Uniikki: Yläkoulun elämänkatsomustiedon oppimateriaalisarja

Elämänkatsomustieto

Uniikki – omaa katsomusta rakentamassa

Uniikki on luotettava yläkoulun elämänkatsomustiedon oppimateriaalisarja, joka auttaa oppilasta rakentamaan omaa yksilöllistä elämänkatsomustaan. Sarja noudattaa peruskoulun elämänkatsomustiedon vuoden 2016 opetussuunnitelmaa.

Uniikki tukee oppimista

Uniikki-sarjan oppikirjojen selkeä teksti lähtee liikkeelle elävän maailman ilmiöistä. Sen monipuoliset tehtävät auttavat eriyttämään opetusta, ja niiden avulla harjoitellaan sekä hyödyllisiä tietoja että taitoja.

Uniikkiin kuuluvat kurssikohtaiset elämänkatsomustiedon oppikirjat, kaikki kurssit sisältävä yhteisnide ja digitaaliset opettajan aineistot. Sarjan osia voi käyttää joustavasti missä järjestyksessä tahansa.

Miksi valita Uniikki?

 • Uniikki-sarjan oppikirjojen teksti on selkeää ja ymmärrettävää. Se lähtee liikkeelle elävän maailman ilmiöistä ja huomioi myös erilaiset oppijat ja S2-oppilaat.
 • Jokaisessa oppikirjan luvussa käsitellään kulttuurin ilmenemistä mediassa ja taiteessa. Osiot on eriytetty selkeästi erillisiin laatikoihin.
 • Lukuihin kuuluu kiinnostavia lisätekstejä, jotka käsittelevät teeman kannalta keskeisiä ja kiinnostavia ihmisiä. Ne auttavat eriyttämään opetusta ja tuovat uusia näkökulmia opiskeltavaan aiheeseen.
 • Oppikirjan värikkäät kuvat innostavat tutkimaan opiskeltavia asioita. Selkeät kartat ja kaaviot taas tiivistävät keskeisiä asioita ja tukevat oppimista.
 • Jokaisen luvun kuvituksessa nostetaan esiin yksi UNESCOn maailmanperintökohde, josta löytyy lisätietoa digitaalisesta opettajan aineistosta. Näin UNESCOn suojelemaan maailmanperintöön tutustutaan luontevasti kaikissa yläkoulun elämänkatsomustiedon kursseissa.
 • Kirjassa on runsaasti erilaisia tehtäviä. Mukana on tehtäviä, jotka kertaavat perusasioita, syventävät opittua, kannustavat omakohtaiseen pohdintaan ja rohkaisevat harjoittelemaan laaja-alaisen osaamisen taitoja.

Tutustu Uniikin näytesivuihin

Opettajan aineisto

Uniikki tarjoaa opettajalle digitaaliset opettajan aineistot, jotka ovat suurelta osin opettajan itse muokattavissa. Digitaaliset opettajan aineistot ovat sarjan käyttäjille maksuton käyttäjäetu.

Uniikin opettajan aineisto sisältää:

 • runsaasti eri työtapoja hyödyntäviä opetusvinkkejä oppitunneille
 • muokattavat esitysaineistot jokaiseen oppikirjan lukuun
 • lisätietoa oppikirjassa esitellyistä maailmanperintökohteista
 • videoita
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • selkokieliset tiivistelmät oppikirjan luvuista
 • ideoita projektitöihin
 • laajan ja monipuolisen koetehtäväpaketin
 • itsearviointi- ja vertaisarviointipohjia 
 • äänikirjan
 • Quizlet-kortit

Tutustu näytteisiin Uniikki Katsomus ja kulttuuri -kirjan luvun 1 opettajan aineistoista:

Oppikirjailijat

Uniikki-sarjan tekijät ovat kokeneita yläkoulun elämänkatsomustiedon opettajia ja alan asiantuntijoita.

 • Karoliina Käpylehto, TM, elämänkatsomustiedon opettaja ja opinto-ohjaaja, Sipoonlahden koulu, Sipoo
 • Marja Manner, FM, historian ja elämänkatsomustiedon opettaja, Helsingin Saksalainen koulu, Helsinki
 • Raija Silfverberg, FM, elämänkatsomustiedon, musiikin ja ilmaisutaidon opettaja
 • Tuula Sakaranaho, FT, uskontotieteen professori, Helsingin yliopisto, Helsinki

Haluatko näytekappaleen tai tarvitsetko lisätietoa Uniikista? Ota yhteyttä!

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)