VerkkokauppaKirjaudu
Eläköön - Ympäristö

Eläköön! Ympäristö -sarja kannustaa tutkimaan ja ihmettelemään ympäristöä toiminnallisesti. Haluamme tukea myös lukemaan oppimista: ympäristöopin tietotekstit löytyvätkin aapisesta!

Tutustu oppimateriaaliin videolta

Materiaalin lähtökohdat

Eläköön! Ympäristö -sarja on osa Editan Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuutta, josta löytyy monipuolisesti materiaalia joustavan esi- ja alkuopetuksen tueksi.

Aidosti toiminnallinen digimateriaali

 • Eläköön! Ympäristö koostuu digitaalisesta opettajan aineistosta painottaen lapsen toimijuutta ja ympäristön tutkimista.
 • Viikon aiheeseen liittyvät kuvatuetut tietotekstit löytyvät Eläköön! Suomen kieli -aapisesta, jolloin oppilaalla on mahdollisuus tutustua niihin osana lukemisen harjoittelua. 
 • Tietotekstit ruokkivat lapsen luontaista uteliaisuutta ja kehittävät käsitteiden ja luetun ymmärtämistä.

Opettajan digitaalinen materiaali

 • Materiaali antaa runsaasti eväitä toiminnalliseen opetukseen.
 • Moniaistillinen materiaali sisältää videoita, valokuvia ja audioita, jotka kannustavat tutkimaan ja havainnoimaan.
 • Tutkimusvideot antavat malleja yksinkertaisista tutkimuksista ja toimivat opetuksen alustuksena.

Joustaa eri tahdissa oppivien monenlaisiin tarpeisiin

 • Kuten kaikki Eläköön!-kokonaisuuden materiaalit, myös ympäristöopin materiaali joustaa luokille 0–2. 
 • Materiaali sisältää paljon kysymyksiä, harjoituksia ja tehtävämonisteita eri oppimisen vaiheissa oleville oppilaille. 
 • Samaa aihetta voidaan aina käsitellä monella eri tasolla.
 • Oppimateriaali sopii otettavaksi haltuun niin luonnon keskellä kuin kaupungissakin!

Oppilaan digitaaliset työkalut

 • Kansio-työkalu tukee toiminnallista opetusta. Oppilas voi tallentaa sinne esimerkiksi havaintojaan lähiympäristöstä ja tehdä näin oppimistaan näkyväksi.
 • Vinkkelitehtävät auttavat asioiden kertaamista ja mahdollistavat itsenäisen harjoittelun myös kotona.
 • Monipuoliset työkalut mahdollistavat itse- ja vertaisarvioinnin harjoittelun ja oman edistymisen seuraamisen analytiikan avulla.

Materiaalin rakenne

Digitaalinen materiaali rakentuu kahdeksasta vuoden kiertoa mukailevasta jaksosta, joihin sisältyy 38 kouluviikkoa.

Jokaiselle kouluviikolle on oma aihe, ja jaksojen lopussa on kertausviikko, jolloin on aikaa soveltaa ja kerrata opittua sekä arvioida edistymistään. Ympäristöopin viikkoteemat näkyvät Eläköön!-kokonaisuuden kaikissa aineissa, jolloin niitä ehditään käsitellä aiempaa monipuolisemmin.

Sarjan osat ja ilmestymisaikataulu

Oppilaalle

Eläköön! Ympäristö – Oppilaan digilisenssi 0–2
Digitaalinen materiaali
Eläköön! Ympäristö – Oppilaan digilisenssi 0–2
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024
 • Täydentyy 2. luokalle elokuussa 2025

Ympäristöopin kuvatuetut tietotekstit oppilaalle löytyvät Eläköön!-kokonaisuuden aapisesta!

Opettajalle

Eläköön! Ympäristö – Opettajan digitaalinen materiaali 0–2
Digitaalinen materiaali
Eläköön! Ympäristö – Opettajan digitaalinen materiaali 0–2
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024
 • Täydentyy 2. luokalle elokuussa 2025
Eläköön! Ympäristö – Opettajan opas 1A
Painettu kirja
Eläköön! Ympäristö – Opettajan opas 1A
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024
Eläköön! Ympäristö – Opettajan opas 1B
Painettu kirja
Eläköön! Ympäristö – Opettajan opas 1B
 • Käytössä kouluilla tammikuussa 2025

Tutustu Editan Qridi -digialustaan!

Editan Qridi-digialusta oppilaalle

Tutustu oppilaan digidemoon täältä.

Editan Qridi-digialusta opettajalle

Tutustu opettajan digidemoon täältä.

Oppikirjailijat

Anni Loukomies

Helsinki

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat yli kahdenkymmenen vuoden opettajakokemus, luokan- aineen- ja erityisluokanopettajan pätevyyden myötä omaksutut näkökulmat oppimiseen, opiskeluun ja oppilaiden yksilöllisiin piirteisiin sekä oman tutkimukseni kautta syntynyt ymmärrys luonnontieteiden oppimisesta ja opiskeluun innostamisesta. Huomioni kiinnittyy toiminnan tavoitteellisuuteen, struktuuriin, työtapoihin, eriyttämiseen ja monipuoliseen arviointiin.

Parasta Eläköön!-materiaalissa on se, että kukaan materiaalin käyttäjistä ei erotu joukosta materiaalin takia. Yksi materiaali auttaa opettajaa strukturoimaan opiskelutilanteen tarkoituksenmukaisesti ja toivottavasti lisää opiskelun saavutettavuutta. Hienoa materiaalissa on myös luonteva oppiainerajojen ylittäminen ja opiskeltavan aineksen linkittäminen pienten oppilaiden omaan maailmaan.

Veera Lammio

Nurmijärvi

Vahvuuteni oppimateriaalityössä liittyvät pitkään kokemukseeni eri ikäisten lasten opettamisesta sekä taitoon ja luovuuteen suunnitella mielekkäitä ympäristöopin oppimiskokonaisuuksia. Olen luokanopettaja, maantieteen ja biologian aineenopettaja.

Haluan tuoda ympäristöopin opetukseen lisää toiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja. Mielekkäät ja innostavat työtavat edesauttavat lasten ympäristöherkkyyden kehittymistä. Lisäksi vahvuuksiani ovat ehdottomasti taito- ja taideaineet ja niiden linkittäminen sekä monipuolinen hyödyntäminen ympäristöopin teemoihin liittyen. Erilaisten oppilaiden huomioiminen ja eriyttäminen on lähellä sydäntäni.

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on koko oppimateriaalin yhtenäisyys ja selkeys. Materiaali on valmiiksi suunniteltu siten, että se on eheä ja mielekäs kokonaisuus.

Materiaalin sisältö liittyy pienen koululaisen arkeen ja vuodenkiertoon. Materiaalista löytyy paljon toiminnallisia ideoita, joista opettaja voi valita omalle ryhmälleen sopivimmat. Materiaali huomioi erilaiset oppijat ja se sopii hyvin erilaisielle ryhmille yhdysluokista joustavaan esi- ja alkuopetukseen.  

Jenni Sutinen

Kuopio

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vahva osaaminen, leikki ja toiminnallisuus sekä luovuus ja kekseliäisyys. 

Parasta Eläköön!-materiaalissa on kokonaisvaltaisuus, valmiit erityttämisen keinot, kekseliäs ja tuore näkökulma materiaalissa sekä vahva toiminnallisuuden ja leikinomaisuuden yhdistäminen opetukseen. 

Eläköön! tukee kokonaisopetusta

Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuus rakentuu ympäristöopin teemojen ympärille ja mukailee luonnollista vuoden kiertoa. Tällä tavoin se tukee alkuopetuksen arkea ja muodostaa eheän monialaisen oppimiskokemuksen.