VerkkokauppaKirjaudu
Eläköön - Matematiikka

Eläköön! Matematiikka -sarjassa keskitytään matemaattisten ajattelun perustaitoihin ja painotetaan oppilaan aktiivista roolia oppimisessa.

Selaa näytesivuja Siirry hinnastoon

Voit käyttää kaikkia Eläköön!-tuotteita yksittäisinä materiaaleina tai yhtenäisenä kokonaisuutena

Miten Eläköön! Matematiikka syntyi? Tutustu oppimateriaaliin videolta

Materiaalin lähtökohdat

Eläköön! Matematiikka -sarja on osa Editan Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuutta, josta löytyy monipuolisesti materiaalia joustavan esi- ja alkuopetuksen tueksi. Oppimateriaali aktivoi oppilasta ajattelemaan, keskustelemaan ja tutkimaan arjen matematiikkaa ja havainnoimaan ympäristöään. Viikkokokonaisuudet ja monipuolisesti eriyttävä materiaali tekevät oppimisesta kiireetöntä ja auttavat opettajaa varmistamaan, että oppilaan pohjataidot ovat riittävät ennen eteenpäin siirtymistä.

Perustaidot haltuun

  • Kunkin aiheen tehtäväkokonaisuudet etenevät systemaattisesti tunnistamisesta tuottamiseen ja kuvatuetuista tehtävistä soveltaviin.
  • Tehtävätyypit toistuvat, mikä helpottaa pienen oppilaan työskentelyä ja opettajan työtä. 
  • Repputehtävät-sivuilla on kotitehtäviksi soveltuvia tehtäviä, joissa toistuvat oppituntien tehtävien tehtävätyypit.

Oppilasta aktivoivaa materiaalia ja vinkkejä

  • Opetustuokioissa aktivoidaan oppilasta opetusvideoiden osallistavien kysymysten ja täydennettävän opetusruudun avulla.
  • Materiaalissa on myös paljon toiminnallisia vinkkejä ja laululeikkejä, jotka vahvistavat opittavia asioita kehollisesti.

Muutakin kuin laskemista

  • Matemaattisen ajattelun monipuolinen kehittäminen on tärkeää – matematiikka on muutakin kuin laskemista!
  • Ajattelun taidot -osioissa pohditaan muun muassa avoimia ongelmia ja harjoitellaan perustelutaitoja.

Joustaa eri tahdissa oppivien monenlaisiin tarpeisiin

  • Samasta kirjasta löytyy harjoituksia eri tahdissa oppiville. Tähti-, kruunu- ja timantti-symbolit ohjaavat löytämään itselle sopivat harjoitukset ja kannustavat haastamaan itseään.
  • Kertausviikot jaksojen lopussa antavat lisää aikaa vahvistaa opittuja taitoja ja arvioida edistymistään.
  • Editan Qridistä löytyy adaptiivisia harjoituksia drillaamiseen ja työkaluja oppimisen näkyväksi tekemiseen. Tämä tarjoaa oppilaalle monipuoliset tavat osoittaa omaa osaamista.

Sarjan osat ja ilmestymisaikataulu

Materiaalin rakenne

Eläköön! Matematiikka noudattaa samaa rakennetta kuin muutkin Eläköön!-kokonaisuuden materiaalit: lukuvuosi jakautuu kahdeksaan jaksoon ja 38 viikkoon. Samat teemat toistuvat kaikissa oppiaineissa.

Materiaalissa opetellaan jokaisen kouluviikon aikana vain kaksi uutta asiaa, jolloin on aikaa harjoitella sekä toiminnallisesti että kirjan tehtävillä. Lisäksi jokaisella viikolla on Ajattelun taidot -aukeama, jolla on monipuolisesti matemaattista ajattelua kehittäviä tehtäviä.

Selaa näytesivuja

Tutustu Editan Qridi -digialustaan!

Editan Qridi-digialusta oppilaalle

Tutustu oppilaan digidemoon täältä.

Editan Qridi-digialusta opettajalle

Tutustu opettajan digidemoon täältä.

Oppikirjailijat

Johanna Isoaho

Hämeenlinna

Vahvuuksiani ovat into pedagogisen osaamiseni kehittämiseen sekä kiinnostus kaiken uuden oppimista kohtaan. Haluan oppikirjatyön avulla välittää samaa innokkuutta niin lapsille kuin aikuisillekin. Toiminnallinen ja ulkona oppiminen ovat lähellä sydäntäni.

Työskentelen neljän hengen yhteisopettajuustiimissä lähes sadan lapsen parissa, ja minulla on monipuolista kokemusta opetustyön ja oppimisen iloista, haasteista ja erilaisista oppimisen poluista.

Parasta Eläköön!-materiaalissa on se, että se on tehty kuunnellen niin opettajien kuin oppilaidenkin tarpeita. Materiaali sitoo oppisisällöt lasten arkeen ja se vetoaa kaikenikäisiin leikinomaisuudellaan, kutkuttelee uteliaisuutta ja kannustaa tutkimaan ympäröivää maailmaa ja oppimaan uutta.

Sen yhtenäisyys ja kokonaisvaltaisuus tukee opetustyötä niin, että opettaja voi keskittyä olennaiseen, eli oppilaiden kasvun ja oppimisen tukemiseen sekä aitoon läsnäoloon.

Kristiina Länsiö

Tampere

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat innokkuus luoda ja kehittää opetusmateriaalia työryhmän kanssa. Hahmotan suuren kokonaisuuden työssämme ja osaan tarkastella asioita eri näkökulmista.

Minulla on laaja ja pitkä työkokemus eri ikäisten oppijoiden parissa sekä vahva matematiikan osaaminen. Opetan joustavan alkuopetuksen luokassa jossa on 1. ja 2. luokan oppilaita ja saan siitä hyviä näkökulmia oppimateriaalinkin tekemiseen. Olen luokanopettaja sekä tietotekniikan ja elämänkatsomustiedon aineenopettaja.

Parasta Eläköön!-materiaalissa on kolmen oppiaineen yhteys, monipuolisuus ja rauhallinen olemus. Materiaalissa keskitytään ydinasioiden opettamiseen, ja annetaan runsaasti pedagogista taustatietoa sekä toiminnallisia vinkkejä opettajalle. Eläköön!-materiaali herättää uteliaisuuden ja antaa positiivisia oppimiskokemuksia kaikille

Simo Mustonen

Vantaa

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat digiosaaminen ja kiinnostus luoda uudenlaisia tapoja lähestyä matematiikan oppimista. Sivutoimisena yksityisopettajana olenkin tuottanut omat materiaalini jo pitkään ja olen hyödyntänyt tätä osaamistani myös päätyössäni luokanopettajana etenkin matematiikan eriyttämisessä.

Erityispedagogiikan, matematiikan ja verkkopedagogiikan sivuaineopintoni tuovat koko alakoulun kattavan opettajankokemukseni ohella hyödyllisiä näkökulmia oppimateriaalin tuottamiseen kaiken tasoisille oppijoille.

Eläköön!-materiaalin paras puoli on ehdottomasti oppiaineiden luonteva kytkeytyminen toisiinsa muun muassa hahmojen, tehtävien ja teemojen kautta. Lisäksi tähti-, kruunu- ja timanttitehtävät tarjoavat kaikille mahdollisuuden saada onnistumisen kokemuksia ja tekevät toiseuttavat e-kirjat tarpeettomiksi. 

Anna Toriseva

Urjala

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat pitkä työkokemus pienten lasten kanssa työskentelystä sekä erityispedagoginen osaaminen. Osaan huomioida opetuksessa ne, joilla on haasteita oppimisessa, ja jokaisen oppilaan vahvuuksia hyödyntäen löytää parhaan tavan oppia ja iloita omasta oppimisesta.

Eläköön!-materiaalissa on parasta sen monipuolisuus, vahva pedagoginen perusta sekä eriyttämisen mahdollisuudet. Materiaali ottaa huomioon kaikki oppilaat ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden onnistua ja iloita omasta oppimisestaan. Materiaali on eheä paketti esiopetuksesta alkuopetukseen.

Leea Värri

Vantaa

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat taito suunnitella monipuolisia ja toiminnallisia tehtäväkokonaisuuksia sekä tarkastella tehtäviä erilaisista näkökulmista. Olen luokanopettajan opintojen lisäksi opiskellut elämänkatsomustiedon aineenopettajaksi sekä erikoistunut alkuopetukseen.

Työskentelen Vantaalla Vierumäen koulussa, jossa toimitaan inklusiivisen periaatteen mukaisesti ja on totuttu kehittämään joustavia opetusjärjestelyjä. Eriyttäminen on suuressa roolissa omassa työssäni ja se on tarjonnut paljon eväitä myös oppikirjailijan työhön ja tehtäväkokonaisuuksien suunnitteluun. 

Eläköön!-kokonaisuudessa parasta on materiaalin monialaisuus ja oppiaineiden yhtenäisyys. Lisäksi tehtävien tarjoamat eriyttämisen mahdollisuudet luovat jokaiselle oppilaalle mahdollisuuden oman tasoiseen oppimiseen sekä onnistumisiin tehtävien parissa.

Eläköön! tukee kokonaisopetusta

Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuus rakentuu ympäristöopin teemojen ympärille ja mukailee luonnollista vuoden kiertoa. Tällä tavoin se tukee alkuopetuksen arkea ja muodostaa eheän monialaisen oppimiskokemuksen.