Ioni: lukion kemian oppimateriaalisarja

Kemia

Ioni sähköistää kemian opetuksen

Lukion kemian oppimateriaalisarja Ioni on painetusta oppikirjasta, digikirjasta ja digitaalisesta opettajan aineistosta rakentuva toimiva kokonaisuus. Ioni tukee kokeellista työskentelyä, ja oppimateriaalin runsas tehtävävalikoima auttaa ymmärtämään kemian ilmiöitä.

Ioni – sähköistää kemian opetuksen

Ioni tukee kokeellisesti työskentelyä ja auttaa ymmärtämään kemian ilmiöitä. Selkeä teksti keskittyy keskeisiin sisältöihin, tekstiaineistoja sisältävät tehtävät ja mielenkiintoiset infografiikat valottavat kemian merkitystä arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppimateriaalissa on runsaasti monipuolisia tehtäviä, jotka vahvistavat kemian taitoja ja valmentavat yo-kirjoituksiin. Sähköisten välineiden käyttöä helpottavat ohjevideot ja ohjelmistojen käyttöä harjoittavat tehtävät. Monipuolinen ja kattava opettajan aineisto tarjoaa vinkkejä monipuolisten arviointimenetelmien käyttämiseen ja ainerajat ylittävien kokonaisuuksien suunnitteluun.

Miksi valita Ioni?

 • Selittävä teksti sekä digimateriaalin havainnolliset videot auttavat oppimaan.
 • Monipuolisissa tehtävissä harjoitellaan erilaisia kemian taitoja.
 • Eritasoisista tehtävistä löytyy sopivia erilaisille opiskelijaryhmille.
 • Erilaiset aineistotehtävät ja laskin- ja piirto-ohjelmistoilla suoritettavat tehtävät vahvistavat ylioppilaskirjoituksissa tarvittavia taitoja.
 • Painetun oppimateriaalin Ymmärsitkö-tehtävät sekä digitaalisen oppimateriaalin erilaiset testit ja digitehtäviin liittyvä itsearviointi tarjoavat opiskelijalle välineitä oman osaamisen arvioimiseen.
 • Erilaiset laboratoriovideot auttavat ilmiöiden tutkimisessa ja tarjoavat uusia tapoja toteuttaa kokeellisuutta.
 • Sisällöissä on otettu huomioon niiden soveltuminen eri aineita yhdistäviin opintojaksoihin.
 • Äänikirja on saatavilla Ioni 1–2 digikirjan ja painetun oppikirjan käyttäjille.

Pedagoginen rakenne

 • Päälukujen alussa on oppimisen tavoitteita avaava kaavio, jossa on esitetty luvun keskeiset sisällöt, niissä tarvittavat pohjatiedot ja niiden liittyminen muihin moduuleihin.
 • Jokainen luku alkaa ingressillä, joka nivoo aihepiirin opiskelijalle tuttuihin ilmiöihin tai aiemmin opittuun.
 • Kukin moduuli sisältää Kemiaa yhteiskunnassa -aukeaman, joka nivoo opittavaa asiaa arkeen ja yhteiskuntaan ja tukee laaja-alaisen osaamisen kartuttamista.
 • Pääluvun lopussa on tiivistelmä ja tehtävät alaluvuittain otsikoituina. Perustehtävät vahvistavat kemian käsitteiden ymmärtämistä ja matemaattisen osaamisen perustaitoja.  Syventävissä tehtävissä harjoitellaan tiedon soveltamista ja erilaisten aineistojen tulkintaa. Tutkimustehtävissä harjoitellaan kokeellisen työskentelyn taitoja, ja niihin sisältyy myös kokeellisia kotitehtäviä yksinkertaisilla välineillä ja aineilla. Tehtäviin liittyy myös erilaisia aineistoja, kuten videoita tai mittausdataa.
 • Jokaiseen päälukuun liittyy myös aineistotehtävä, joka nostaa esille kemian merkitystä ja laaja-alaisen osaamisen eri alueita. Sen avulla harjoitellaan tekstiaineistojen tutkimista.

Digikirjat

Ioni-sarjan digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 • Uusi digitaalinen alusta sisältää samassa paikassa kaiken tarvittavan: tehtävien digitaaliset aineistot, digitehtävät, oppimisanalytiikan sekä opettajan digitaalisen aineiston.
 • Digikirjan laskutehtävissä on käytössä Abitin kaavaeditori.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä, arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Itsetarkistuvien testitehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi videoita, animaatioita sekä laskin- ja piirto-ohjelmistojen käyttöä sekä esimerkkien ratkaisuja selittäviä videoita.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Ioni 1–2 digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Ioni - lukion kemian digikirjat

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • kattavat työohjeet kokeellisten töiden toteuttamiseen
 • oppikirjan tehtävien ratkaisut
 • arviointia tukevaa materiaalia
 • koetehtäviä ja valmiita Abitti-kokeita
 • vinkkejä oppimateriaalin käyttöön
 • runsaasti lisämateriaalia.

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion kemian kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Ioni-sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Lisäksi ensikäyttäjäetuna tarjoamme Arviointiavaimia lukioon -verkkokurssin. Tämän verkkokurssiedun saat maksutta käyttöösi ottamalla yhteyttä Opettajapalveluun, kun olet rekisteröitynyt Editan verkkokauppaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Riitta Kallio
Riitta Kallio 

Toimin opettajana Sammon keskuslukiossa Tampereella. Yli 20 vuoden opetuskokemustani täydentää sähköisten koepakettien tekeminen sekä valmennuskurssien ja yliopiston kesäkurssien pitäminen. Olen kiinnostunut kokeellisesta ja tutkimuksellisesta lähestymistavasta, ja sen tarjoamista mahdollisuuksista monipuolisten arviointimenetelmien käyttämiseen ja ainerajat ylittävien kokonaisuuksien suunnitteluun. Tätä lähestymistapaa olen halunnut olla tuomassa Ioni-kirjasarjaan.

Oppikirjailija Oona Kupiainen-Määttä
Oona Kupiainen-Määttä 

Opetan kemiaa, fysiikkaa ja matematiikkaa Etelä-Tapiolan lukiossa Espoossa. Ennen koulumaailmaan siirtymistä työskentelin Helsingin yliopiston Fysiikan laitoksella, jossa tein happo- ja emäsmolekyyleihin liittyvää matemaattista mallinnusta. Kaikki kolme ainetta ovat lähellä sydäntäni ja haluan tuoda esiin yhteyksiä niiden välillä. Minulle on tärkeää välittää Ioni-kirjoissa ajatusta, että kemia ei ole kokoelma ulkoa opeteltavia yksityiskohtia.

Oppikirjailija Jan Jansson
Jan Jansson

Olen kemian opettaja Töölön yhteiskoulun aikuislukiossa, mutta innostus kemiaan näkyy vapaa-ajallakin kiinnostuksena molekyyligastronomiaan ja kemian historiaan. Olin mukana OPH:n työryhmässä kirjoittamassa kemian uutta opetussuunnitelmaa. Nyt on hienoa tehdä oppimateriaalia, jolla uusi lops on helppo toteuttaa, ja jossa tulee luontevasti esille kemian merkitys arjessa ja yhteiskunnassa.

Oppikirjailija Tuula Sorjonen
Tuula Sorjonen

Koulumaailman kiemurat ovat tulleet tutuiksi yli kahdenkymmenen vuoden opettajauran aikana niin perusasteelta kuin lukiosta, niin hallinnon kuin opettajan näkökulmasta. Tällä hetkellä opetan kemiaa Mäkelänrinteen lukiossa, mutta opetuskokemusta on myös fysiikasta ja matematiikasta. Opettajan perustyötä tukee hyvin tehty ja monipuolinen oppimateriaali, joka mahdollistaa kuitenkin opettajan omat opetusratkaisut. Tämä haaste mielessä rakennamme Ioni-kirjasarjaa.

Oppikirjailija Kata Yliheikkilä
Kata Yliheikkilä

Olen valmistunut Helsingin yliopistosta sekä kemian opettajaksi että kemistiksi, ja väitöskirjan tein organometallikatalyyteistä polymerointireaktioissa. Opetan kemiaa Helsingin Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa ja IB-lukiossa sekä kokeelliseen työskentelyyn ja tutkimukseen painottuvia valinnaisainekursseja peruskoulussa. Kokeellinen työskentely oppitunneilla ja opiskelijoiden ohjaaminen tutkimuksissa on parasta työssäni, ja haluan Ioni-sarjan tarjoavan monipuolista materiaalia tukemaan kokeellista työskentelyä.

Oppikirjailija Marika Suovanen
Marika Suovanen

Toimin kemian opettajana Kerttulin lukiossa, Turussa. Olen opetustyön lisäksi toiminut Maolin kouluttajana sähköisten välineiden käytössä ja tehnyt sähköisiä koepaketteja. Pidän tärkeänä kemian opetuksessa kokeellista työskentelyä. Haluan tuoda Ioni-sarjan oppimateriaaleihin sähköisten välineiden käyttöä helpottavia elementtejä, kuten ohjevideoita ja ohjelmistojen käyttöä harjoittavia tehtäviä.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)