VerkkokauppaKirjaudu
Eläköön - Suomen kieli

Eläköön! Suomen kieli -sarjan tarinallinen kokonaisuus tutustuttaa monipuolisesti erilaisiin teksteihin ja sytyttää kipinän lukemisen maailmaan.

Selaa näytesivuja Siirry hinnastoon

Voit käyttää kaikkia Eläköön!-tuotteita yksittäisinä materiaaleina tai yhtenäisenä kokonaisuutena

Miten Eläköön! Suomen kieli syntyi?
Tutustu oppimateriaaliin videolta

Mitä oppimateriaalissa on erityisesti huomioitu?

Eläköön! Suomen kieli -sarja on osa Editan Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuutta, josta löytyy monipuolisesti materiaalia joustavan esi- ja alkuopetuksen tueksi. Oppimateriaali tarjoaa jokaiselle lapselle sopivan tasoista luettavaa. Sarjan keskeinen tavoite onkin johdatella lapset mielenkiintoisten tekstien äärelle ja herättää sitä kautta elinikäinen lukuinto.

Samat hahmot ja teemat kaikissa oppiaineissa

 • Lastenkirjailija Heidi Viherjuuren tarina kietoo oppilaan pauloihinsa lapsen arkea lähellä olevan tarinan kautta – huumoria ja mielikuvitusta unohtamatta!
 • Hahmot ovat helposti samaistuttavia, ja niiden avulla käsitellään tunnetaitoja arjen tilanteissa.
 • Kaikkia oppiaineita yhdistävät teemat näkyvät tarinoissa, kuvituksessa ja sanastossa, mikä tukee suomen kielen oppimista ja sanavaraston kehittymistä.

Lukemaan ja kirjoittamaan oppiminen

 • Lukemaan oppimisen eri vaiheissa oleville on riittävästi luettavaa, ja kaikille löytyy tutkittavaa kirjojen jokaiselta aukeamalta. Lukuinto herää, kun jokaiselle löytyy sopivan tasoista luettavaa!
 • Toiminnallisuus sekä yhteiset leikit ja laulut tukevat oppimista.
 • Sanatalomalli tukee kirjoittamaan oppimisessa ja sanojen rakenteen hahmottamisessa.
 • Sarja tutustuttaa oppilaita monipuolisesti erilaisiin teksteihin, ja aapisessa olevat kuvatuetut ympäristöopin tietotekstit tukevat lukemaan oppimista ja luetun ymmärtämisen harjoittelua.

Suomen kielen ja sanavaraston kehittyminen

 • Oppiainerajat ylittävä sanasto tukee sekä suomenkielisten että monikielisten lasten kielen ja sanavaraston kehittymistä.
 • Kielitietosivuilla tutustutaan suomen kielenkäytön sääntöihin, ja sisältöihin liittyy myös toiminnallisia harjoituksia.
 • Tehtäväkirjan kuvatuetut sanastosivut vahvistavat ja laajentavat sanavarastoa ja edistävät suomen kielen oppimista.
 • Sisäänrakennetun eriyttämisen ansiosta kaikki oppilaat saavat edetä materiaalissa taidoistaan riippumatta. Taitojen kehittyessä harjoituksiin voi myös palata.

Laaja-alaisen osaamisen taidot

 • Monilukutaitoaukeamilla tutustutaan erilaisiin tekstilajeihin ja tarkastellaan tekstejä moniaistillisesti.
 • Tunne- ja vuorovaikutustaitoja käsitellään tarinoiden, kuvien ja tunnetaitosarjakuviin liittyvien harjoitusten kautta sekä yhdessä toimimalla. 
 • Arjen taidot ja itsestä huolehtiminen ovat materiaalissa vahvasti läsnä.
 • Näppistaitoja ja digitaalisten välineiden käyttöä harjoitellaan ikätasoisesti Editan Qridin avulla.

Joustaa eri tahdissa oppivien monenlaisiin tarpeisiin

 • Samasta kirjasta löytyy harjoituksia eri tahdissa oppiville. Tähti-, kruunu- ja timantti-symbolit ohjaavat löytämään itselle sopivat harjoitukset ja kannustavat haastamaan itseään.
 • Kertausviikot jaksojen lopussa antavat lisää aikaa vahvistaa opittuja taitoja ja arvioida omaa edistymistä.
 • Editan Qridistä löytyy adaptiivisia harjoituksia drillaamiseen ja työkaluja oppimisen näkyväksi tekemiseen. Tämä tarjoaa oppilaalle on monipuoliset tavat osoittaa osaamistaan.

Sarjan osat ja ilmestymisaikataulu

Oppilaalle

Eläköön! Suomen kieli – Aapinen
Painettu kirja
Eläköön! Suomen kieli – Aapinen
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024
Eläköön! Suomen kieli – Tehtäväkirja 1A
Painettu kirja
Eläköön! Suomen kieli – Tehtäväkirja 1A
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024
Eläköön! Suomen kieli – Tehtäväkirja 1B
Painettu kirja
Eläköön! Suomen kieli – Tehtäväkirja 1B
 • Käytössä kouluilla tammikuussa 2025
Eläköön! Suomen kieli – Oppilaan digilisenssi 0–2
Digitaalinen materiaali
Eläköön! Suomen kieli – Oppilaan digilisenssi 0–2
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024 luokille 0–1
 • Täydentyy 2. luokalle elokuussa 2025

Opettajalle

Eläköön! Suomen kieli – Opettajan opas 1A
Painettu kirja
Eläköön! Suomen kieli – Opettajan opas 1A
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024
Eläköön! Suomen kieli – Opettajan opas 1B
Painettu kirja
Eläköön! Suomen kieli – Opettajan opas 1B
 • Käytössä kouluilla tammikuussa 2025
Eläköön! Suomen kieli – Opettajan digitaalinen materiaali 0–2
Digitaalinen materiaali
Eläköön! Suomen kieli – Opettajan digitaalinen materiaali 0–2
 • Käytössä kouluilla elokuussa 2024 luokille 0–1
 • Täydentyy 2. luokalle elokuussa 2025

Materiaalin rakenne

Eläköön! Suomen kieli noudattaa samaa rakennetta kuin muutkin Eläköön!-kokonaisuuden materiaalit: lukuvuosi koostuu kahdeksasta jaksosta, joihin sisältyy 38 kouluviikkoa. Kullekin kouluviikolle on oma oppiaineeseen liittyvä aihe, mutta ympäristöoppi teemoittaa kaikkia alkuopetuksen aineita muun muassa tarinallisuuden ja kuvituksen kautta.

Aapisessa jokaiselle kouluviikolle on kolme aukeamaa: kaksi kirjaimen ja äänteen harjoittelulle sekä monilukutaitoaukema. Molemmilla kirjainaukeamilla on monipuolisesti luettavaa niin kirjain-, äänne-, tavu-, sana-, virke- ja tekstitason lukijoillekin.

Lisäksi monilukutaitoaukeamilla tutustutaan erilaisiin teksteihin ja tutkitaan niitä harjoitusten avulla. Osana monilukutaitoaukeamaa on kuvatuettu viikon aiheen mukainen ympäristöopin tietoteksti!

Myös tehtäväkirjassa on kolme aukeamaa jokaiselle kouluviikolle, joista kaksi ensimmäistä tarjoaa monipuolisesti eritasoisia harjoitteita kirjaimiin, äänteisiin, sanojen rakenteisiin ja kirjoittamiseen. Kolmannen aukeaman Repputehtävät-sivulta löytyy kotitehtäviksi soveltuvia tehtäviä, joissa toistuvat oppituntien tehtävien tehtävätyypit.

Selaa näytesivuja

Tutustu Editan Qridi -digialustaan!

Editan Qridi-digialusta oppilaalle

Tutustu oppilaan digidemoon täältä.

Editan Qridi-digialusta opettajalle

Tutustu opettajan digidemoon täältä.

Oppikirjailijat

Emma Laakkonen

Kontiolahti

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat taito suunnitella monipuolisia harjoituskokonaisuuksia sekä luoda lukemaan innostamiseen tähtäävää oppimateriaalia.

Olen alkuopetukseen erikoistunut luokanopettaja sekä suomen kielen opettaja. Olen työskennellyt alkuopetuksessa useiden vuosien ajan.

Opetustyön ohella olen toiminut myös lukutaitoa edistävässä hanketyössä lukukoordinaattorina. Lukutaidon edistäminen on minulle sydämen asia. Jaan työarkeani Instagramissa nimimerkillä @opettaja_emma.

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on se, että samat oppimateriaalit sopivat kaikille oppilaille. Kirjat ja materiaalit on eriytetty valmiiksi ja niissä huomioidaan kaikki oppimisen eri vaiheissa olevat oppilaat. Erityisen iloinen olen myös oppiaineiden vahvasta linkittymisestä toisiinsa sekä materiaalin kiireettömästä etenemistahdista.

Heta Gustafsson

Vantaa

Vahvuuteni oppimateriaalityössä on monipuolinen kokemus opetustyöstä. Olen toiminut koulutustani vastaavassa työssä alkuopetuksen luokanopettajana ja laaja-alaisena erityisopettajana. Lisäksi olen työskennellyt alakoulun suomi toisena kielenä opettajana.

Kielitietoiset toimintatavat ovat lähellä sydäntäni, ja niiden merkitys oppimiselle on mielestäni kiistaton. Olen pyrkinyt tuomaan tätä näkökulmaa esille myös oppimateriaalityössä. 

Parasta Eläköön!-sarjassa on oppimateriaaleihin sisäänrakennettu eriyttäminen. Kaikilla oppilailla on käytössään sama kirja. Lisäksi rauhallinen etenemisvauhti ja monipuoliset tehtävät varmistavat perusasioiden vahvan hallinnan.

Henkilökohtaisesti iloitsen myös siitä, että samat hahmot seikkailevat kaikissa kirjoissa. Laaja-alaisen erityisopettajan työssä on paljon muutakin muistettavaa kuin eri kirjasarjojen hahmojen nimet.

Riikka Heikkinen

Rauma

Vahvuuteni oppimateriaalityössä nousee pitkästä kokemuksesta alkuopetuksessa sekä laaja-alaisena erityisopettajana että luokanopettajana. Olen työskennellyt vuosia luokanopettajana Reilan koulussa yhdysluokassa 0–2. 

Laaja-alaisena erityisopettajana hankitut eriyttämisen keinot sekä vahva tietoperusta oppimisesta ovat olleet hyödyksi oppikirjailijanakin, mutta erityisesti oppikirjailijan työssä olen päässyt hyödyntämään näiden yhdysluokkavuosien aikana hankittuja tietoja ja taitoja lastenkirjallisuudesta kerronnan ja kirjoittamisen harjoittelemisessa sekä sen käytöstä opetusta eheyttävänä elementtinä.

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on sen kokonaisvaltaisuus, monipuolisuus sekä kiireettömyys. Oppiaineiden linkittyminen tukee kiireettömyyttä ja tuo luokkatyöskentelyyn aikaa ja rauhaa. Materiaaliin sisäänrakennettu eriyttäminen antaa jokaiselle oppijalle mahdollisuuden onnistua omalla polullaan. Opettajalle materiaali tarjoaa tarpeeksi työkaluja kaikkien oppijoiden tarpeisiin.

Valma Karjalainen

Oulu

Työskentelen erityisluokanopettajana Oppimis- ja ohjauskeskus Valterissa. Olen toiminut myös luokanopettajana, laaja-alaisena erityisopettajana ja pienryhmäopettajana eri luokka-asteilla ja erilaisissa joustavissa opetusjärjestelyissä.

Vahvuuteni oppimateriaalityössä on pitkän ja monipuolisen opetuskokemuksen tuoma tietämys ja ymmärrys. On monenlaisia tapoja oppia ja opettaa. Erityispedagoginen näkökulmani auttaa huomioimaan monenlaiset oppijat ja heidän yksilölliset tarpeensa. Vankka kokemus antaa myös varmuutta keskittyä rohkeasti perusasioihin. 

Se on harkittu kokonaisuus, joka on suunniteltu helpottamaan opettajan arkea ja rauhoittamaan oppilaiden koulupäivää. Eriyttäminen on rakennettu sisään materiaaliin, joten kaikki oppilaat voivat käyttää samaa kirjaa. Samat hahmot seikkailevat kaikissa materiaaleissa, jotka ovat selkeitä ja johdonmukaisesti eteneviä. Toiminnallisuus aktivoi oppilaita itse kokeilemaan ja oivaltamaan. Kuvituksessa ja tarinoissa on huumoria, joka viehättää aikuistakin. Kontiainen on minun suosikkini! 

Jenni Sahonen-Räty

Kaarina

Vahvuuteni oppimateriaalityöhön kumpuavat pitkästä kokemuksestani luokanopettajana alkuopetuksessa. Olen työskennellyt muun muassa nivelvaiheopettajana esi- ja alkuopetuksessa sekä koulussa, jonka oppilaista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia.

Minua kiinnostavat erityisesti oppimisprosessi ja oppilaan aktiivinen rooli siinä. Tykkään miettiä keinoja saada oppilaat innostumaan oppimisesta sekä tehdä mahdottomalta tuntuvasta mahdollista.

Tarve eriyttää ja huomioida monenlaisia oppilaita samanaikaisesti synnyttivät aikoinaan sosiaaliseen mediaan Liitupölyttäjä-nimisen ryhmän, joka on toiminut omana tutkimusmatkanani kohti innostavaa, eriyttävää ja toiminnallista oppimateriaalia.

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on oppiaineiden linkittyminen luontevasti toisiinsa. Eriyttäminen on sisäänrakennettu siten, että jokaisella on mahdollisuus innostua, onnistua ja oppia – jokaisella on mahdollisuus loistaa!

Eläköön! tukee kokonaisopetusta

Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuus rakentuu ympäristöopin teemojen ympärille ja mukailee luonnollista vuoden kiertoa. Tällä tavoin se tukee alkuopetuksen arkea ja muodostaa eheän monialaisen oppimiskokemuksen.