Quest: lukion A1-englannin oppimateriaalisarja

A-englanti

Quest kutsuu seikkailulle

Quest on Editan lukion A-englannin oppimateriaalisarja, joka kutsuu opiskelijan tutustumaan globaaliin maailmaan eri näkökulmista. Join our Quest!

Quest – löydä oma polkusi maailmalle

Quest on innostava A-englannin oppimateriaalisarja, joka vastaa lukion 2021 opetussuunnitelmaa.

Questin oppikirjailijat ovat kokeneita kieltenopettajia, jotka ovat luoneet kokonaisvaltaisen oppimateriaalin tukemaan niin opettajan monipuolistuvaa työnkuvaa kuin eri taidoin lukiossa opiskelevia opiskelijoita.

Join our Quest!

Quest tarjoaa

 • monipuolisen ja kattavan oppimateriaalin, joka tukee opiskelijan oman kieli-identiteetin rakentumista
 • vuorovaikutteista kielen oppimista, jossa englannin kielen eri varianttien ja rekisterien tunnistaminen huomioidaan osana monipuolista suullista kielitaitoa
 • autenttisia sisältöjä, joissa opiskelija voi tarkastella moniarvoista maailmaa globaalin englannin näkökulmasta
 • yksilöllistä oppimista monipuolisilla tehtävillä, joihin on merkitty selkeästi tehtävän vaikeustaso
 • valinnanvaraa opetukseen ja opiskeluun: Questin tuoteperheeseen kuuluu painettu oppikirja ja opiskelijan digiaineistot, digikirja, digikokeet sekä opettajan aineisto.

Pedagoginen rakenne

 • Quest-sarja on huolella suunniteltu pedagoginen kokonaisuus, joka tarjoaa monipuolisia työkaluja opettajan arjen helpottamiseen.
 • Oppimateriaalin tekstit koostuvat erilaisista autenttisista teksteistä, jotka ovat eurooppalaisen viitekehyksen taitotasojen mukaisia.
 • Yksilöllistä oppimista tuetaan jakamalla tekstien ja kieliopin tehtävät eri vaikeustasoihin.
 • Coach’s Tips -osioissa ohjeistetaan ja tuetaan opiskelijan opiskelutaitojen kehittymistä.
 • Tehtävämuotoiset itse- ja vertaisarvionnit auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan ja asettamaan tavoitteita opiskelulleen.
 • Questissa kieliprofiili toteutuu opiskelijalähtöisesti. Opiskelijalle annetaan konkreettisia työkaluja kieliprofiilin laatimiseen ja sen täydentämiseen lukio-opintojen aikana.

Digikirjat

Quest-sarjan digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 • Kappaleiden tekstit ja sanastot ovat kuunneltavissa digikirjassa.
 • Sanasto- ja tehtäväsivuilla on oppimista tukevia lisäelementtejä, kuten tulostettavat sanastot ja valmiit Quizlet-linkit.
 • Tärkeimmät kieliopin teoriat on toteutettu myös Prezeinä, PowerPointteina ja Vimeo-videoina.
 • Analytiikan avulla opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä, ja arvioida tehtyjä tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä niin teksteihin kuin kielioppiin sekä Prezit, Powerpointit ja Vimeo-videot kieliopin teorioiden tueksi.
 • Digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Digikirjassa on pääsy Sanakirja.fi-palveluun.

Opiskelijan digiaineistot

Opiskelijan digiaineistot on tarkoitettu painetun oppikirjan käyttäjille. Tuote sisältää tekstien ja sanastojen äänitteet, tehtävien audiovisuaaliset rikasteet, kieliopin lisätehtävät ja kielioppivideot.

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava opettajan aineisto, joka on osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • tekstien, teemasanastojen ja kieliopin muokattavan ja tulostettavan lisämateriaalipaketin
 • lisämateriaalia suullisen kielitaidon kehittymisen tueksi
 • kielioppiteorioiden tueksi videomateriaalia sekä PowerPoint- ja Prezi-esitykset
 • monipuolisen koetehtävävalikoiman Digikokeissa sekä Abitti- ja -Word-kokeissa.

Selaa Quest 1–2 Opettajan aineiston näytesivuja

Digikokeet

Questin digikokeet ovat kattava ja monipuolinen tuki opettajalle arvioinnissa. Digikokeissa käytettävä alusta tukee niitä taitoja, joita opiskelija tarvitsee sähköisessä yo-kokeessa.

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion A-englannin kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Ensikäyttäjäetuna tarjoamme Arviointiavaimia lukioon -verkkokurssin. Tämän verkkokurssiedun saat maksutta käyttöösi ottamalla yhteyttä Opettajapalveluun, kun olet rekisteröitynyt Editan verkkokauppaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Anu Blomberg
Anu Blomberg, Lumon lukio

Kielet ja ilmaisun voima ovat aina kiinnostaneet minua. Yliopistossa opiskelin englannin ja kasvatustieteen lisäksi saksaa, ruotsia ja viestintää. Mielestäni opettaminen on ennen kaikkea ihmisläheinen ja luova ammatti – lukiossa nuorten hienosta energiasta pääsee osalliseksi opettajakin.
Olen tottunut tekemään omaa materiaalia kursseilleni, lähinnä tutustuttaakseni opiskelijoita ajankohtaisiin, autenttisiin teksteihin ja kuviin mediassa. Olen työssäni kehittänyt myös suullisia harjoituksia, joiden avulla kaikentasoiset opiskelijat oppivat tehokkaasti uutta aihealueen sanastoa.
Editan oppimateriaalityöryhmään liittyminen kiehtoi minua etenkin mahdollisuutena työstää suurempia kokonaisuuksia yhteistyössä kollegoiden ja kustantamon kanssa. Yhteinen ponnistuksemme onkin ollut antoisa kokemus, ja olemme saaneet hyödynnettyä työryhmämme jäsenten yksilölliset vahvuudet ja mielenkiinnon kohteet joustavasti.
Itseäni viehättää oppimateriaaleissa erityisesti tarinallisuus ja visuaalisuus tehtävien voimavarana. Uskon molempien edistävän tehokkaasti opiskelijoiden motivaatiota, ajattelua ja oppimista.
Jo muinaisina aikoina tarinoita kerrottiin nuotion hehkussa. Erinomaisten tekstien ja puhuttelevien tarinoiden voima on ikiaikaista. Ilokseni voin todeta, että Quest tarjoaa käyttäjilleen vastaavaa vahvan läsnäolon ja pohdiskelun lämpöä oppimistilanteissa.

Oppikirjailija Tuija Haapala
Tuija Haapala, Järvenpään lukio

Innostuin Quest-sarjan tekemisestä, koska sarjassa yhdistyvät minulle tärkeät asiat: oman polun rakentaminen, omaan tahtiin eteneminen, digitaalisuuden tarjoama monipuolisuus ja arvioinnin kehittäminen. Olen ehtinyt tekemään kaikenlaista omassa koulussani: olen panostanut digitaalisten välineiden käyttöön opetuksessa, osallistunut kansainvälisiin projekteihin, ja aikaisemmin toimin myös erityisen tuen koordinaattorina englannissa. Opetuksen eriyttäminen on minusta lukiossa suuri haaste, koska opiskelijaryhmät ovat isoja ja opiskelijoiden taidoissa on valtavat erot. Onneksi digitaalisuus tarjoaa ratkaisuja, joiden avulla voidaan tukea erilaisten opiskelijoiden tarpeita.

Minusta on aina ollut hauskaa laatia omia tehtäviä opiskelijoille, ja olen aiemminkin tehnyt interaktiivisia harjoituksia erilaisin välinein. Questin osaavassa tiimissä on ollut mukava luoda pitkälle suunniteltuja oppimiskokonaisuuksia. Haastavaakin työ on ollut, sillä tehtäviä on hiottava loppuun asti. Koen, että olemme joutuneet perustelemaan itsellemme ja toisillemme monia tärkeitä kielten opetukseen liittyviä pedagogisia ratkaisuja. Minulle englannin opiskelu ja opettaminen on ollut seikkailu, joka avaa aina uusia haasteita ja tarjoaa uutta opittavaa. Uuden oppiminen ja nuorten parissa työskentely pitää mielen virkeänä. A rolling stone gathers no moss.

Oppikirjailija Emmi Heino
Emmi Asuintupa, Kokkolan aikuislukio

Englannin kieli ja kulttuuri tulivat elämääni rytinällä, kun olin 9-vuotias. Tätini oli tuolloin kimpassa chicagolaisen miehen kanssa, ja vietimme lukuisia lomia yhdessä. Lomat olivat varsinaisia kielikylpyjä: päivällispöydässä puhuttiin kohteliaasti englantia, jotta setä tuntisi olonsa kotoisaksi. Keskityin uteliaana kuuntelemaan, mitä aikuiset puhuivat keskenään. Samaan aikaan ystävystyin naapuriin muuttaneen, amerikkalaista koulua käyneen tytön kanssa. Teimme yhdessä lukuisia havaintoja kielistä varsinkin silloin, kun ymmärsimme toisiamme väärin ja mietimme, missä kommunikaatiokatkos tapahtui. Kun sain harjoitella englantia turvallisessa ympäristössä, kiinnostuin niin kielestä, kommunikaatiosta kuin uuden vieraan kielen haasteellisuudesta.

Tiesin jo nuorena, että tulisin viemään tätä mielenkiintoa eteenpäin ammatiksi asti. Tulevaisuuden suunnitelmat selkenivät lukiossa, ja valmistuttuani kieltenopettajaksi en ollut valmis ottamaan töitä vastaan mistään muualta kuin lukiosta. Se on vaatinut lukuisia muuttoja työn perässä, mutta työ itsessään on palkitsevaa ja tarjoaa juuri sopivasti haastetta. Oppimateriaalin tekemisestä aloin haaveilla heti, kun arki opettajana oli asettunut uomiinsa. Tiesin, että se antaisi mahdollisuuden vaihtaa ajatuksia kollegoiden kanssa ja tutustua lukion opetussuunnitelmaan vielä aiempaa syvemmin sekä toisi varmuutta omiin pedagogisiin ratkaisuihin. Tilaisuus oppikirjailijaksi tulikin, kun sain tietää, että Edita suunnitteli uutta lukion englannin materiaalia. Tartuin ennakkoluulottomasti tähänkin haasteeseen.

Oppikirjailija Tero Korhonen
Tero Korhonen, Järvenpään lukion aikuislinja

Olen tehnyt pitkään kieltenopettajan töitä englannin ja ruotsin lehtorina Järvenpään lukion aikuislinjalla. Minua on aina kiinnostanut itseni ammatillinen kehittäminen. Tein esimerkiksi omaan työhöni liittyvää tutkimusta usean vuoden ajan ja väittelin lopulta tohtoriksi Tampereen yliopistossa vuonna 2016.
Nyt haluan olla tekemässä uutta englannin oppimateriaalia, joka kunnioittaa perinteitä, mutta tarjoaa käyttäjilleen uudenlaisia, ajankohtaisia näkökulmia englannin opiskeluun. Minusta on tärkeää, että opettajan käytössä oleva oppimateriaali mahdollistaa monenlaisia pedagogisia ratkaisuja. Opettajana minua kiinnostavat erilaiset kielten opiskelijat sekä heidän kielellisen identiteettinsä ja autonomiansa vahvistaminen kieltenopiskelun puitteissa niin aikuislukiossa kuin nuorillekin suunnatussa lukiokoulutuksessa. Näitä teemoja haluan tehdä näkyväksi Quest-sarjassa.

Oppikirjailija Annami Oukari
Annami Oukari, Leppävaaran lukio

Opetan englantia ja B3-saksaa Leppävaaran lukiossa Espoossa. Kielet ovat aina olleet lähellä sydäntäni. Englannin kieleen rakastuin pienenä tyttönä asuessani hetken aikaa USA:ssa isäni ollessa siellä työkomennuksella. Vaihto-oppilasvuoteni USA:ssa oli unelmieni täyttymys, ja sen jälkeen olikin luontevaa lähteä opiskelemaan englantia yliopistoon.

Opettajana olen aina ollut kiinnostunut luomaan itse erilaisia tehtäviä ja kokeilemaan uudenlaisia tapoja opettaa. Opettamisessa ei pidä jämähtää paikalleen. Siksi olikin ihanaa, kun minua pyydettiin mukaan Questin oppikirjailijatiimiin viidennestä kirjasta lähtien. Tämä uusi kokemus on osoittautunut todella mielenkiintoiseksi, ja olen kiitollinen siitä, että saan olla mukana luomassa jotain uutta ja hienoa.

Minulle on opettajana tärkeää, että jokainen oppitunti on pedagogisesti huolella harkittu kokonaisuus. Opiskelun ja opettamisen täytyy olla monipuolista, inspiroivaa ja hauskaa – siitäkin huolimatta, että kielten opiskelu on haastavaa ja vaatii paljon pitkäjänteisyyttä sekä sinnikkyyttä. Mottoni onkin: Jokaiselle jotakin!

Oppikirjailija Riitta Pirinen
Riitta Pirinen, Kuopion klassillinen lukio

Rakastuin englannin kieleen 70-luvulla kuunnellessani englanninkielistä musiikkia. Tuohon aikaan laulujen sanat oli joskus kirjoitettu levyn kanteen, mutta ei läheskään aina. Kuuntelin ja tulkitsin, ja lauloin mukana. Joskus meni pahasti pieleen, mutta sanakirjan avulla sain paljon selville. Muistan vieläkin monien laulujen sanat ulkoa. Opin samalla vahingossa monenlaisia kielenoppimisessa tärkeitä taitoja, kuten asioiden painamista muistiin, luovaa ajattelua, kaavojen tunnistamista, kuullun erottelua ja monia muita. Ihmisen käyttäytymisen ja ajattelun ymmärtäminen herättää minussa samanlaisia tunteita nykyään, kun saan tehdä töitä uuden intohimoni, psykologian parissa. Näitä molempia mielenkiinnon kohteitani pääsen hyödyntämään nykyisessä oppikirjatyössä. Ihanaa, aivan ihanaa.

Oppikirjailija Minna Rissanen
Minna Rissanen, Helsingin medialukio

Englannin kielen opiskelu ja oppiminen on ollut minulle aina helppoa ja kivaa. Ensimmäiset muistoni “englannista” liittyvät huonekaluliikkeisiin. Kun vanhempani olivat etsimässä uutta mööpeliä kotiin, minä etsin kaupasta mukavan sohvaryhmän, jonne menin leikkimään Kauniita ja rohkeita ja puhumaan “englantia”. Oma “englantini” muuttui vuosien kuluessa ihan ymmärrettäväksi kieleksi, ja englannin opeistani saankin kiittää etenkin amerikkalaisia tv-sarjoja ja Spice girlsejä. Toki myös omilla opettajillani on ollut merkittävä rooli oppimispolullani. Populaarikulttuuri antaa erinomaisen lähteen englannin kielelle, mutta korkean kielitaidon saavuttamiseen tarvitaan lisäksi innostavat opettajat ja laadukkaat, monipuoliset oppimateriaalit.

Jo opiskeluaikoina kiinnostuin oppimateriaalien kehittämisestä, ja olen jo pitkään haaveillut englannin kielen oppimateriaalin tekemisestä. Nyt olen vihdoin tuolla tiellä! Olen valmistumisen jälkeen opettanut englantia enimmäkseen lukioissa, joten lukiolaisten tiedot, taidot ja kehityskohteet ovat minulle tutuimpia. Omakohtaisten kokemusteni kautta tuon oman panokseni Quest-kirjasarjaan. Quest tarjoaa opettajille oivan pedagogisen apuvälineen, ja mukana opiskelijat pääsevät kokemaan oivaltamisen, oppimisen ja edistymisen tunteita

Oppikirjailija Christine Stevenage
Christine Stevenage, Helsingin Suomalainen Yhteiskoulu

English is my mother tongue, and I am passionate about teaching it as a global lingua franca. The beauty of the English language, like any other language, is that it evolves and develops depending on the specific geographic and social contexts in which it is used, and we should embrace this pluralism. I believe that English belongs to all of its diverse speakers, and we are not necessarily dependent on the norms of native speakers to convey our thoughts and ideas successfully. Learning is fun and knowledge of languages helps us to communicate and connect with each other.

Oppikirjailija Petri Tuohimäki
Petri Tuohimäki, Tampereen ammattikorkeakoulu

Kielet, sanojen kanssa leikkiminen ja pelaaminen ovat kiinnostaneet minua suuresti pienestä asti. Englannin kieli tuli erityisen tutuksi jo alakouluikäisenä, kun sanakirja sylissä yritin päästä rakkaan Commodore-kotitietokoneeni kanssa etenemään tekstiin pohjautuvassa yksinkertaisessa aarteenmetsästyspelissä. Oppimisen riemu oli suurta ja pelin edetessä sanavarasto karttui kuin itsestään.

Juuri tuo onnistumisen kokemusten tavoittelu on yksi niistä asioista, joista nautin, ja ehkäpä tästä syystä pedagoginen kehittäminen on lähellä sydäntäni. Työni tarjoaa tähän paljon mahdollisuuksia: laadin ja päivitän erilaisia oppimateriaaleja ja opetussuunnitelmia monenlaisia kurssikokonaisuuksia ja opiskelijoita varten. Kursseilla pääsen testaamaan niitä yhdessä opiskelijoiden kanssa, ja heidän näkökulmansa tulee vahvasti esille jatkuvan palautteen kautta.

Kokemuksen myötä on hahmottunut kirkkaammin ja monipuolisemmin se, mikä oppimateriaaleissa on opiskelijan kannalta tärkeää. Oppimisessa epäonnistumiset ovat vähintään yhtä tärkeitä kuin onnistumisetkin.

Digitaaliset oppimisvälineet ja digipedagogiikka ovat myös osa toimenkuvaani niin sanotun tavanomaisen luokkahuoneopetuksen ohella. Tällä saralla olen kiinnostunut erityisesti digiympäristöjen tuomista haasteista ja mahdollisuuksista muun muassa pelillistämisen, ryhmäyttämisen, rohkaisun ja eriyttämisen toteuttamisessa. Kokemusta näistä on jo kertynyt paljon, mutta kehitettävähän ei lopu koskaan!

Laadukas, selkeä ja erilaiset oppijat huomioiva oppimateriaali on arvokas apu riippumatta siitä, missä ympäristössä toimitaan. Quest-sarjan tekijätiimissä yhdistyy monta erilaista opettajataustaa, laaja kokemuspohja ja palava halu luoda aidosti erinomainen työkalu lukion englannin opetukseen.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)