Aihe: Koulutukset

Miten rakentaa vahvempi kouluyhteisö? Yhteys ja merkityksellisyys ovat avainasemassa
Työyhteisöön sitoutumisen kannalta on tärkeää, että työntekijät yhtä lailla kokevat olevansa merkityksellisiä. Lue, miten vahvistat kouluyhteisöänne.
Työyhteisön osaamispääoma ja jakamisen kulttuuri rakentavat hyvinvointia – Tutustu uuteen kouluttajakoulutukseen!
Työyhteisön yhteinen osaamispääoma ja jakamisen kulttuuri rakentavat hyvinvointia opetusalan yhteisöön. Editan uusi kouluttajakoulutus vahvistaa näitä teemoja – työyhteisön osaamista, jakamisen kulttuuria ja osallisuuden kokemusta.
Miten tasapainottaa opettajan työ ja vapaa-aika? 5 vinkkiä voimavarojen lisäämiseen
Jatkuva stressi ei ole työn ominaisuus, vaan opettajan on tärkeää palautua, sanoo opetus- ja kasvatusalan työnohjaaja Stina Akola.
Miten tunne- ja vuorovaikutustaitoja opetetaan koulussa? –”Tunnetaitojen opetuksessa on tilaa luovuudelle”
Nuorten mielenterveysoireilun hoitaminen ei ole yksin koulun tehtävä, mutta koulu voi omalta osaltaan panostaa ennaltaehkäisyyn ja hyvien taitojen vahvistamiseen, sanoo Editan kouluttaja ja apulaisrehtori Charlotta Karlsson.
Joustava esi- ja alkuopetus tuottaa onnistumisen kokemuksia sekä aikuisille että lapsille
Parhaimmillaan myös opettajat oppivat joustavasta esi- ja alkuopetuksesta valtavasti. Lapsille yhteinen toiminta on yleensä mielekästä, ja erilaiset oppijat pääsevät sekaryhmissä kukoistamaan. Jopa tuen tarpeet saattavat vähentyä.
Miten tunnistaa ja tukea neurokirjon oppilaita koulussa?
On tärkeää kohdata nepsy-oppilas ennakkoluulottomasti ja uskoa hänen kokemuksensa todeksi, sanoo Editan kouluttaja Riikka Seppälä. Huomaamalla mahdolliset haasteet ja muokkaamalla opetusta niiden mukaisesti opettaja helpottaa myös omaa työtään.
Joustava esi- ja alkuopetus kehittämisprosessilla haltuun Kouvolassa
Kouvolan joustavan esi- ja alkuopetuksen kehittämisprosessista on saatu monipuolisia eväitä toiminnan kehittämiseen. Puolisen vuotta kestänyt koulutuskokonaisuus toteutettiin yhteistyössä Editan kanssa.
Heinolan kaupunki sai verkkokurssista välineitä kolmitasoisen tuen toteuttamiseen varhaiskasvatuksessa
Heinolassa varhaiskasvatuksen työntekijät ovat kokeneet Editan verkkokurssin hyödylliseksi tavaksi syventää kolmitasoisen tuen lakiuudistukseen liittyvää osaamista.
Miten opettaja voi tukea lasten ja nuorten mielen hyvinvointia?
Psyykkisen hyvinvoinnin huomioimisella on kouluissa valtava merkitys, sanoo neuropsykologi Nina Uusitalo. Usein pahoinvoinnin taustalla on se, ettei lapsi tai nuori saa tarpeeksi tukea muilta ihmisiltä. Yhteiskuntamme suorituskeskeisyys näkyy myös aikuisten tavassa tehdä työtä.
Pedagogi Pekka Peura: Tulevaisuuden koulussa ei opeteta olematonta massaa
Editan kouluttaja, pedagogi Pekka Peura muuttaisi nykyistä koulumaailmaa oppijalähtöisempään suuntaan. Hänen mielestään opetutusta suunnataan tällä hetkellä liikaa keskimääräiselle massalle, jota ei ole olemassa.
Neuropsykologi Nina Uusitalo oppimisvaikeuksista: ”Usein pitää tehdä muutakin kuin vain harjoitella enemmän”
Oppimisvaikeuksien ja muiden neuropsykologisten vaikeuksien kanssa elävillä nuorilla suurimpana haasteena on yleensä puutteellinen usko itseensä oppijana, sanoo Editan kouluttaja ja neuropsykologi Nina Uusitalo. Tärkeintä onkin tukea nuorta niin, että oppijaitsetunto ja itseluottamus kasvavat. 
Pedagoginen yhteisö ei ole koskaan valmis – Tätä on systeemitietoinen toimintakulttuuri
Pedagoginen työyhteisö on systeemi, jonka toimintakulttuuriin sen jokaisella jäsenellä on mahdollisuus vaikuttaa. Tätä mieltä ovat Editan kirjailijat ja kouluttajat Tiina Luomanen ja Laura Luomanen-Jaakkola. He haluavat tuoda systeemitietoisen ajattelun myös koulumaailmaan.
Mitä kaikkea on inklusiivinen toimintakulttuuri varhaiskasvatuksessa?
Lapsen näkökulmasta inklusiivisuus tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että jokainen saa osallistua yhteiseen toimintaan ja kasvaa omaan potentiaaliinsa, sanoo varhaiskasvatuksen erityisopettaja ja Editan kouluttaja Marianne Leppänen.
Tunnetaidot auttavat opettajaa kohtaamaan haastavia tilanteita
Tunteet ovat ratkaisevan tärkeitä oppimisen kannalta. Opettaja voi tunnetaitojensa avulla luoda hyvää oppimisen ilmapiiriä ja katsoa haastavan käytöksen taakse, sanovat Editan kouluttajat luokanopettaja Anuliisa Lahtinen ja psykologi Jarkko Rantanen.
Miten vahvistaa työn imua? Positiivinen psykologia tukee opettajan jaksamista
Kaikki voivat saavuttaa työssään flow-tilan, sanoo kasvatustieteiden maisteri ja Editan kouluttaja Susanna Posio.
Ideoita kielitietoiseen opetukseen
Kielitietoisia menetelmiä voi ottaa mukaan opetukseen pikkuhiljaa kokeilemalla, mikä sopii omaan työhön. Editan kouluttaja ja suomi toisena kielenä -opettaja Annukka Kinnunen vinkkaa konkreettisia keinoja kielitietoiseen opetukseen.
Kielitietoinen opetus hyödyttää kaikkia oppilaita
Liian yksinkertaistamisen sijaan suomi toisena kielenä -opettajan on tärkeää tukea oppilasta kohti yhteisiä tavoitteita, sanoo Editan kouluttaja Annukka Kinnunen. Kielitietoinen opetus hyödyttää ryhmän muitakin oppilaita.
Arviointi tekee tavoitteet näkyviksi – helpota urakkaa ottamalla opiskelijat mukaan
Arvioinnin arvo tulee siitä, että opettaja ja opiskelija saavat sen kautta palautetta omasta työstään, sanovat Najat Ouakrim-Soivio ja Tarja Tuomainen.
Miten johtaa hyvinvointia lukioyhteisössä? Aki Puustinen haluaa lisätä datalla johtamista oppilaitoksiin
Yhteisöllisyys ja perusturvallisuuden tunne tukevat myös kriisin hetkellä, sanoo Muuramen lukion rehtori Aki Puustinen.
Mitä tarkoittaa, että koko koulu ohjaa? Ohjaus on koko koulun henkilökunnan yhteinen työ
Lue, mistä koko koulun henkilöstöä koskevassa ohjausvelvollisuudesssa on kyse ja ilmoittaudu koulutukseen Koko koulu ohjaa.
“Työnantajilla olisi nyt paikka osoittaa, että välitämme opettajistamme” – Uusi verkkokurssi tukee koko työyhteisön hyvinvointia
Yli puolet opettajista harkitsee alanvaihtoa. Mitä työnantaja voi tehdä? Yksi konkreettinen keino on antaa resursseja opettajien hyvinvoinnin tukemiseen.
Etäkohtaamisessa voidaan saavuttaa ihan sama taso kuin kasvokkain, sanoo opinto-ohjaaja Leena Ståhlberg
Leena Ståhlberg vetää syyskuussa Editalla koulutuksen Etäohjaus opinto-ohjauksessa. Kun etätyöskentelyyn saa tuntumaa, tulee siihen myös varmuutta. 
Oppimisen iloa oppilaslähtöisesti!
Luottamus, halu oppia ja muiden auttaminen muodostavat oppilaslähtöisen opetuskulttuurin perustan. Koulumaailman suuren muutoksen, oppilaslähtöisen opetuskulttuurin, taustalla ovat oppijoita arvostavat ja lämpimät arvot. Tässä mallissa uskotaan hyvään: siihen että ihmiset ovat hyviä ja tahtovat tehdä toisilleen…