Henkilö pitää sylissään Kvarkki fysiikan oppimateriaalin kirjoja.

Fysiikka

Kvarkki – ilmiöiden ytimessä

Kvarkki on lukion fysiikan oppimateriaalisarja. Oppimateriaalissa fysiikan käsitteitä lähestytään kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta.

Kvarkki – ilmiöiden ytimessä

Kvarkissa fysiikan käsitteitä lähestytään kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta. Monipuoliset tehtävät valmentavat yo-kirjoituksiin ja varmistavat sisältöjen oppimisen nykyaikaisilla välineillä. Selittävä teksti, selkeät esimerkit ja digitaaliset materiaalit tukevat myös opiskelijan itsenäistä opiskelua.

Miksi valita Kvarkki?

 • Oppimateriaali vahvistaa fysiikan ilmiöiden ymmärtämistä ja rakentaa käsitehierarkiaa järjestelmällisesti kokeellisten havaintojen ja mittausten kautta.
 • Selittävä teksti ja selkeät esimerkit tukevat opiskelijan itsenäistä opiskelua.
 • Monipuoliset tehtävät sisältävät laskutehtävien lisäksi perustelu- ja selitystehtäviä, datankäsittelytehtäviä sekä innostavia Kokeile itse -tehtäviä.
 • Digitaalinen opettajan aineisto sisältää toimivat malliratkaisut sekä tuen kokeelliseen työskentelyyn työohjeiden ja laboratoriovideoiden muodossa.
 • Digitaalisen materiaalin digitehtäviin sisältyvä itsearviointi ja erilaiset testit tukevat opiskelijaa oman osaamisen arvioinnissa. Oppimisanalytiikka auttaa opettajaa opetuksen suunnittelussa.
 • Laaja-alaisen osaamisen osa-alueet on sisällytetty luontevasti oppimateriaalin sisältöihin, kokeellisiin töihin ja tehtäviin.
 • Äänikirja on saatavilla Kvarkki 1–2 digikirjan ja painetun oppikirjan käyttäjille.

Pedagoginen rakenne

 • Oppimateriaali jakautuu selkeästi päälukuihin, jotka auttavat hahmottamaan kokonaisuutta. Jokaisen pääluvun aloitussivun teksti johdattelee opittaviin sisältöihin. Pääluvun luettuaan opiskelija voi palata aloitussivun kysymyksiin ja käyttää niitä oman osaamisensa arviointiin.
 • Jokainen luku alkaa ingressillä, joka nivoo aihepiirin opiskelijalle tuttuihin ilmiöihin tai aiemmin opittuun.
 • Oppimista tuetaan esimerkeillä, havainnollisilla kuvilla ja kaavioilla sekä kiinnostavilla valokuvilla.
 • Fysiikan lait ja määritelmät on erotettu selkeästi muusta tekstistä. Mielenkiintoista lisätietoa, joka ei kuulu keskeisiin sisältöihin, on koottu infolaatikoihin.
 • Jokaisen luvun lopussa on runsaasti monipuolisia tehtäviä. Ydintehtävät varmistavat fysiikan peruskäsitteiden ymmärtämistä ja matemaattisen osaamisen perustaitoja. Perustehtävät auttavat keskeisten sisältöjen oppimisessa. Syventävissä tehtävissä harjoitellaan tiedon soveltamista ja erilaisten aineistojen tulkintaa. Niihin sisältyy myös ohjeistettuja käsitteiden selitystehtäviä, hauskoja kokeellisia kotitehtäviä sekä ryhmätehtäviä.
 • Osaan tehtävistä liittyy myös erilaisia aineistoja, kuten videoita, valokuvia tai mittausdataa. Oppimateriaalissa on myös laajempia aineistotehtäviä, jotka syventävät opittua ja joiden avulla harjoitellaan tekstiaineistojen tutkimista.
 • Jokaisen pääluvun lopussa on tiivistelmä, joka kokoaa luvun keskeiset opittavat sisällöt ja auttaa esimerkiksi kertaamisessa.

Selaa näytesivuja

Digikirjat

Kvarkki-sarjan digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 • Uusi digitaalinen alusta sisältää samassa paikassa kaiken tarvittavan: tehtävien digitaaliset aineistot, digitehtävät, oppimisanalytiikan sekä opettajan digitaalisen aineiston.
 • Digitaalisen materiaalin digitehtäviin sisältyvä itsearviointi ja erilaiset testit tukevat opiskelijaa oman osaamisen arvioinnissa. 
 • Digikirjan laskutehtävissä on käytössä Abitin kaavaeditori.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Kvarkki 1–2 digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Kvarkki - fysiikan oppimateriaalin digikirja

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • oppikirjan tehtävien ratkaisut
 • ohjeita kokeellisten töiden toteuttamiseen.

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion fysiikan kaikkien moduulien sekä kertauskurssin digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Kvarkki-sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Lisäksi ensikäyttäjäetuna tarjoamme Arviointiavaimia lukioon -verkkokurssin. Tämän verkkokurssiedun saat maksutta käyttöösi ottamalla yhteyttä Opettajapalveluun, kun olet rekisteröitynyt Editan verkkokauppaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Pasi Ahtola
Pasi Ahtola

Olen puolijohdefysiikan DI ja Tampereen klassillisen lukion lehtori. Luonnontieteen kokeellisuus ja mahdollisuus fysikaalisen todellisuuden oivaltamiseen sekä soveltamiseen ovat lähellä sydäntäni. On upeaa päästä ilmaisemaan, millainen meitä ympäröivä maailma on.

Oppikirjailija Ursula Ahvenisto
Ursula Ahvenisto

Opetan fysiikkaa lukiossa ja yläasteella. Minusta on ihanaa löytää fysiikkaa kaikkialta ja soveltaa fysiikkaa kaikkialle. Nautin opiskelijoiden innostuksesta ja kysymyksistä. Fysiikan oppikirjassa minulle on tärkeää hyvä tehtäväkokoelma ja se, että asiat esitetään oikein ja ymmärrettävästi.

Oppikirjailija Tapio Hansson
Tapio Hansson 

Mitä paremmin fysiikkaa ymmärtää, sitä kauniimmalta se alkaa näyttää. Oman ymmärrykseni syveneminen sai aikaan halun välittää fysiikan kauneutta myös muille, ja oppikirjan tekeminen tarjosi siihen erinomaisen väylän. Oman mielenkiintonsa tehtävään tuo myös sähköisen ympäristön kehittäminen osana oppimiskokemusta.

Oppikirjailija Jukka Hatakka
Jukka Hatakka

Olen ollut aiemmin tekijänä kahdessa lukion fysiikan oppikirjasarjassa eikä into tähän työhön ole laantunut. Oppikirjailijana minulle on tärkeintä, että oppimateriaalissa fysiikka avataan ymmärrettävästi ja oikein. Fysiikan opiskelijat ja opettajat Suomessa ansaitsevat sellaisen materiaalin.

Oppikirjailija Ari Hämäläinen
Ari Hämäläinen

Toimin yliopistonlehtorina Helsingin yliopiston Fysiikan osastolla, didaktisen fysiikan ja opettajankoulutuksen ryhmässä. Uskon, että kaikkien koulufysiikan käsitteiden oppiminen voi ja pitäisi perustua empiriaan, ja lähdin kirjan laatimistyöhön tätä periaatetta toteuttamaan.

Oppikirjailija Kauko Kauhanen
Kauko Kauhanen

Haaveammattini oli tähtitieteilijä – tutkijan työsarka vaihtui kuitenkin opettajaksi. Innostuin sähköisistä oppimisympäristöistä, verkkopedagogiikasta ja opetusvälineiden kehittelystä, mikä kruunattiin Sirius-palkinnolla vuonna 2009. Hienoimpia kokemuksiani haluan jakaa oppikirjailijanakin.

Oppikirjailija Salla Muukki
Salla Muukki

Oppitunnilla innostun aina opiskelijoiden oivalluksista. Fysiikan opetuksessa minulle on tärkeää asioiden selkeä esitystapa, joka mahdollistaa kokonaisuuksien hahmottamisen. Työssäni nautin yhteistyöstä muiden kanssa, koska keskustelu synnyttää uusia ideoita ja ratkaisuja.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)