Skeema: Lukion psykologian oppimateriaalisarja

Psykologia

Skeema

Suosittu psykologian Skeema-sarja on uudistettu lukion vuoden 2021 opetussuunnitelmaan. Skeema korostaa psykologian tutkimuksellisuutta ja ohjaa soveltamaan psykologista tietoa omaan elämään.

Psykologian tutkimustietoa ja näkökulmia omaan elämään

Skeema on moderni lukion psykologian oppimateriaali, joka auttaa ymmärtämään psykologiaa ja soveltamaan sitä arkielämään. Skeeman tekijät ovat psykologian tutkijoita ja kokeneita opettajia.

Skeema - Lukion psykologian oppimateriaalisarja

Skeema tukee psykologian oppimista

 • Skeema on luotettava ja kiinnostava: selkeät tekstit perustuvat vankkaan asiantuntemukseen, ja asioita havainnollistetaan opiskelijalle läheisillä esimerkeillä.
 • Psykologinen tieto perustuu tieteelliseen tutkimukseen. Skeemassa psykologian tutkimuksellisuutta tuodaan esiin teksteissä ja tehtävissä entistäkin selkeämmin. Lisäksi Tutkimus-osioissa esitellään uusia tutkimuksia ja käydään tutkimuksen tekemisen vaiheet läpi.
 • Skeema antaa välineitä tarkastella erilaisia arkielämän ilmiöitä psykologian näkökulmasta. Skeeman esimerkkien ja tehtävien avulla opiskelija oppii soveltamaan psykologista tietoa omaan elämäänsä ja eri elämänalueille.
 • Skeeman kaaviot ja käsitekartat auttavat hahmottamaan kokonaisuuksia ja yhdistämään asioita toisiinsa. Keskeiset käsitteet on tummennettu ja ne löytyvät myös hakemistosta.
 • Skeeman tehtävät tukevat yksilöllistä ja yhteisöllistä oppimista. Tehtävät on jaoteltu kolmeen tasoon: 1-tason kertaaviin, 2-tason soveltaviin ja 3-tason kehittelyä ja arviointia vaativiin tehtäviin. Tehtävistä voi muodostaa erilaisia oppimisen polkuja, ja ne harjoittavat luotettavasti psykologian ylioppilaskokeeseen.
 • Opetusta voi eriyttää myös Syvennä-osioilla, joissa on kiinnostavaa lisätietoa.
 • Skeeman teksteissä ja tehtävissä on huomioitu LOPSin laaja-alaisen osaamisen eri alueet.
 • Äänikirja sisältyy digikirjaan ja on saatavilla myös painetun kirjan käyttäjille.

Selaa näytesivuja

Digikirjat

Skeema-sarjan digikirjat on julkaistu uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskokeisiin.

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Itsetarkistuvien testitehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä sekä linkkejä kiinnostavan lisätiedon äärelle.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Skeema - Lukion psykologian digikirja

Opettajan aineisto

Skeema-sarjan jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • ydinsisällöt esitysaineistoina sekä motivointi- ja opetusvinkkejä monipuolisiin työtapoihin
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • koemateriaalia: Abitti-kokeita ja itse muokattavia koetehtäviä
 • muuta arviointia tukevaa materiaalia
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun.

Digikokeet

Skeema-sarjan jokaiseen moduuliin on saatavissa digikoe. Opettaja voi selata ja valita koetehtäviä digikoealustalla ja julkaista kokeen haluamalleen ryhmälle. Opiskelijat voivat tehdä kokeen luokassa tai etänä. Itsetarkistuvat tehtävät pisteytyvät automaattisesti, ja avoimista tehtävistä opettaja voi antaa pisteet ja palautetta.

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion psykologian kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Skeema-sarjan oppimateriaalin vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Kia Aarnio
Kia Aarnio

Olen psykologian tohtori (PsT), tietokirjailija ja koulupsykologi. Olen tutkinut väitöskirjassani ihmisten uskomuksia ja ajattelutapoja ja sen jälkeen sateenkaariperheiden lasten hyvinvointia. Nautin oppimateriaalien kirjoittamisesta ja psykologisen tiedon välittämisestä ymmärrettävässä muodossa, koska siinä saa itsekin oppia jatkuvasti lisää ja haastaa ajatteluaan. Minulle on tärkeää tarjota opiskelijoille palikoita tieteellisen maailmankuvan rakentamiseen.

Oppikirjailija Sari Autio
Sari Autio

Olen pitkän linjan psykologian ja uskonnon opettaja (TM) ja työskentelen Alppilan lukiossa virka-apulaisrehtorina. On upeaa huomata, kuinka opiskelijoiden taidot tunnistaa ja kohdata oman elämänsä haasteita vahvistuvat psykologian opiskelun myötä. Näistä oivalluksista syttyy opettajakin. Olen myös tietokirjailija ja työnohjaaja.

Oppikirjailija Johanna Jämsä
Johanna Jämsä

Olen Ressun lukion psykologian ja uskonnon lehtori (TM, KK) ja tietokirjailija. Olen saanut vuonna 2017 työstäni oppimateriaalien parissa Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon. Haluan olla mukana kehittämässä oppimateriaalia, joka luo oppimisen iloa ja innostaa oivaltamaan. Psykologia on nopeasti kehittyvä tieteenala. Kiinnostavia, uusia tutkimustuloksia tulee jatkuvasti. Ne inspiroivat minua – ja toivoakseni tuo inspiraatio tarttuu myös Skeeman lukijoihin!

Oppikirjailija Virpi Kalakoski
Virpi Kalakoski

Olen psykologian tohtori (PsT) ja toimin tutkimuspäällikkönä Työterveyslaitoksessa. Kouluttajana ja tietokirjailijana olen innostunut soveltamaan kognitiivisen psykologian tutkimustuloksia työn ja opiskelun arkisiin tilanteisiin. Aikaisempi tutkimustyöni yliopistolla oli eksperttien muistin perustutkimusta, mutta nykyään tarkastelen työelämän kognitiivisia vaatimuksia. Minulle on tärkeää välittää tietoa ihmisen tiedonkäsittelyn rajoituksista ja vahvuuksista sekä keinoista, joilla voidaan helpottaa työtä ja oppimista.

Oppikirjailija Petri Paavilainen
Petri Paavilainen

Olen kognitiivisen neurotieteen yliopistonlehtori Helsingin yliopistossa sekä tietokirjailija (FT). Tutkimustyössäni olen selvittänyt aivojen muisti- ja tarkkaavaisuusmekanismeja EEG-mittausten avulla. Olen ollut mukana tekemässä lukion psykologian oppimateriaaleja jo parikymmentä vuotta, ja vuonna 2020 sain Suomen tietokirjailijat ry:n Oppikirjailijapalkinnon. Kriittisen ajattelun taidot sekä kyky erottaa tieteellinen tieto erilaisesta valetiedosta ovat nykyajassa yhä enemmän tarvittavia valmiuksia, joita lukio-opiskelussakin on tärkeää kehittää.

Oppikirjailija Juha Nieminen
Juha Nieminen

Olen koulutukseltani filosofian tohtori, psykoterapian erikoispsykologi ja psykologian aineenopettaja. Tein pitkään töitä Helsingin yliopiston opintopsykologina. Nykyisessä työssäni Tukholman Karoliinisessa instituutissa opetan yliopisto-opettajille ja ohjaajille lääketieteen pedagogiikkaa. Minua kiehtoo, miten oppimisympäristö, oppiminen, motivaatio ja hyvinvointi kietoutuvat toisiinsa opiskelijan arjessa. Haluan tukea merkityksellistä, humaania ja laadukasta opiskelua.

Oppikirjailija Sanna Suomalainen
Sanna Suomalainen

Olen Ressun lukion uskonnon, psykologian ja IB-psykologian lehtori (TM, FM) ja tietokirjailija. Opettajan työssä tärkeintä minulle on opiskelijoiden kohtaaminen ja yhdessä ihmettely. Psykologian opinnot tarjoavat paljon mahdollisuuksia tiedon arviointiin, kriittiseen pohdintaan ja opiskelijan omien kokemusten pohdintaan. Parhaita hetkiä ovat tilanteet, joissa opiskelija ilahtuu uuden oppimisesta, keksii itse ratkaisun tai ymmärtää jotain merkittävää. Samanlaista pohtimisen ja oivaltamisen iloa haluan viedä eteenpäin myös oppimateriaalityössäni.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)