Eläköön

Ennennäkemätön oppimateriaalikokonaisuus esi- ja alkuopetukseen.

Tutustu tuotteisiin Katso hinnasto

Kokonaisvaltaiset oppimateriaalit alkuopetukseen ja esiopetukseen

Eläköön – Suomen kieli
 • Lukemaan ja kirjoittamaan oppimisen eri vaiheissa oleville löytyy riittävästi harjoitteita.
 • Aapisen tarinat ja hahmot linkittyvät oikeaan elämään ja tukevat sanavaraston kehittymistä.
 • Materiaali tuo esille monipuolisesti erilaisia tekstejä ja innostaa lukemaan!
Eläköön – Matematiikka
 • Interaktiiviset opetusvideot ja toiminnalliset menetelmät kannustavat kielentämään, tutkimaan ja havainnoimaan matematiikkaa.
 • Kunkin aiheen tehtäväkokonaisuudet etenevät systemaattisesti tunnistamisesta tuottamiseen ja kuvatuetuista tehtävistä soveltaviin.
 • Ajattelun taidot -osioissa pohditaan avoimia ongelmia ja harjoitellaan muun muassa perustelutaitoa.
Eläköön – Ympäristö
 • Joustavasti etenevä opettajan digitaalinen materiaali vuosiluokille 0–2 tukee toiminnallista opetusta.
 • Opittaviin aiheisiin liittyvät tietotekstit ovat aapisessa kaikkien ulottuvilla.
 • Moniaistillinen materiaali sisältää tutkimusvideoita, tehtävämonisteita, kuvia ja ääniä, jotka ruokkivat lapsen luontaista uteliaisuutta.
Eläköön – Eskari
 • Esiopetuksen oppimateriaali perustuu leikkiin ja toimintaan, jonka pohjana ovat lasten omat kiinnostuksen kohteet.
 • Eläköön!-kokonaisuuden yhtenäiset teemat helpottavat yhteistyötä koulun kanssa.
 • Tarinat ja niihin liittyvät harjoitukset tukevat tunnetaitojen kehittymistä.
 • Tehtävävihko on kaksipuoleinen kääntövihko: se sisältää kynätehtäviä, jotka harjoittavat sekä kielellisiä että matemaattisia valmiuksia ja myös hienomotorisia taitoja.

Mikä tekee Eläköön!-kokonaisuudesta ainutlaatuisen?
 

Kokonaisvaltaisuus

Kokonaisuus tukee esi- ja alkuopetuksen eheää arkea ja samat hahmot kuljettavat tarinallisuutta kaikissa oppiaineissa.
Voit käyttää eri oppiaineiden materiaaleja yhdessä tai erikseen.

Sisäänrakennettu eriyttäminen

Sama materiaali sopii kaikille, mikä helpottaa opetustyötä ja tarjoaa jokaiselle lapselle tasa-arvoiset mahdollisuudet oppia.

Enemmän aikaa oppia

Oppiaineiden yhtenäinen rakenne edistää kouluarjen kiireettömyyttä ja vapauttaa aikaa keskittyä olennaiseen.

Tutustu Eläköön!-kokonaisuuteen videolta

Kysyttävää oppimateriaaleista? Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä myyntiin

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)

Poikkeusaukioloajat

Kesällä (24.6.–28.7.2024) opettajapalvelumme on avoinna klo 10–14.