Verkkokauppa

Tietoa meistä

Oppimisen huippuasiantuntija

Tarjoamme laadukkaita oppimateriaaleja sekä opetus- ja kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen tueksi.

Tietoa meistä

Meistä

Missionamme on tuottaa onnistumisen iloa oppimiseen. Tarjoamme laadukkaita oppimateriaaleja sekä opetus- ja kasvatusalan koulutuksia oppimisen ja opettamisen tueksi. Eri koulutusasteille suunnatuissa oppimateriaaleissamme yhdistyvät moderni pedagogiikka ja tuorein tutkimustieto. Koulutuksemme laajentavat ja syventävät henkilöstön osaamista, työmotivaatiota ja hyvinvointia.

Onnistumisen iloa oppimiseen, jotta jokaisella on tiedot ja taidot hyvään elämään.

Yhteiset toimintaperiaatteet

Luotamme ja arvostamme

Luottamus ja arvostus ovat toimintamme perusta, jota vahvistamme jatkuvasti yhdessä. Luotamme itseemme ja toisiimme. Arvostamme omaa ja toistemme asiantuntemusta. Edistämme yhdenvertaisuutta, ja kunnioitamme jokaista yksilönä. Rakennamme yhdessä toiminnallamme avointa ja hyvinvoivaa työyhteisöä.

Yhdessä onnistumme

Uskomme, että onnistumisen edellytyksenä on yhdessä tekeminen ja avoin sekä jatkuva vuorovaikutus. Osoitamme kiinnostusta toisiamme kohtaan kiittämällä, kuuntelemalla, kysymällä ja keskustelemalla.

Opimme ja kasvamme

Etsimme rohkeasti uudenlaisia tekemisen tapoja kokeilemalla ja innovoimalla. Opimme yhdessä jakamalla tietoa ja antamalla palautetta. Ruokimme toistemme rohkeutta kehittyä ja kasvattaa omaa osaamistaan. Katsomme tulevaisuuteen ja haluamme olla näyttämässä suuntaa.

Asiakkaanamme on hyvä olla

Kuuntelemme aktiivisesti asiakkaitamme ja asiantuntemuksellamme autamme heitä pääsemään tavoitteisiinsa. Kun asiakkaamme onnistuu, me voimme olla ylpeitä.