Kaari: Lukion matematiikan oppimateriaali

Matematiikka

Kaari – matematiikan ymmärtäjäksi

Kaari on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen matematiikan oppimateriaalisarja. Kaari sisältää uudet oppimateriaalit pitkään, lyhyeen ja yhteiseen matematiikkaan.

Matematiikkaa LOPS 2021:een

Kaari on lukion uuden opetussuunnitelman mukainen matematiikan oppimateriaalikokonaisuus. Kaari-sarja sisältää lukion pitkän, lyhyen ja yhteisen matematiikan oppimateriaalit painettuina oppikirjoina ja digikirjoina. Kaari Pitkän matematiikan kertauskirja ja Kaari Lyhyen matematiikan kertauskirja julkaistaan digikirjoina.

Kaari valmentaa opiskelijaa matematiikan käsitteiden ymmärtämiseen, ongelmanratkaisutaitoon, itsearviointiin ja laskinohjelmistojen hyödyntämiseen. Kaaren oppikirjailijat ovat kokeneita matematiikan opettajia sekä pedagogiikan ja tietotekniikan monipuolisia asiantuntijoita.

Miksi valita Kaari?

 • Uusi oppimateriaali painottaa käsitteiden ymmärtämistä ja matematiikan selkeää esittämistä.
 • Kaari-sarjassa on käytössä erityisesti matematiikan tehtävien tekemiseen kehitetty vastaustyökalu, johon sisältyy Abitista tuttu kaavaeditori.
 • Digitaalinen ympäristö tarjoaa kaiken tarvittavan samassa paikassa: opiskeltavan sisällön, Abitin kaavaeditorin, lisämateriaalit, opettajan aineiston sekä opettajan ja oppilaan analytiikka- ja arviointityökalut.
 • Kaari on kokeiltu käytännön opetustyössä ja muokattu palautteen mukaisesti.
 • Painettua ja sähköistä materiaalia voi käyttää opetuksessa rinnakkain.
 • Kaari tukee erilaisia opetustapoja perinteisestä taulutyöskentelystä flippaamiseen ja joustavaan matematiikkaan.
 • Kaaressa on runsaasti monentasoisia tehtäviä opetuksen eriyttämiseen sekä pitkässä että lyhyessä matematiikassa.
 • Kaari antaa oppilaalle valmiuksia menestyä nykyaikaisessa matematiikan yo-kokeessa. Digitaitoja harjoitellaan heti ensimmäisestä moduulista alkaen.

Kaari tukee oppimista

 • Teorian ja tehtäväsarjojen järjestys on tarkkaan pohdittu ja sisältö etenee loogisesti.
 • Tärkeimmät asiat korostuvat oppimateriaalista visuaalisten elementtien avulla.
 • Luvut nivoutuvat toisiinsa Kohti seuraavaa- ja Pohdi-tehtävien avulla. Ne johdattavat uuteen asiaan aiemmin opitun pohjalta.
 • Osaathan nämä -tehtäväsarja sisältää kappaleen ydinasiat. Sarjan 1 ja 2 tehtävät vaikeutuvat asteittain siten, että loppupään tehtävissä on haastavia, matemaattista ajattelua vaativia tehtäviä, jotka valmentavat ylioppilaskirjoitusten vaativimpiin tehtävätyyppeihin.
 • Valmiit appletit ja lisämateriaalit tekevät tehtäväsarjoista monipuolisempia.
 • Jokaiseen tehtävään on merkitty värikoodilla, tehdäänkö se laskinohjelmistoilla vai ilman.

Demot

Oppimateriaalien demot
Kaari MAA2 Digikirjan demo
Tutustu
Oppimateriaalien demot
Kaari MAB3 Digikirjan demo
Tutustu

Digikirjat

Kaaren digikirjat on julkaistu uudella digialustalla. Digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat sähköisiin ylioppilaskirjoituksiin.

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat ja opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi lisätehtäviä, videoita sekä appletteja.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Digikirjan jokaisen tehtävän voi tehdä Abitista tutulla kaavaeditorilla.

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu kattava ja muokattava opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • oppikirjan tehtävien ratkaisut
 • koemateriaalia: koetehtäviä ja valmiita Abitti-kokeita tai -tehtäviä
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun.

Kaari

Sarjan osat

Yhteinen matematiikka

Pitkä matematiikka

Lyhyt matematiikka

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi. Kaari MAB digipaketti sisältää kaikki lyhyen matematiikan digikirjat ja Kaari MAA digipaketti kaikki pitkän matematiikan digikirjat. Paketit eivät sisällä yhteisen matematiikan moduulia Kaari MAY1.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Kaari-sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Lisäksi ensikäyttäjäetuna tarjoamme Arviointiavaimia lukioon -verkkokurssin. Tämän verkkokurssiedun saat maksutta käyttöösi ottamalla yhteyttä Opettajapalveluun, kun olet rekisteröitynyt Editan verkkokauppaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Anna Tuhola-Kujanpää
Anna Tuhola-Kujanpää 

Iloitsen opiskelijoiden oivalluksista Linnankosken lukiossa Porvoossa. Matematiikan hienous piilee minusta ajattelun vapaudessa ja onnistumisen elämyksissä. Oppimateriaalin pitää tarjota näitä kaikille opiskelijoille. Opetustyössä parasta on se, että opin itsekin uusia tapoja ajatella tuttuja asioita.

Oppikirjailija Antti Laitamäki
Antti Laitamäki 

Valmistuin Jyväskylästä matematiikan ja tietotekniikan opettajaksi vuonna 2009. Nyt yli kymmenen vuotta myöhemmin koen, että tehtävämme opettajina ja oppikirjailijoina on kahtalainen. Toisaalta vaalimme oppiaineen hienoimpia perinteitä ja toisaalta tehtävänämme on löytää niitä pedagogisesti mielekkäitä digitalisaation mahdollistamia toimintatapoja, jotka voivat viedä matematiikan oppimiskokemuksen vielä astetta pidemmälle. Kiinnitän matematiikan oppimateriaalissa huomioni erityisesti tehtäväsarjoihin, sillä laadukkaassa tehtäväsarjassa pitkän matematiikan hienot perinteet kohtaavat digitaaliset mahdollisuudet.

Oppikirjailija Hannu Mäkiö
Hannu Mäkiö 

Olen matematiikan opettaja Oulun normaalikoulussa ja mukana tekemässä sekä pitkän että lyhyen Kaaren oppimateriaaleja. Minua kiinnostaa, millä tavalla sähköiset välineet muuttavat matematiikan oppimista ja opettamista. Opettajan työn ohessa olen pitkään pitänyt erilaisia koulutuksia matematiikan opettajille. Samalla olen voinut haastaa ja testata omia ajatuksiani. Muutos ajaa pohtimaan, mitä matematiikka on? Välineet monipuolistavat matematiikkaa. Mielestäni kyse ei ole vastakkainasettelusta, joko-tai, vaan ennemminkin perinteinen täydentyy, tavoitteena sekä-että.

Oppikirjailija
Hilla Etelämäki 

Työskentelen Apollon yhteiskoulussa Helsingissä. Olen sekä lukion Summa-sarjan että yläkoulun Säde-sarjan oppikirjailija ja nyt myös mukana Kaaren yhteisen ja lyhyen matematiikan oppimateriaaleissa.

Oppikirjailija Jani Kiviharju
Jani Kiviharju

Olen matematiikan ja tietotekniikan lehtori, harjoitteluohjaaja ja digitutor Helsingin normaalilyseosta. Opetuksessa minua kiinnostavat pulmat, ymmärrettävyys ja sähköiset työvälineet. Kaari-kirjasarjassa tärkeää ovat lähestyttävä teoria ja ydintehtävät, sekä eriyttävät haastavat tehtävät.

Oppikirjailija Jarmo Poso
Jarmo Pösö 

Opetan matematiikkaa ja tilastollisia menetelmiä Tampereen ammattikorkeakoulussa. Oppimateriaalityössä olen ollut mukana jo lähes 30 vuotta. Ensimmäisessä työryhmässä teimme matematiikan oppimateriaalin tuolloin uutta kaksoistutkintoa opiskeleville. Kustantajana oli tuolloin Valtion painatuskeskus, eli nykyinen Edita. Oppimateriaalien kirjoittamisessa antoisaa on ollut työnteko yhdessä eri taustaisten opetusalan ammattilaisten kanssa. Oppimateriaalityössä pidän tärkeänä teorian liittämistä käytäntöön tähän päivään linkittyvien esimerkkien ja harjoitusten avulla.

Oppikirjailija Johanna Järnström
Johanna Järnström

Matematiikan opettaminen on todella hauskaa ja mukavalla tavalla haastavaa. Matemaattisten tietojen oppimisen lisäksi pyrin aina myös siihen, että opiskelijan omat ongelmanratkaisutaidot kehittyisivät. Tämä on myös ollut meille tärkeä tavoite Kaaressa.

Oppikirjailija
Johanna Engblom 

Olen matematiikan ja kemian opettaja Helsingin Uudessa yhteiskoulussa. Opettajan työssä minulle tärkeintä on opiskelijoiden kannustaminen ja tukeminen kohti heidän omia tavoitteitaan. Havainnollistan matematiikkaa luokassa erilaisin keinoin, joten mahdollisuus päästä laatimaan monentasoisia tehtäviä opiskelijoiden tarpeisiin innosti minut mukaan oppikirjailijaksi. Matematiikan selkeä esittäminen ja hyvä oppikirja liittävät matematiikan joustavasti arjessa kohtaamiimme tilanteisiin. Haluankin tämän kirjasarjan kautta auttaa opiskelijoita oivaltamaan matematiikkaa ja luoda heille onnistumisen elämyksiä.

Oppikirjailija Joni Lehtola
Joni Lehtola

Olen Kauniaisten lukion matematiikan ja tietotekniikan opettaja. Olen erityisen kiinnostunut opetuksen, oppimisympäristöjen ja oppimisen seurannan kehittämisestä. Mielestäni teknisten apuvälineiden käyttäminen ei saa olla itseisarvo matematiikan opetuksessa, mutta niitä tulee pyrkiä hyödyntämään mielekkäästi ja tehokkaasti silloin, kun ne tukevat ymmärryksen kehittämistä.

Jussi Nieminen

Opetan matematiikkaa Helsingin normaalilyseossa sekä lukiolaisille että yläkoululaisille ja ohjaan matematiikan opetusharjoittelijoita. Ennen Kaarta olen ollut mukana tekemässä lukion lyhyen matematiikan Summa-sarjaa ja yläkoulun matematiikan Säde-sarjaa.

Olen omassa opetuksessani kiinnostunut siitä, mikä matematiikassa on keskeistä ja millä tavalla käsitteitä ja laskumenetelmiä voidaan lähestyä intuitiivisten ideoiden pohjalta. Oppimateriaalityössä olen lisäksi pitänyt tärkeänä materiaalin tehtäväsarjojen toimivuutta ja niiden etenemistä pedagogisesti mielekkäällä
tavalla.

Oppikirjailija Katri Hirvonen
Katri Hirvonen

Työskentelen Helsingin Uudessa yhteiskoulussa, jossa toimivat peruskoulun yläluokat ja lukio. Aiemmin opetin lähinnä lukion lyhyttä matematiikkaa ja nautin siitä kovasti. Nykyään työskentelen hallinnon puolella, mutta autan yhä oppilaita pääsemään matematiikan opinnoissa eteenpäin. Olen ollut mukana oppikirjaprojekteissa kolmen opetussuunnitelman aikana: ennen Kaarta olen ollut mukana 18 oppikirjan tekemisessä. Haluan, että oppikirja on monipuolinen, selkeä ja se tarjoaa eri tasoisille oppilaille onnistumisen elämyksen tarjoavia tehtäviä. Kun tilaisuus tuli, lähdin sellaista kirjasarjaa tekemään. Matematiikka on hyödyllistä ja kaunista yhtä aikaa. Matematiikka tarjoaa haasteita ja oivalluksia!

Oppikirjailija
Olli Hyvärinen

Olen matematiikan ja fysiikan opettaja Pirkkalan yhteislukiossa. Olen mukana Kaaren pitkän matematiikan oppimateriaalissa.

Oppikirjailija Pertti Lehtinen
Pertti Lehtinen

Opetan pitkää matematiikkaa Turun Suomalaisen Yhteiskoulun lukiossa, josta myös valmistuin ylioppilaaksi vuonna 1989. Innostuin oppimateriaalin tekemisestä kirjoittaessani oppimateriaalia lukiomme koulukohtaisiin pitkän matematiikan kursseihin. Hyvässä oppimateriaalissa huomioidaan kaiken tasoiset opiskelijat hitaammin etenevistä aina huippuosaajiin.

Oppikirjailija Terhi Oinonen
Terhi Oinonen

Olen Lumon lukiossa Vantaalla jo pitkään viihtynyt matematiikan opettaja. Pyrin tartuttamaan opiskelijoihin innon opiskelua ja matematiikkaa kohtaan. Painotan opetuksessani perusteiden osaamista, käsitteiden ymmärtämistä ja täsmällisyyttä. Tämä näkyy sarjassamme. Yhdessä tarkkaan mietityt moduulien ja kappaleiden sisällöt sekä järjestys ovat myös yksi sarjamme vahvuus.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)