VerkkokauppaKirjaudu
Uusi Arkki: Lukion uskonnon oppimateriaalisarja

Uskonto

Uusi Arkki

Lukion evankelis-luterilaisen uskonnon oppimateriaalisarja Uusi Arkki haastaa lukijansa perehtymään eri uskontoihin, yhteiskuntaan ja omaan maailmankatsomukseensa. Sarja on uudistunut lukion vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaiseksi.

Uudistunut Uusi Arkki vie uskontojen maailmaan

Suosittu ja luotettava Uusi Arkki -sarja uudistui LOPS 2021:een. Sarja perehdyttää maailman uskontoihin ilmiöinä ja kehittää opiskelijan valmiuksia ymmärtää eri uskontojen erityispiirteitä ja uskontoihin liittyvää kulttuuria. 

Keskeistä sarjassa on uskonnon monimuotoisuuden ymmärtäminen ja opiskelijan innostaminen uskontojen, yhteiskunnan ja oman maailmankatsomuksensa tarkasteluun.

Lukion uskonnon oppimateriaalisarjan kansi Uusi Arkki

Miksi valita Uusi Arkki?

 • Sarja tarjoaa lukiolaisille luotettavaa, ajankohtaista ja asiantuntijoiden tarkistamaa tietoa.
 • Jokaisen Uusi Arkki -sarjan osan tekijöihin kuuluu sekä taitavia pedagogeja että uskontotieteen ja teologian asiantuntijoita, joilla on hallussaan uusin tutkimustieto.
 • Uusi Arkki perehdyttää uskontojen tieteelliseen tutkimukseen ja harjaannuttaa ajattelun taitoja. 
 • Taulukot, teemasivut, kaaviot ja kuvat esittelevät uskontoihin liittyviä ilmiöitä ja tilastoja sekä tukevat keskeisten asioiden omaksumista ja laaja-alaisen osaamisen kehittymistä.
 • Uskontotilastot ja niihin liittyvät tehtävät harjaannuttavat tilastojen luku- ja tulkintataitoa.
 • Tehtävät on jaoteltu kolmeen tasoon, mikä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen, tukee eriyttämistä ja harjoittaa yo-kokeessa vaadittavia taitoja.
 • Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille. 

Pedagoginen rakenne

 • Pääluvun aloitusaukeama johdattaa aiheeseen, ja kysymykset herättävät pohtimaan aihealueen teemoja.
 • Kukin luku alkaa motivointikuvalla, joka virittää lukijan luvun aihepiiriin. Tekstin lomaan on nostettu ajatuksia, jotka rohkaisevat teemojen omakohtaiseen pohdintaan.
 • Kaaviot ja taulukot kokoavat tekstin keskeisiä asioita ja helpottavat niiden omaksumista. Monipuolinen kuvitus avaa teemoihin uusia näkökulmia.
 • Listat ja laatikot tarjoavat tietoa tiiviissä ja selkeässä muodossa.
 • Jokaisen luvun lopussa kertaustehtävät tukevat keskeisten asioiden omaksumista ja sopivat myös itseopiskeluun. Ymmärrä ja sovella -tehtävät ohjaavat tiedonhakuun ja maailmankatsomukselliseen pohdintaan. Analysoi ja luo uutta -tehtävät rohkaisevat analyyttiseen pohdintaan ja soveltamiseen.
 • Aiheen mukaiset teema-aukeamat havainnollistavat keskeisiä asioita. Esimerkiksi kustakin maailmanuskonnosta on mukana tutustu-aukeama, joka esittelee muun muassa uskonnon pyhiä paikkoja ja kuhunkin uskontoon liittyviä käytännön ohjeita.

Selaa näytesivuja

Digikirjat

Uuden Arkin digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä, videoita sekä linkkejä kiinnostavien esimerkkien ja lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Uusi Arkki - Lukion uskonnon digikirja

Opettajan aineisto

Uusi Arkki -sarjan jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • motivointiaineistoja
 • esitysaineistot, ydinsisällöt ja työskentelyvinkkejä jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • itse muokattavaa koemateriaalia.

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion uskonnon kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Uusi Arkki -sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Anna Heltimoinen
Anna Heltimoinen

Lukion uskonnon ja psykologian opettaja, TM, ja oppikirjailija molemmissa aineissa. Innostuu työstään yhä päivittäin ja kokee olevansa etuoikeutettu saadessaan tehdä sitä.

Oppikirjailija Jussi Ikkala
Jussi Ikkala 

TM, uskonnon aineenopettaja ja Helsingin yliopiston kasvatustieteellisen tiedekunnan väitöskirjatutkija. Häntä kiinnostavat erityisesti alkuperäislähteet ja niiden käyttö opetuksessa sekä uskontojen ja uskonnonopetuksen kehityskaaret. Hän on toiminut opettajana Ressun lukiossa ja Kulosaaren yhteiskoulussa.

Oppikirjailija Johanna Jämsä
Johanna Jämsä 

Ressun lukion uskonnon ja psykologian lehtori, TM, KK, tietokirjailija. Kokenut opettaja ja oppikirjailija, jonka into kirjojen tekoon nousee halusta innostaa opiskelijoita oivaltamaan. Suomen tietokirjailijat ry:n oppikirjailijapalkinnon saaja vuonna 2017.

Oppikirjailija Kimmo Ketola
Kimmo Ketola 

Kirkon tutkimuskeskuksen tutkija, filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Hän on tutkinut uskonnollisuuden muutosta, uusia uskonnollisia liikkeitä sekä uskonnon ja henkisyyden rajapinnalla olevia ilmiöitä. Hän on myös ollut alusta lähtien mukana tekemässä Uusi Arkki -kirjasarjaa.

Oppikirjailija Kimmo Kääriäinen
Kimmo Kääriäinen 

Hoitaa kirkon kansainvälisiä suhteita Kirkkohallituksen ulkoasiain osaston johtajana, teologian tohtori ja valtiotieteiden maisteri sekä Helsingin yliopiston dosentti. Hän on toiminut aiemmin Kirkon tutkimuskeskuksen johtajana ja tutkijana. Uusi Arkki on hänen mukaansa monipuolinen, tutkittuun tietoon pohjautuva ja innostava.

Oppikirjailija Mika Nokelainen
Mika Nokelainen 

Tutkinut ortodoksisen kirkon asemaa Suomessa, koulutukseltaan teologian tohtori. Turun arkkihiippakunnan hiippakuntadekaani. Hän ollut alusta lähtien mukana tekemässä Uusi Arkki -kirjasarjaa.

Oppikirjailija Heikki Pesonen
Heikki Pesonen 

Uskontotieteen yliopistonlehtori sekä teologian ja uskonnontutkimuksen kandiohjelman johtaja Helsingin yliopistossa, koulutukseltaan filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Tällä hetkellä häntä kiinnostava tutkimuskohde on instituutioiden, yhteisöjen ja yksilöiden tasolla näkyvä uskonnollisuuden muutos.

Oppikirjailija Tuula Sakaranaho
Tuula Sakaranaho 

Uskontotieteen professori emerita, FT. Hän on tutkinut uskonnonvapautta ja islamia Euroopassa. Hän on yksi katsomukset.fi -tiedetoimijan perustajista ja päätoimittajista sekä uskontolukutaitoa käsittelevän tutkimusryhmän jäsen. Uusi Arkki tarjoaa hänen mukaansa monipuolista tietoa uskonnosta ilmiönä ja uskontoperinteistä osana eri maiden kulttuuria ja yhteiskuntaa.

Oppikirjailija Meri-Satu Samaneh
Meri-Satu Sama’neh 

Espoonlahden lukion uskonnon, psykologian ja filosofian lehtori, TM. Meri-Sadulla on pitkä kokemus uskonnonopettajana ja oppikirjailijana. SUOL ry valitsi hänet 2018 vuoden uskonnonopettajaksi. Oppimateriaaliprojektissa hän kokee omaksi vahvuudekseen opiskelijoiden motivoinnin ja pedagogisten ideoiden keksimisen.

Katri Hämeenniemi

Uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja, FM. Hän työskentelee Lahden lyseossa. Katri nauttii erityisesti opettajan työn luovuudesta ja monipuolisuudesta.

Teemu Taira

Uskontotieteen vanhempi yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa, filosofian tohtori ja uskontotieteen dosentti. Hän on tutkinut esimerkiksi uskonnon ja median suhteita, julkista uskontokeskustelua, uskonnollisuuden muutosta ja uskonnottomuutta. Hän on myös yksi Katsomukset-tiedetoimijan päätoimittajista.

Liisa Väisänen

Tietokirjailija, PhD. Opiskellut koko aikuisikänsä Suomen ulkopuolella ja työskennellyt taiteentutkijana. Hänen erikoisalaansa ovat taiteiden ja uskontojen tehtävät eri yhteiskunnissa ja erilaisissa uskonnollisissa konteksteissa. Hän on perehtynyt symboliikkaan ja on usein Suomessa esillä juuri symboliasiantuntijana. (Kuva: Marco Peretto)