Satakieli: Yläkoulun äidinkielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja

Satakieli

Satakieli – omalla äänellä maailmaan

Satakieli on elämyksellinen oppimateriaalisarja, joka ohjaa oppilasta löytämään oman äänensä ja ilmaisutapansa. Satakieli kutsuu tutkimaan kielen merkityksiä teksteissä ja tulkitsemaan kirjallisuutta.

Satakieli rohkaisee osallistumaan omalla äänellään tekstien maailmaan

Vuoden 2016 opetussuunnitelman mukainen Satakieli-sarja harjoittaa äidinkielen ja kirjallisuuden perustaitoja. Lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen taidot otetaan haltuun toiminnallisten tehtävien avulla.

Satakielessä opiskellaan yksin ja yhdessä toisten kanssa. Tehtävät kehittävät niin vuorovaikutustaitoja kuin omaa ilmaisua. Opiskelu perustuu äidinkielen ja kirjallisuuden taitojen yhdistämiseen. Satakieli tarjoaa innostavia opiskelumenetelmiä ja välineet monipuoliseen arviointiin.

Sarja sisältää kattavat oppimateriaalit yläkoulun joka vuosiluokalle: oppikirjan, tehtäväkirjan, digikirjan, digitehtävät, S2-tehtäväkirjan ja digitaalisen opettajan aineiston.

Belma-palkinto

Satakielelle kultaa!

Satakieli 9 voitti kultaa Best European Learning Materials Awards -kilpailussa vuonna 2019 yläkouluikäisille suunnattujen oppimateriaalien sarjassa.

Miksi valita Satakieli?

 • Satakieli vahvistaa oppilaan kielitietoisuutta. Kielen ilmiöitä tarkastellaan merkityslähtöisesti ja osana ympäröivää tekstimaailmaa.
 • Satakieli kehittää oppilaan monilukutaitoa: elämyksellistä lukemista, opiskelutaitoja sekä kriittistä ja kulttuurista lukutaitoa. Sarjassa tutustutaan laajasti tekstilajien kirjoon – mediateksteistä arjen teksteihin ja tietoteksteistä kaunokirjallisuuteen.
 • Satakielessä kirjoitetaan luontevasti yksin ja yhdessä muiden kanssa. Kirjoitusprosessin vaiheet ja eri tekstilajien kirjoittaminen otetaan haltuun monipuolisten harjoitusten avulla.
 • Satakieli ohjaa kirjallisuuden lukuelämysten pariin ja auttaa löytämään kiinnostavaa luettavaa. Sarjassa tarkastellaan kirjallisuuden keinoja ja peilataan tekstien herättämiä ajatuksia.
 • Sarjassa korostetaan draamatyöskentelyn ja puhetaitojen merkitystä. Pienten harjoitusten kautta uskaltaa käyttää ääntään ja ilmaista ajatuksiaan eri tilanteissa.
 • Sarjassa korostetaan draamatyöskentelyn ja puhetaitojen merkitystä. Pienten harjoitusten kautta uskaltaa käyttää ääntään ja ilmaista ajatuksiaan eri tilanteissa.
 • Satakielen tehtävät yhdistävät lukemisen, kirjoittamisen ja puhumisen taitoja. Toiminnalliset ryhmätehtävät ohjaavat havainnoimaan ympäristöä myös luokkahuoneen ulkopuolella.
 • Satakieli harjoittaa oppilaan kielenkäyttötaitoja monipuolisesti myös digitaalisissa ympäristöissä.

Tutustu Satakielen näytesivuihin

Digikirjat

Satakieli-digikirjoissa on oppikirjan sisältöjen lisäksi videoita, linkkejä kiinnostaviin nettilähteisiin ja äänikirja. Helppokäyttöisessä digikirjassa on mahdollisuus tehdä omia korostuksia ja muistiinpanoja, tarkistaa keskeisten käsitteiden selitykset klikkaamalla sekä etsiä tietoa kätevällä hakutyökalulla.

Digitehtäväaineistot tarjoavat innostavia ja vuorovaikutteisia tehtäviä monipuolisten taitojen harjoitteluun.

Tutustu näyteosioon Satakieli 7 Digikirjasta!

Opettajan aineisto

Satakielen opettajan aineisto tarjoaa tukea opetuksen suunnitteluun ja toteutukseen uuden opetussuunnitelman mukaisesti. Opettajan aineisto sisältää esitysaineiston, reittejä ilmiöpohjaiseen työskentelyyn ja opetusvinkkejä ja lisämateriaalia äidinkielen ja kirjallisuuden eri taitoalueisiin. Opettajan aineistossa on selkeitä työvälineitä monipuoliseen taitojen arviointiin.

Tutustu opettajan aineiston reitteihin:

Oppikirjailijat

Satakieli-sarjan tekijät ovat kokeneita äidinkielen ja kirjallisuuden opettajia ja tutkijoita.

 • Maria Korkalainen, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Nilsiän yhtenäiskoulu
 • Petra Erikson, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Jokiniemen koulu
 • Laura Visapää, suomen kielen yliopistonlehtori, Helsingin yliopisto
 • Aino Nuortimo, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Tikkurilan lukio
 • Jukka Hintikka, äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, Suomalais-venäläinen koulu
 • Hanna Haapasalo, äidinkielen ja kirjallisuuden sekä suomen kielen ja kirjallisuuden lehtori, Ressun peruskoulu

Haluatko näytekappaleen tai tarvitsetko lisätietoa Satakielestä? Ota yhteyttä!

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)