VerkkokauppaKirjaudu

Tutustu Luoteen oppikirjailijoihin

Luode on Editan uusi maantiedon oppimateriaalisarja yläkouluun. Selkeä ja havainnollinen Luode tukee eriyttämistä ja geomediataitojen oppimista. Sarjan ensimmäinen osa ilmestyy marraskuussa 2022.

Yläkoulun maantiedon Luode-sarja rakentaa kokonaiskuvaa monimuotoisesta maailmasta ja sen ilmiöistä. Selkeä rakenne ja helppolukuinen teksti tukevat ilmiöiden ymmärtämistä. Tehtävät varmistavat keskeisten sisältöjen oppimisen ja harjaannuttavat geomediataitoja.

Luode-sarjan tekijöihin kuuluu kokeneita opettajia ja alan asiantuntijoita. Lisäksi sarjan tekijät ovat kokeneita oppikirjailijoita: kaikki ovat olleet aiemmin mukana Editan Lumous-sarjan oppikirjailijoina.

Tutustu alla tarkemmin Luode-sarjan oppikirjailijoihin!

Eija Alahuhta

Eija Alahuhta Luode oppimateriaalisarja
Eija Alahuhta

Eija Alahuhta opettaa biologiaa ja maantietoa Oulun Metsokankaan koulun Ukkometson yksikössä. Eijan 15 vuoden työhistoriaan kuuluu usean vuoden opetuskokemus Oulun lisäksi myös Tampereelta sekä viestinnän ja luovan kirjoittamisen opintoja.

Oppikirjatyössä yhdistyvät Eijan useat intohimot: kirjoittaminen ja kirjallisuus, luonto, ympäristökasvatus, kulttuuri, matkustaminen ja maailmanparannus. Biologian ja maantiedon opettaminen on Eijan mielestä parasta, koska siinä yhdistyvät luonnontieteellinen maailmankuva, maailman ilmiöiden ja ihmisten ymmärtäminen, ajatusmaailman avartaminen, ajankohtaiset asiat sekä toiminnallinen tekeminen ja tutkiva oppiminen:

”Biologian ja maantiedon tunnilla voi tehdä kaikkea kivaa ja samalla kasvattaa vastuuntuntevia ja luontoa ymmärtäviä maailmankansalaisia! Tässä vaativassa työssä auttaa osaltaan hyvä ja laadukas opetusmateriaali.”

Tero Kirjosalo

Tero Kirjosalo Luode - oppimateriaalisarja
Tero Kirjosalo

Tero Kirjosalo (FM) toimii ympäristökasvattajana Korkeasaaren eläintarhassa Helsingissä, päävastuualueenaan koululaisten ympäristökasvatus ja Korkeasaaren luontokoulu Arkin toiminta. Biologian ja maantiedon aineenopettajan pätevyys luo hyvän pohjan niin oppimateriaalityölle kuin yli kymmenen vuotta jatkuneelle ympäristökasvatustyöllekin.

Oppimateriaalin kehittäminen kiinnosti Teroa jo opiskeluaikana. Koulun ulkopuolinen oppimisympäristö, vahva luonto-osaaminen ja hyvin erilaisten oppilasryhmien kohtaaminen työssä tuovat hyvää näkemystä oppikirjailijatiimiin.

“Maapalloa ja ihmiskuntaa uhkaavat ilmaston lämpeneminen, luontokato ja väestöön liittyvät haasteet. Siksi ymmärrys kotiplaneetastamme ja keinot toimia sen hyvinvoinnin puolesta kaikilla rintamilla tekevät maantiedosta ja biologiasta erittäin merkittävän oppiaineparin. Nuorissa on tulevaisuus, ja siksi on oleellista kertoa heille innostavan ja selkeän oppimateriaalin muodossa näistä asioista. Erityisen tärkeää on tarjota myös avaimia ongelmien ratkaisemiseksi.”

Tuija Koski-Lammi

Tuija Koski-Lammi Luode oppimateriaalisarja
Tuija Koski-Lammi

Tuija Koski-Lammi opettaa maantietoa, biologiaa ja terveystietoa Puistolan peruskoulussa Helsingissä. Tuija on tehnyt reilun 10 vuoden työuransa Helsingin ja Espoon kouluissa sekä työskennellyt pätkän myös perulaisessa koulussa.

Tuija nauttii maantiedon ja biologian opetuksesta, koska tunneilla voi käsitellä monia tärkeitä asioita, kuten ihmisen ja ympäristön vuorovaikutusta, maailman eriarvoisuutta ja luonnon monimuotoisuutta. Maantieto ja biologia ovat mahtavia oppiaineita nuorten maailmankuvan avartamiseen ja luontosuhteen vahvistamiseen.

”Olen pienestä asti rakastanut karttoja. Minulle on tärkeää, että Luoteen kartat ovat visuaalisesti selkeitä ja kauniita sekä pedagogisesti toimivia. Pidän myös tärkeänä, että kaikki erilaiset oppilaat pysyvät mukana opetuksessa. Tässä opettajan työtä auttaa, kun oppikirjasarja tarjoaa valmiita materiaaleja eriyttämiseen ja tekemällä oppimiseen.”

Teija Puutio

Teija Puutio Luode - oppimateriaalisarja
Teija Puutio

Teija Puutio opettaa biologiaa ja maantietoa Oulun kansainvälisessä koulussa. Hänellä on 14 vuoden työkokemus maantiedon ja biologian opettamisesta sekä retkeilykurssien ja valinnaisten luonnontiedekurssien vetämisestä.

Teijan erityisosaamista on luonnossa tapahtuva tekemällä oppiminen. Oppilaiden kanssa luonnossa liikkuminen ja heidän luontosuhteen parantaminen erilaisten tehtävien avulla ovat Teijan mielestä parhaita keinoja pelastaa maapallo.

“Työskentely oppimateriaalien parissa hyvässä porukassa auttaa jäsentämään omaa opetusta ja tekemään niin hienot oppimateriaalit, että niitä on ilo itse käyttää.”

Virpi Maunuvaara

Virpi Maunuvaara Luode - oppimateriaalisarja
Virpi Maunuvaara

Virpi Maunuvaara työskentelee Ounasrinteen peruskoulussa Rovaniemellä. Hänellä on yli 20 vuoden kokemus maantiedon ja biologian opettamisesta. Lisäksi hän on opettanut retkeily- ja luontokurssia valinnaisena oppiaineena yläkouluikäisille.

Virpi kokee, että maantieteen opettajalla on tärkeä tehtävä nuorten maailmankuvan rakentajana ja myös oppilaiden luontosuhteen vahvistajana. Maantiedon oppimiseen sisältyy globaalien haasteiden kuten ilmaston lämpenemisen ja erilaisten kriisien käsittely. Niiden avaaminen ja ymmärtäminen ovat avaimia parempaan maailmaan.

“Tarkoituksenmukaiset ja toimivat oppimateriaalit ovat iso apu opettajan työssä. Oppikirjailijatyö on ollut motivoivaa ja se on antanut paljon sisältöä myös omaan opettajuuteen. On ilo kuulu osaavaan ja innostavaan tekijäryhmään!”

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 2