Luode: Yläkoulun maantiedon oppimateriaalisarja

Maantieto

Luode – suuntaa kohti monimuotoista maailmaa

Uusi yläkoulun maantiedon oppimateriaali Luode luotaa syvälle maantieteen ilmiöihin. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyi marraskuussa 2022.

Selkeä ja havainnollinen Luode tukee geomediataitojen oppimista

Luode on yläkoulun maantiedon oppimateriaalisarja, joka rakentaa kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen ilmiöistä. Selkeä rakenne ja helppolukuinen teksti tukevat ilmiöiden ymmärtämistä. Tehtävät varmistavat keskeisten sisältöjen oppimisen ja harjaannuttavat geomediataitoja.

Eriyttäminen onnistuu monipuolisen ja runsaan tehtävävalikoiman sekä eritasoisten tekstien ja havainnollisten karttojen avulla. Oppimateriaali tarjoaa huolellisesti pohditun johdonmukaisen kokonaisuuden, jossa alueellisuus ja karttataitojen vahvistaminen on otettu huomioon kaikilla luokka-asteilla.

Miksi valita Luode?

 • Luode sisältää runsaasti monipuolisia tehtäviä, joiden avulla eriyttäminen onnistuu vaivattomasti. Perustehtävillä varmistetaan peruskäsitteiden oppiminen. Syventävissä tehtävissä on aineistotehtäviä, karttatehtäviä, ajankohtaistehtäviä sekä tutkimustehtäviä, joissa harjoitellaan muun muassa geomediataitoja.
 • Luode harjoittaa erilaisia oppimisen taitoja, kuten käsitteiden oppimista, diagrammien laatimista ja tilastojen tulkintaa.
 • Helppolukuinen teksti selittää ilmiöitä ja auttaa ymmärtämään. Eritasoiset tekstit ja muistilistat tukevat oppimista.
 • Kiehtovat ja havainnolliset kartat tukevat karttataitojen harjoittelua. Alueellisuus on mukana kaikilla luokka-asteilla, ja paikannimistöä harjoitellaan tehtävissä koko yläkoulun ajan.
 • Sarjan oppimateriaalit muodostavat johdonmukaisesti etenevän kokonaisuuden, jossa maailmaa tarkastellaan luonnon- ja ihmismaantieteen näkökulmista.
 • Houkutteleva ulkoasu ja kuvitus innostavat maantiedon opiskeluun. Selkeät kaaviot havainnollistavat ilmiöitä.
 • Luode helpottaa arviointia erilaisilla työkaluilla ja valmiilla tehtävillä sekä kokeilla. Päättöarvioinnin kriteerien soveltamiseen eri luokka-asteilla tarjotaan erilaisia esimerkkejä.
 • Luode kasvattaa avarakatseiseen maailmankansalaisuuteen ja kannustaa vaikuttamaan omaan lähiympäristöön ja maailmaan.

Digitaaliset materiaalit

Digikirjat sisältävät painetun oppikirjan sisällöt ja tekstit myös äänikirjana. Lisäksi digikirjoissa on muun muassa havainnollisia videoita ja linkityksiä kiinnostaville verkkosivuille lisätietoa varten. Oppimista tukevat myös helppo hakutoiminto, mahdollisuus tehdä omia korostuksia ja muistiinpanoja sekä käsitteiden selitykset.

Digitehtävät harjoittavat keskeisiä sisältöjä, kehittävät karttataitoja ja auttavat ymmärtämään maantiedon ilmiöitä. Interaktiiviset ja innostavat tehtävät sopivat yksilölliseen opiskeluun.

Opettajan aineisto

Digitaalinen opettajan aineisto sisältää muokattavat esitysaineistot joka lukuun, tehtävien vastaukset, ohjeita geomediatehtävien tekemiseen, vinkkejä tuntien toteuttamiseen, lisämateriaalia ja välineet monipuoliseen arviointiin. Digitaalinen opettajan aineisto on maksuton käyttäjäetu ja toimii kätevästi myös opettajan digikirjan kautta.

Luode

Sarjan osat

Painetut kirjat

Luode - Luonnonilmiöiden maailma
Painettu kirja
Luode – Luonnonilmiöiden maailma
Luode - Ihmisten maailma
Painettu kirja
Luode – Ihmisten maailma
Luode - Muutosten maailma
Painettu kirja
Luode – Muutosten maailma

Tulossa keväällä 2025

 • Painettu oppikirja
 • Tehtäväkirja

Digikirjat

Luode – Luonnonilmiöiden maailma
Digikirja
Luode – Luonnonilmiöiden maailma
Luode – Ihmisten maailma
Digikirja
Luode – Ihmisten maailma

Tulossa keväällä 2024

 • Digikirja
 • Digitehtävät
 • Opettajan aineisto
Luode – Muutosten maailma
Digikirja
Luode – Muutosten maailma

Tulossa keväällä 2025

 • Digikirja
 • Digitehtävät
 • Opettajan aineisto

Oppikirjailijat

Eija Alahuhta Luode oppimateriaalisarja
Eija Alahuhta

Eija Alahuhta opettaa biologiaa ja maantietoa Oulun Metsokankaan koulun Ukkometson yksikössä. Eijan 15 vuoden työhistoriaan kuuluu usean vuoden opetuskokemus Oulun lisäksi myös Tampereelta sekä viestinnän ja luovan kirjoittamisen opintoja.

Oppikirjatyössä yhdistyvät Eijan useat intohimot: kirjoittaminen ja kirjallisuus, luonto, ympäristökasvatus, kulttuuri, matkustaminen ja maailmanparannus. Biologian ja maantiedon opettaminen on Eijan mielestä parasta, koska siinä yhdistyvät luonnontieteellinen maailmankuva, maailman ilmiöiden ja ihmisten ymmärtäminen, ajatusmaailman avartaminen, ajankohtaiset asiat sekä toiminnallinen tekeminen ja tutkiva oppiminen:

”Biologian ja maantiedon tunnilla voi tehdä kaikkea kivaa ja samalla kasvattaa vastuuntuntevia ja luontoa ymmärtäviä maailmankansalaisia! Tässä vaativassa työssä auttaa osaltaan hyvä ja laadukas opetusmateriaali.”

Tero Kirjosalo Luode - oppimateriaalisarja
Tero Kirjosalo

Tero Kirjosalo (FM) toimii ympäristökasvattajana Korkeasaaren eläintarhassa Helsingissä, päävastuualueenaan koululaisten ympäristökasvatus ja Korkeasaaren luontokoulu Arkin toiminta. Biologian ja maantiedon aineenopettajan pätevyys luo hyvän pohjan niin oppimateriaalityölle kuin yli kymmenen vuotta jatkuneelle ympäristökasvatustyöllekin.

Oppimateriaalin kehittäminen kiinnosti Teroa jo opiskeluaikana. Koulun ulkopuolinen oppimisympäristö, vahva luonto-osaaminen ja hyvin erilaisten oppilasryhmien kohtaaminen työssä tuovat hyvää näkemystä oppikirjailijatiimiin.

“Maapalloa ja ihmiskuntaa uhkaavat ilmaston lämpeneminen, luontokato ja väestöön liittyvät haasteet. Siksi ymmärrys kotiplaneetastamme ja keinot toimia sen hyvinvoinnin puolesta kaikilla rintamilla tekevät maantiedosta ja biologiasta erittäin merkittävän oppiaineparin. Nuorissa on tulevaisuus, ja siksi on oleellista kertoa heille innostavan ja selkeän oppimateriaalin muodossa näistä asioista. Erityisen tärkeää on tarjota myös avaimia ongelmien ratkaisemiseksi.”

Tuija Koski-Lammi Luode oppimateriaalisarja
Tuija Koski-Lammi

Tuija Koski-Lammi opettaa maantietoa, biologiaa ja terveystietoa Puistolan peruskoulussa Helsingissä. Tuija on tehnyt reilun 10 vuoden työuransa Helsingin ja Espoon kouluissa sekä työskennellyt pätkän myös perulaisessa koulussa.

Tuija nauttii maantiedon ja biologian opetuksesta, koska tunneilla voi käsitellä monia tärkeitä asioita, kuten ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta, maailman eriarvoisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Maantieto ja biologia ovat mahtavia oppiaineita nuorten maailmankuvan avartamiseen ja luontosuhteen vahvistamiseen.

”Olen pienestä asti rakastanut karttoja. Minulle on tärkeää, että Luoteen kartat ovat visuaalisesti selkeitä ja kauniita sekä pedagogisesti toimivia.  Pidän myös tärkeänä, että kaikki erilaiset oppilaat pysyvät mukana opetuksessa. Tässä opettajan työtä auttaa, kun oppikirjasarja tarjoaa valmiita materiaaleja eriyttämiseen ja tekemällä oppimiseen.”

Teija Puutio Luode - oppimateriaalisarja
Teija Puutio

Teija Puutio opettaa biologiaa ja maantietoa Oulun kansainvälisessä koulussa. Hänellä on 14 vuoden työkokemus maantiedon ja biologian opettamisesta sekä retkeilykurssien ja valinnaisten luonnontiedekurssien vetämisestä.

Teijan erityisosaamista on luonnossa tapahtuva tekemällä oppiminen. Oppilaiden kanssa luonnossa liikkuminen ja heidän luontosuhteensa parantaminen erilaisten tehtävien avulla ovat Teijan mielestä parhaita keinoja pelastaa maapallo.

“Työskentely oppimateriaalien parissa hyvässä porukassa auttaa jäsentämään omaa opetusta ja tekemään niin hienot oppimateriaalit, että niitä on ilo itse käyttää.”

Virpi Maunuvaara Luode - oppimateriaalisarja
Virpi Maunuvaara

Virpi Maunuvaara työskentelee Ounasrinteen peruskoulussa Rovaniemellä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus maantiedon ja biologian opettamisesta. Lisäksi hän on opettanut retkeily- ja luontokurssia valinnaisena oppiaineena yläkouluikäisille.

Virpi kokee, että maantieteen opettajalla on tärkeä tehtävä nuorten maailmankuvan rakentajana ja myös oppilaiden luontosuhteen vahvistajana. Maantiedon oppimiseen sisältyy globaalien haasteiden kuten ilmaston lämpenemisen ja erilaisten kriisien käsittely. Niiden avaaminen ja ymmärtäminen ovat avaimia parempaan maailmaan.

“Tarkoituksenmukaiset ja toimivat oppimateriaalit ovat iso apu opettajan työssä. Oppikirjailijatyö on ollut motivoivaa ja se on antanut paljon sisältöä myös omaan opettajuuteen. On ilo kuulua osaavaan ja innostavaan tekijäryhmään!”

Haluatko näytekappaleen tai tarvitsetko lisätietoa Luoteesta? Ota yhteyttä!

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)