Oppiaineet

Eläköön!

Oppimateriaalikokonaisuus tukee alkuopetuksen arkea ja muodostaa eheän monialaisen oppimiskokemuksen.

Kokonaisvaltaiset oppimateriaalit alkuopetukseen ja esiopetukseen – toimivat erillisinä tai yhdessä

Eläköön – Suomen kieli
 • Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen eri vaiheissa oleville löytyy riittävästi harjoitteita.
 • Aapisen tarinat ja hahmot linkittyvät oikeaan elämään ja tukevat sanavaraston kehittymistä.
 • Materiaali tuo esille monipuolisesti erilaisia tekstejä ja innostaa lukemaan!
Eläköön – Matematiikka
 • Interaktiiviset opetusvideot ja toiminnalliset menetelmät kannustavat kielentämään, tutkimaan ja havainnoimaan matematiikkaa.
 • Kunkin aiheen tehtäväkokonaisuudet etenevät systemaattisesti tunnistamisesta tuottamiseen ja kuvatuetuista tehtävistä soveltaviin.
 • Ajattelun taidot -osioissa pohditaan avoimia ongelmia ja harjoitellaan muun muassa perustelutaitoa.
Eläköön – Ympäristö
 • Joustavasti etenevä opettajan digitaalinen materiaali vuosiluokille 0–2 tukee toiminnallista opetusta.
 • Opittaviin aiheisiin liittyvät tietotekstit ovat aapisessa kaikkien ulottuvilla.
 • Moniaistillinen materiaali sisältää tutkimusvideoita, tehtävämonisteita, kuvia ja ääniä, jotka ruokkivat lapsen luontaista uteliaisuutta.
Eläköön – Eskari
 • Erillinen esiopetuksen materiaali perustuu leikkiin ja toimintaan, jonka pohjana ovat lasten omat kiinnostuksen kohteet. Eläköön!-kokonaisuuden yhtenäiset teemat helpottavat yhteistyötä koulun kanssa.
 • Tarinat ja niihin liittyvät harjoitukset tukevat tunnetaitojen kehittymistä.
 • Oppilaan tehtävävihko sisältää kynätehtäviä, jotka harjoittavat kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia sekä hienomotorisia taitoja.