Eläköön

Digitaaliset työkalumme innostavat sekä oppilaita että opettajia. Luotu yhdessä Qridin kanssa!

Oppilaan digi Opettajan digi

Editan Qridissä digitaaliset työkalut yhdistyvät laadukkaisiin sisältöihin

Eläköön!-oppimateriaalien digitaaliset työkalut on toteutettu yhteistyössä Qridin kanssa. Editan Qridi on digitaalinen oppimisalusta, joka tarjoaa uudenlaisia digityökaluja pienille oppilaille.

Digitaalinen alusta on suunniteltu ikätason mukaisesti, ja kirjautuminen on helppoa. Se keskustelee suoraan Wilman kanssa, joten erillistä kirjautumista ei tarvita! Tulevaisuudessa Qridi toimii yhteen myös DigiOnen kanssa.

Kaikista suorituksista kertyy analytiikkaa, joka tukee opettajaa arviointityössä. Lisäksi oppilas ja huoltaja pääsevät seuraamaan oppimisen edistymistä omissa käyttöliittymissään.

Tutustu Editan Qridi -digialustaan!

Editan Qridi-digialusta oppilaalle

Tutustu oppilaan digidemoon täältä.

Editan Qridi-digialusta opettajalle

Tutustu opettajan digidemoon täältä.

Editan Qridin työkalut

Kansioni

Jokaiselle oppiaineelle on Qridissä oma kansio, johon oppilas voi tallentaa omia tuotoksiaan ja tehdä tällä tavoin oppimistaan näkyväksi. Valokuvat, kirjoitukset, äänitteet, dokumentit ja videoklipit pysyvät digitaalisessa kansiossa tallessa ja niiden avulla voi tarkastella jälkikäteen omaa oppimispolkuaan.

Viikkotehtävät

Viikkotehtävät ovat valmiiksi suunniteltuja tehtävälistoja, joita on saatavilla jokaiseen oppiaineeseen Eläköön!-oppimateriaalien viikkosuunnitelman mukaisesti. Jokaiselle viikolle on kolme eritasoista tehtäväpakettia, joita opettaja voi avata oppilaille itsenäisen työskentelyn tueksi, jos esimerkiksi lapsi on poissa koulusta.

Vinkkeli-tehtävät

Vinkkeli-tehtävät ovat oppiainekohtaisia automaattitarkisteisia digitehtäviä, joiden avulla oppilas voi drillata omalla tasollaan toistoa vaativia asioita. Tehtävät motivoivat harjoittelemaan, kun palkintoja kertyy harjoitteluaktiivisuuden perusteella.

Vertaispalaute

On tärkeää, että oppilaat oppivat antamaan rakentavaa palautetta toisilleen jo pienestä pitäen. Editan Qridissä vertaispalautteen antamista voidaan harjoitella pienille oppilaille luontaisissa tilanteissa, kuten yhteisen pelin, leikin tai ryhmätyön jälkeen.

Tavoitteet ja itsearviointi

Editan Qridissä on valmis tavoitepankki. Tavoitteet liittyvät omaan toimintaan ja työskentelyyn, eli ne ovat oppiainerajat ylittäviä. Oppilas voi valita opettajan avaamista tavoitteista yhden tai useamman, ja edistymistä arvioidaan kolmiportaisesti.

Arjen taidot

Arjen taidot -työkalu on myös oppiainerajat ylittävä, ja se sisältää itsestä huolehtimiseen ja arjen taitoihin liittyviä ”junia”. Näiden avulla voidaan käsitellä esimerkiksi riittävän unen ja levon merkitystä, puhtaudesta huolehtimista, digitaitoja ja nettiturvallisuutta. Junien itsearviointeihin pohjaten tärkeitä asioita on tarvittaessa helppo ottaa puheeksi myös arviointikeskuteluissa.