Gilla: Editan lukion B1-ruotsin oppimateriaalisarja

B-Ruotsi

Gilla – Vi vågar, vi vill, vi kan gilla. ❤️

Gilla on Editan lukion B-ruotsin oppimateriaalisarja. Sarjan innostavat tekstit ja tehtävät rohkaisevat opiskelijaa käyttämään ruotsin kieltä arjen tilanteissa. Tervetuloa tykkäämään Gillasta!

Gilla – vuorovaikutteista kielenoppimista

Gilla on innostava B-ruotsin oppimateriaali, joka soveltuu myös A-ruotsin opettamiseen. Gilla-sarja vastaa vuoden 2021 opetussuunnitelman tavoitteisiin yksilöllisillä oppimispoluilla, opiskelijoita kiinnostavilla aihepiireillä ja innostavilla teksteillä, jotka mahdollistavat vuorovaikutteisen kielenoppimisen.

Gillan oppikirjailijat ovat kokeneita opettajia, jotka haluavat kannustaa opiskelijoita luottamaan itseensä ruotsin kielen osaajina.

Vi vågar, vi vill, vi kan gilla. ❤️

Parasta Gillassa

 • Viestinnällisyyttä korostetaan nuoria kiinnostavilla teksteillä, joiden aihepiirit rohkaisevat opiskelijoita käyttämään ruotsia arjessaan.
 • Yksilöllistä oppimista tuetaan tarjoamalla monipuolisia tehtäviä, joihin on merkitty selkeästi tehtävän vaikeustaso.
 • Suullisia vuorovaikutustaitoja kehitetään opiskelijalähtöisillä harjoituksilla.
 • Digitaalisuus on vahvasti läsnä ja opiskelijaa kannustetaan hyödyntämään eri sovelluksia ja pelejä kielenoppimisen tukena. 
 • Pitkäjänteistä ruotsin opiskelua tuetaan monipuolisella oppimateriaalilla, joka antaa valmiudet menestyä ylioppilaskokeessa.
 • Gillan tuoteperheeseen kuuluu painettu oppikirja ja opiskelijan digiaineistot, digikirja, digikokeet ja opettajan aineisto.

Pedagoginen rakenne

 • Gillassa on runsaasti eritasoisia tekstejä eri aiheista, jotka vievät kirjan tarinaa eteenpäin ja motivoivat opiskelijoita käyttämään ruotsia osana arkeaan.
 • Gillan-sarjan kielioppitehtävät ovat kolmessa eri vaikeustasossa ja kattava kielioppikokonaisuus on koottu kunkin kirjan loppuun.
 • Yksilöllistä oppimista on tuettu jakamalla teemasanastot ja kirjan teksteihin perustuvat tehtävät eri vaikeustasoille.
 • Kieli- ja kulttuurivinkkien avulla opiskelijalle tulee tutuksi ruotsin kieli ja kulttuuri niin kotimaisesta kuin pohjoismaisesta näkökulmasta.
 • Erillisillä ääntämisosioilla vahvistetaan opiskelijan ääntämistä sekä tuetaan suullisen kielitaidon kehittymistä. 
 • Selkeät tavoitteet, itsearviointiosiot ja digikirjan analytiikkanäkymä auttavat opiskelijaa asettamaan omia tavoitteitaan ja seuraamaan omaa oppimistaan.
 • Tehtävämuotoiset itse- ja vertaisarvionnit auttavat opiskelijaa arvioimaan omaa osaamistaan.
 • Gillassa kieliprofiili toteutuu opiskelijalähtöisesti. Opiskelijalle annetaan konkreettisia työkaluja kieliprofiilin laatimiseen ja sen täydentämiseen lukio-opintojen aikana.

Digikirjat

Gilla-sarjan digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat ylioppilaskirjoituksiin.

 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Kappaleiden tekstit ja sanastot ovat kuunneltavissa digikirjassa.
 • Itsetarkistuvien tehtävien avulla opiskelija voi tarkistaa, että keskeiset sisällöt ovat hallussa niin sanastoissa, kieliopissa kuin yleisissä rakennetehtävissä.
 • Analytiikan avulla opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä, ja sekä arvioida tehtyjä tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Gillan digikirjassa on pääsy Sanakirja.fi-palveluun, jossa on ruotsin yleiskielen sanastoa, kielioppitietoa, käyttöesimerkkejä ja sanontoja.
Gilla-digimateriaalit

Opiskelijan digiaineistot

Opiskelijan digiaineistot on tarkoitettu painetun oppikirjan käyttäjille. Tuote sisältää oppikirjan tekstien ja sanastojen äänitteet, tehtävien audiovisuaaliset rikasteet, digitaaliset aineistot, kuten kuuntelut ja videot, sekä digikirjan kieliopin lisätehtävät.

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava opettajan aineisto, joka on osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • tekstien, teemasanastojen ja kieliopin muokattavan ja tulostettavan lisämateriaalipaketin 
 • tehtävien ratkaisut sekä lisämateriaalia ja työskentelyvinkkejä tekstien ja tehtävien tueksi
 • lisämateriaalia suullisen kielitaidon kehittymisen tueksi
 • monipuolisenkattavan koetehtävävalikoiman Digikokeissa sekä Abitti- ja -Word-kokeissa.

Selaa Gilla 1–2 Opettajan aineiston näytesivuja

Digikokeet

Gillan digikokeet ovat kattava ja monipuolinen tuki opettajalle arvioinnissa. Digikokeissa käytettävä alusta tukee niitä taitoja, joita opiskelija tarvitsee sähköisessä yo-kokeessa.

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion B-ruotsin kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Ensikäyttäjäetuna tarjoamme Arviointiavaimia lukioon -verkkokurssin. Tämän verkkokurssiedun saat maksutta käyttöösi ottamalla yhteyttä Opettajapalveluun, kun olet rekisteröitynyt Editan verkkokauppaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Minna Aalto
Minna Aalto, Kuopion Lyseon lukio

Innostukseni ruotsin kieltä ja pohjoismaisuutta kohtaan sai kipinän jo lukioaikoina, kun menin mukaan Pohjola-Nordenin toimintaan ja pääsin matkalle Boråsiin. Kokemus sai minut jatkamaan järjestötoimintaa, ja olen sittemmin mahdollistanut työni kautta kuopiolaisten lukiolaisten opintomatkoja ja kielikursseja Jönköpingiin, Grännaan ja Gotlantiin.

Rakastan myös työtäni opettajana upeiden nuorten kanssa. Olen edelleen ”liekeissä”, kun väännän rautalankamalleja kieliopista. Innostun helposti uusista haasteista, ja kun ystäväni antoi vinkin alkaa oppikirjailijaksi, en epäröinyt pitkään. Olisi hienoa, jos ruotsi nähtäisiin hyödyllisenä käyttökielenä – toivottavasti Gilla osaltaan edistää tätä!

Oppikirjailija Nina Forsblom
Nina Forsblom, Tammerkosken lukio

Työskentelen venäjän ja ruotsin lehtorina Tammerkosken lukiossa. Opetuksessani haluan aina kokeilla kaikkea uutta ja innovatiivista. Minulle on tärkeää, että opiskelijat oppisivat käyttämään opiskelemaansa kieltä todellisen tuntuisissa kielenkäyttötilanteissa. Oppimateriaalin vuorovaikutuksellisuus ja sisällön merkityksellisyys ovat olennaisia seikkoja hyvien oppimistuloksien saavuttamisessa. Ruotsi ja ruotsalainen kulttuuri ovat minulle rakkaita, ja teen vuosittain opiskelijoiden kanssa ”Ruotsia Ruotsissa” -opintoretken. Retket ovat tutustuttaneet ihaniin ihmisiin ja rikkaaseen kulttuuriin sekä toimineet inspiraation lähteinä Gillassa.

Oppikirjailija Anna-Maria Hyvärinen- Andersson
Anna-Maria Hyvärinen-Andersson, Laurea-ammattikorkeakoulu

Opetan ruotsia ja englantia Laurean ammattikorkeakoulussa Espoossa. Olen tehnyt pitkän uran lukiopuolella A- ja B-ruotsin opettajana ennen kuin vaihdoin Aalto-yliopistoon ruotsin opettajaksi ja sieltä Laureaan. Opiskelin opettajaksi Ruotsissa. Kaikenlainen kansainvälisyys on lähellä sydäntäni ja olenkin tehnyt paljon opintomatkoja opiskelijoiden kanssa moniin eri maihin.

Gilla-materiaali motivoi opiskelemaan ruotsia ja kirjan aiheet ovat kiinnostavia sekä tehtävät monipuolisia. Minulle on tärkeää kehittää ruotsin kielen opiskelua ja käyttää monipuolisia menetelmiä jokaisella oppitunnilla. On tärkeää, että opiskelijat saavat harjoitella omalla tasollaan ja innostua ruotsin kielen opiskelusta! Gilla-materiaalista on moneksi ja kaikille löytyy jotakin. Tule sinäkin mukaan Gilla-kirjasarjan pariin nauttimaan hyvästä ja toimivasta materiaalista!

Oppikirjailija Satu Juuti
Satu Juuti, Tiirismaan lukio

Opetan ruotsia ja venäjää Tiirismaan lukiossa Lahdessa. Meillä Tipalassa ei opiskella pakkoruotsia, vaan riemuruotsia – älsklingssvenska! Ruotsin kieli on ollut aina lähellä sydäntäni, ja yritänkin innostaa kaikkia puhumaan sitä rohkeasti. Kehitän mielelläni uutta ja tartuin innolla mahdollisuuteen lähteä tekemään Gilla-sarjaa. Olen ehdottomasti sitä mieltä, että kieltä oppii käyttämällä ja harjoitus tekee mestarin!

Oppikirjailija Annika Leino
Annika Leino, Leppävaaran lukio

Työskentelen ruotsin ja englannin lehtorina Leppävaaran lukiossa Espoossa. Kielet ovat intohimoni niin niiden opiskelijana kuin opettajanakin. Ruotsia rakastan erityisesti. Siksi lähdin innoissani mukaan, kun Editalta kyseltiin halukkuuttani oppimateriaalin tekemiseen.
Haluan osaltani olla mukana kehittämässä laadukasta ja monipuolista ruotsin oppimateriaalia. Ja todellakin: Gillan materiaalista on moneksi. Tervetuloa tutustumaan!

Anna-Stiina Siitarinen, Tampereen teknillinen lukio

Työskentelen ruotsin ja englannin lehtorina Tampereella. Opetan myös espanjaa. Minulle opettaminen on paljon muutakin kuin tuntien pitämistä ja asioiden välittämistä opiskelijoille. Se on kuuntelemista, itsensä haastamista, erilaisten ihmisten kohtaamista ja erityisesti heidän näkemistään yksilöinä. Sydämenasiani on löytää erilaisia oppimis- ja opettamistapoja, jotta jokainen opiskelija voi löytää oppimisen ilon itselleen sopivalla tavalla.

Gillan monipuoliset ja käytännönläheiset materiaalit tukevat nimenomaan eritasoisia ja erilaisia oppijoita. Gilla tarjoaa haasteita ja onnistumisen kokemuksia – kaikkea sopivassa suhteessa!

Oppikirjailija Tuomo Niiranen
Tuomo Niiranen, Itä-Suomen koulu

Olen tällä hetkellä opettajana Itä-Suomen koulussa Lappeenrannassa ja hyppäsin Gilla-sarjan tekijäksi viime metreillä. Opettajana minua innostaa monialaisuus – olenhan peräti ruotsin, suomen kielen ja kirjallisuuden sekä matematiikan opettaja. Kielet harvoin ovat erossa muista aloista muualla kuin oppikirjoissa, ja ilokseni pääsen olemaan mukana muutoksessa, jossa kieli ei jää elämään pelkästään oppimateriaaliin vaan siirtyy muillekin elämän osa-alueille. Nuorena opettajana tuon Gillaan uusia ja raikkaita oivalluksia sävyttämään konkariopettajien hioutuneita näkemyksiä. Gillan voimana on intohimoinen ja monipuolinen tekijäjoukko, jossa on riemu olla mukana!

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)