Eläköön

Tutustu uudenlaisiin
esi- ja alkuopetuksen oppimateriaaleihin, joilla keskityt vahvoihin perustaitoihin

Lue kokonaisuudesta

Eläköön!-kokonaisuus tarjoaa enemmän aikaa kasvaa ja oppia

Täysin uudenlaiset joustavan esi- ja alkuopetuksen Eläköön!-oppimateriaalit
auttavat sinua keskittymään olennaiseen: vahvojen perustaitojen opettamiseen.


Toteuta
kokonaisopetusta
luontevasti


Eriytä helposti
saman kirjan
kansien sisällä


Rauhoita arkea
valmiilla viikko-
suunnitelmilla

Esi- ja alkuopetuksen oppimateriaalisarjat

Miten oppimateriaalimme syntyivät?
Tutustu Eläköön!-kokonaisuuteen videolta