Kanta: Lukion yhteiskuntaopin oppimateriaali

Yhteiskuntaoppi

Kanta – yhteiskuntaopin taidot haltuun

Kanta-sarja kiinnittää erityistä huomiota opiskelijan yhteiskunnallisen ajattelun taitojen kehittämiseen. Sarjan laadukkaista ja ajantasaisista sisällöistä vastaavat kokeneet yhteiskuntaopin opettajat ja yhteiskunnan eri alojen asiantuntijat.

Yhteiskuntaopin taidot haltuun

Yhteiskuntaopin Kanta-sarja uudistettiin lukion vuoden 2021 opetussuunnitelman mukaiseksi. Kanta kiinnittää erityistä huomiota opiskelijan yhteiskunnallisen ajattelun taitojen kehittämiseen.

Kanta tarjoaa ajan hermolla olevan näkökulman yhteiskuntaan ja sen ilmiöihin. Sarjan selkeistä perusteksteistä vastaavat tutkijat ja muut yhteiskunnan eri alojen asiantuntijat. Sen tehtäväosioista vastaavat kokeneet yhteiskuntaopin opettajat. 

Opiskelijalle Kanta antaa konkreettisia välineitä yhteiskunnallisten kysymysten analyyttiseen tulkintaan. Se innostaa toimimaan aktiivisesti yhteiskunnassa.Opettajalle Kanta on luotettava ja asiantunteva kumppani, jonka varassa on helppo lähteä toteuttamaan opetussuunnitelman mukaista opetusta. 

Kanta - lukion yhteiskuntaopin oppimateriaali

Näistä Kanta tunnetaan

1. Luotettava, ajantasainen teksti 

Olemme päivittäneet Kannan selkeää perustekstiä lukion opetussuunnitelman mukaisesti. Kannan teksteistä vastaavat tutkijat ja muut yhteiskunnan eri alojen asiantuntijat. 

2. Vahva pedagoginen visio 

Kanta-sarjaa suunniteltaessa halusimme luoda oppimateriaalisarjan, joka kannustaa opiskelijoita muodostamaan omia perusteltuja mielipiteitään yhteiskunnallisista asioista ja tukee yhteiskunnallisten taitojen oppimista. Sarjan pedagogisista osuuksista vastaavat kokeneet yhteiskuntaopin opettajat.   

3. Oppimateriaali taipuu moneen 

Kannan oppimateriaalit ovat saatavilla sekä painettuina että digitaalisina. Jokaiseen moduuliin kuuluu myös monipuolinen opettajan aineisto, jonka sisällöt on helppo muokata omaan opetukseen sopiviksi. Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille.

Kanta pähkinänkuoressa

 • Kanta tukee monenlaisia opetus-, opiskelu- ja arviointimenetelmiä.
 • Sarja kannustaa tutkivaan oppimiseen ja tarjoaa tähän runsaasti erilaisia aineistoja.
 • Kannan teksteistä vastaavat kunkin moduulin teemoihin perehtyneet asiantuntijat. Tekstit on laadittu ryhmän opettajien toiveiden mukaisesti ja lukiolaisten taitotaso huomioiden.
 • Oppimista tuetaan havainnollisilla tilastoilla, kartoilla ja kiinnostavilla kuvilla. 
 • Sarjan tehtävät on jaoteltu perustehtäviin ja syventäviin tehtäviin. Tämä mahdollistaa yksilöllisen etenemisen opinnoissa ja tukee eriyttämistä. Tehtävät harjoittavat monipuolisesti ylioppilaskokeessa vaadittavia taitoja.
 • Ota kantaa! -tehtävät ja Muodosta oma kantasi -aukeamat auttavat opiskelijaa muodostamaan omia mielipiteitään yhteiskunnallisista asioista. 
 • Jokaisen pääluvun lopussa on tutkivaan oppimiseen kannustava aukeama, joka harjoittaa yhteiskuntaopin kannalta oleellisia taitoja. 

Selaa näytesivuja

Digikirjat

Kannan digikirjat on julkaistu uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä, videoita sekä linkkejä kiinnostavien esimerkkien ja lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Itsetarkistuvien testaa tietosi -tehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa. Aineistotehtävissä opiskelija voi harjoitella digiaineistojen lukemista ja muokkaamista.
 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Kanta - lukion yhteiskuntaopin digikirja

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • esitysaineistot jokaiseen oppikirjan lukuun
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun
 • itse muokattavia koetehtäviä, jotka voi siirtää eri koealustoihin.

Hinnat ja edut

 Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion yhteiskuntaopin kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Kanta-sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Vuokko Aromaa
Vuokko Aromaa 

”Oppimateriaalien tekeminen on ollut pitkän linjan intohimoni. Jo lukiolaisena ajattelin, että haluaisin kirjan olevan muutakin kuin faktaluettelo. Yhteiskuntaopin oppimateriaalien tärkein tehtävä on auttaa nuorta ymmärtämään monimutkaista maailmaa ja saada hänet vaikuttamaan siihen.”

Oppikirjailija Maria Hongisto-Mäenpää
Maria Hongisto-Mäenpää 

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Helsingin yhteislyseo: ”Innostuin oppimateriaalien tekemisestä, sillä siinä oppii valtavasti uutta ja on mahdollisuus olla vaikuttamassa siihen, millaisia oppimateriaaleja on tarjolla. Yhteiskunnalliset kysymykset ovat lähellä sydäntäni.”

Oppikirjailija Laura Karppinen
Laura Karppinen

Lakimies, Helsingin yliopisto: ”Toivon, että lukion lakitieto voisi herättää opiskelijoissa aidon innostuksen oikeuden kiehtovaa maailmaa kohtaan. Kaikkien tulisi tietää perusasioita oikeudesta. Ne ovat tärkeitä niin asumisen, työn ja perhe-elämän kuin ylipäänsä yhteiskunnan jäsenyyden kannalta.”

Oppikirjailija Elina Kestilä-Kekkonen
Elina Kestilä-Kekkonen

Valtio-opin Tenure track -professori, Tampereen yliopisto: ”Tutkimuskohteitani ovat vaalit, poliittinen luottamus, yhteiskunnalliset asenteet ja arvot. Tutkin myös nuorten poliittista osallistumista. Haluan tehdä politiikasta kiinnostavaa ja haastaa nuoret pohtimaan vaikutusmahdollisuuksiaan.”

Oppikirjailija Petri Kähkönen
Petri Kähkönen

Historian ja yhteiskuntaopin opettaja, Turun klassillinen lukio.

Oppikirjailija Timo Lindholm
Timo Lindholm

Ekonomisti: ”Olen toiminut pääekonomistina kolmessa erilaisessa organisaatiossa sekä rahoitusalalla että etujärjestössä. Oppikirjatyössä minua kiehtoo pyrkimys kuvata monimutkaista taloutta ja sen peruskäsitteitä mahdollisimman selkeästi. Taloustieto on mielestäni tärkeä osa kansalaistaitoa.”

Oppikirjailija Jaana Nieminen
Jaana Nieminen

Tampereen lyseon lukion rehtori: ”Olen taustaltani olen historian- ja yhteiskuntaopin opettaja ja ollut mukana kaikissa viime vuosikymmenten opetussuunnitelmaprosesseissa. Yhteiskunnallisen tiedon kriittinen ja analyyttinen jäsentely on tämän päivän keskeinen kansalaistaito.”

Oppikirjailija Hanna Ojanen
Hanna Ojanen

Tutkimusjohtaja politiikan tutkimuksen tutkinto-ohjelma, Tampereen yliopisto: ”Kirjoitan koko ajan, mutta oppikirjan kirjoittaminen on ollut minulle ihan uutta. Se tuntuu tärkeältä ja mielekkäältä, ja saa ajattelemaan uudella tapaa. Olen iloinen, että lukiossa opetetaan näitä asioita.”

Oppikirjailija Akseli Salmi
Akseli Salmi 

Apulaisrehtori, Linnankosken lukio, Porvoo: ”Taustaltani olen historian ja yhteiskuntaopin opettaja sekä historian tutkija. Minua ilahduttaa, kun opiskelija oppii tunnistamaan ja analysoimaan erilaisia yhteiskunnallisia näkökulmia. Yhteiskunnallisen tiedon kriittinen ja analyyttinen käsittely on tärkeä taito.”

Kiinnostuitko? Sovi digioppimateriaalien esittely koulullesi!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)