VerkkokauppaKirjaudu
Matka: lukion elämänkatsomustiedon oppimateriaali

Elämänkatsomustieto

Matka

Matka on lukion elämänkatsomustiedon oppimateriaalisarja, joka perehdyttää oppiaineen keskeisiin aiheisiin, kysymyksiin ja niistä tehtyyn monitieteelliseen tutkimukseen.

Matka – ymmärrä itseäsi, muita ja elämää

Lukion elämänkatsomustiedon uusi oppimateriaalisarja Matka innostaa tutustumaan katsomusten moninaisuuteen ja tuo niihin liittyvät kysymykset lähelle opiskelijan omaa elämää. Sarja kannustaa kriittiseen ja reflektiiviseen ajatteluun, laaja-alaiseen ymmärrykseen sekä erilaisten ihmisten ja ajatusmaailmojen kohtaamiseen.

Matka tukee opiskelijaa saavuttamaan elämänkatsomustiedon tärkeimmän tavoitteen: ymmärtämään itseään ja muita osana yhteistä maailmaa sekä muodostamaan perustellun oman käsityksensä katsomuksellisista kysymyksistä.

Matka- lukion elämänkatsomustiedon kansi

Miksi valita Matka?

 • Selkeä ja havainnollinen opetusteksti, jossa haastavatkin teemat, ajatukset ja käsitteet on selitetty yleistajuisesti ja motivoivasti.
 • Kaikki opetussuunnitelman keskeiset sisällöt avataan ymmärrettävästi ja perusteellisesti sekä tutustutaan niihin liittyvään tieteelliseen tutkimukseen. Esimerkit sitovat käsiteltävät asiat arkeen ja käytäntöön.
 • Runsaat ja monipuoliset tehtävät auttavat muodostamaan omia näkökulmia, ottamaan uusia asioita haltuun ja syventämään omaa ymmärrystä.
 • Tehtävät on jaettu kahteen tasoon, mikä tukee yksilöllistä etenemistä ja auttaa valmistautumaan yo-kokeeseen.
 • Monipuolinen ja ajatuksia herättävä kuvitus syventää teemojen käsittelyä. Monissa kuvateksteissä on oppimista tukeva pohtimiseen kannustava kysymys.
 • Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille.

Pedagoginen rakenne

 • Matka-sarjan jokainen kirja on jaettu temaattisiin päälukuihin, jotka jaksottavat opiskelua ja tukevat laajojen kokonaisuuksien hahmottamista.
 • Jokaisen pääluvun aloittaa aloitusaukeama, joka johdattaa aiheeseen ja pääluvun teemoihin.
 • Kuvat ja kuvatekstit elävoittävät tekstiä ja tuovat käsiteltävään asiaan uusia näkökulmia.
 • Jokaisen luvun keskeiset käsitteet on korostettu leipätekstissä, ja niiden määritelmät löytyvät helposti kirjan sanastosta sekä digikirjassa myös klikkaamalla käsitettä.
 • Lukujen lopussa olevien tehtävien avulla voi kerrata ja hahmotella opittua sekä soveltaa oppimaansa.
 • Jokaisen luvun lopussa on lisäteksti, jossa esitellään moduulin teemaan liittyvä näkökulma, ilmiö tai keskeinen kysymys. 
 • Kirjan lopussa on erittäin kattava sanasto, joka auttaa opiskeltavien asioiden kertaamisessa sekä keskeisten käsitteiden ymmärtämisessä ja opiskelussa.

Selaa näytesivuja

Digikirjat

Matka-sarjan digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat ylioppilaskirjoituksiin.

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä jokaiseen lukuun. Lisätehtävissä on sekä automaattisesti tarkistuvia että aineistopohjaisia tehtäviä.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.
 • Digikirjan käyttöoikeuteen sisältyy myös äänikirja.
Matka - lukion elämänkatsomustiedon digikirja

Opettajan aineisto

Matka-sarjan jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • ydinsisällöt jokaiseen oppikirjan lukuun
 • motivointivinkkejä, työskentelyideoita ja keskustelukysymyksiä oppitunneille
 • muokattavia koekysymyksiä mallivastauksineen

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion elämänkatsomustiedon kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Matka-sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Ilmari Hirvonen
Ilmari Hirvonen

Ilmari Hirvonen on elämänkatsomustiedon ja filosofian oppikirjailija sekä väitöskirjatutkija Helsingin yliopistolla. Hän on myös filosofian ja elämänkatsomustiedon opettajien ainejärjestön (FETO) nykyinen puheenjohtaja. Hirvonen on osallistunut kansallisten opetussuunnitelmien valmisteluun ja toimii Ukri Pulliaisen kanssa filosofian olympialaisten valmentajana. Lisäksi hän on YTL:n apujäsen elämänkatsomustiedon ja filosofian jaoksissa. Hirvosta kiinnostaa erityisesti hyvän argumentaation perusteet, tieteen menestyksen salaisuus ja uskonnonfilosofia.

Oppikirjailija Minna- Kerttu Kekki
Minna-Kerttu Kekki

Minna-Kerttu Kekki on kasvatusfilosofi, tietokirjailija ja YTL:n apujäsen. Hän työskentelee Oulun yliopistossa tutkijatohtorina ja Kasvatuksen kehittämiskeskus Opinkirjossa asiantuntijana. Koulutukseltaan hän on filosofian ja elämänkatsomustiedon opettaja. Kekkiä kiinnostavat erityisesti käytännönläheiset yhteiskuntafilosofiset kysymykset sekä omien juurien selvittäminen.

Oppikirjailija Matti Mäkikangas
Matti Mäkikangas

Matti Mäkikangas on elämänkatsomustiedon ja filosofian opettaja sekä oppikirjailija. Hän on suunnitellut elämänkatsomustiedon verkko-opetusta lukiossa ja osallistunut ET:n kansallisen opetussuunnitelman kehittämistyöhön. Mäkikankaan tausta on teologiassa ja konfliktintutkimuksessa. Hän on erityisen kiinnostunut katsomusten moninaisuudesta ihmisten arjessa ja ymmärryksessä.

Oppikirjailija Ukri Pulliainen
Ukri Pulliainen

Ukri Pulliainen on elämänkatsomustiedon ja filosofian lehtori sekä oppikirjailija, joka on entisenä FETOn pitkäaikaisena puheenjohtajana osallistunut filosofian ja elämänkatsomustiedon valtakunnallisten opetussuunnitelmien laatimistyöhön. Samalla hän on ollut viemässä oppiaineita ulos koululuokista Nuorten filosofiatapahtuman, Sokrates-väittelykilpailun ja kansainvälisten filosofia-olympialaisten kautta. Hän on toiminut myös estetiikan tuntiopettajana sekä opetusharjoittelun ohjaajana. Erityisen kiinnostunut Pulliainen on kaikesta.

Oppikirjailija Sini Salminen
Sini Salminen

Sini Salminen on sosiaali- ja kulttuuriantropologi. Hän on Soveltavan antropologian verkoston perustajajäsen. Salminen on kiinnostunut erityisesti kulttuurin vaikutuksista ja merkityksistä katsomuksille globaalissa maailmassa.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)