VerkkokauppaKirjaudu
Eläköön - Eskari

Eläköön! Eskari -sarja auttaa rakentamaan yhtenäisen koulupolun eskarista kouluun ja innostaa pienimmät oppijat oppimaan tärkeitä taitoja leikin ja toiminnan kautta.

Selaa näytesivuja Siirry hinnastoon

Miten Eläköön! Eskari syntyi?
Tutustu materiaaliin videolta

Materiaalin lähtökohdat

Eläköön! Eskari -sarja on osa Editan Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuutta, josta löytyy monipuolisesti materiaalia joustavan esi- ja alkuopetuksen tueksi.

Materiaali tukee joustavan esi- ja alkuopetuksen pedagogiikkaa: kokonaisuuden yhtenäinen rakenne ja kouluvuoden teemat helpottavat esiopetuksen ja koulun yhteistyötä, olipa esiopetus sitten koulun kanssa samassa rakennuksessa tai ei.

Eläköön! Eskari sopii käytettäväksi myös itsenäisenä esiopetuksen oppimateriaalina. Kokonaisuuden tunnushahmo Edi-pingviini seikkailee esiopetuksen materiaaleissa tuoden oppimiseen iloa ja huumoria!

Tukee esiopetuksen opetussuunnitelman toteuttamista

 • Oppimateriaalin lähtökohtana ovat lasten omat mielenkiinnonkohteet. 
 • Materiaalin värikkäät kuvat inspiroivat kertomaan, kuvailemaan ja havainnoimaan.
 • Ihastuttavat tarinat alustavat sadutusta ja tukevat tunnetaitojen oppimisessa.
 • Materiaali painottaa leikkiä ja toiminnallisuutta: se sisältää runsaasti pelejä, lauluja, loruja ja liikuntaleikkejä.

Laaja-alainen osaaminen

 • Oppimateriaali tukee vahvasti kouluvalmiuksia, tunne- ja vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimista ja arjen taitoja.
 • Editan Qridi sisältää motivoivia työkaluja taitojen harjoittelun tueksi ja oppimisen näkyväksi tekemiseen.

Tehtävävihko

 • Eskarin tehtävävihko sisältää paljon hienomotoriikkaa harjoittavia tehtäviä sekä kielellisiä ja matemaattisia valmiuksia tukevia harjoituksia.
 • Materiaalissa treenataan muun muassa ajattelun taitoja, lukukäsitettä, kirjain-äännevastaavuutta ja harjoitellaan kirjainmuotojen kirjoittamista.
 • Tehtävävihkoa ei ole sidottu tiettyyn rytmiin, vaan sitä voidaan hyödyntää vapaasti ryhmän ja yksilöiden tarpeen mukaan.
 • Vihkoa voidaan käyttää myös koulun puolella alaspäin eriyttävänä materiaalina sitä tarvitseville.

Tutustu Editan Qridi -digialustaan!

Editan Qridi-digialusta oppilaalle

Tutustu oppilaan digidemoon täältä.

Editan Qridi-digialusta opettajalle

Tutustu opettajan digidemoon täältä.

Tutustu opettajan digitaalisiin materiaaleihin!

Onko yksikkösi saanut oman Eläköön! Eskari -näytekirjan?

Olemme lähettäneet oppimateriaalista näytekappaleen päiväkodeille ympäri Suomen. Näyte Eläköön Eskari – Oppilaan tehtävävihko on tarkoitettu yhteiseksi tutustuttavaksi koko yksikölle. Jos päiväkotisi ei ole vielä saanut omaa kappalettaan, voit pyytää sitä osoitteesta opettajapalvelu@edita.fi.

Sarjan osat ja ilmestymisaikataulu

Oppilaalle

Eläköön! Eskari – Oppilaan tehtävävihko
Painettu kirja
Eläköön! Eskari – Oppilaan tehtävävihko
 • Käytössä esiopetuksessa elokuussa 2024
Eläköön! Eskari – Oppilaan digilisenssi
Digitaalinen materiaali
Eläköön! Eskari – Oppilaan digilisenssi
 • Käytössä esiopetuksessa elokuussa 2024

Opettajalle

Eläköön! Eskari – Opettajan opas
Painettu kirja
Eläköön! Eskari – Opettajan opas
 • Käytössä esiopetuksessa elokuussa 2024
Eläköön! Eskari – Opettajan digitaalinen materiaali
Digitaalinen materiaali
Eläköön! Eskari – Opettajan digitaalinen materiaali
 • Käytössä esiopetuksessa elokuussa 2024

Materiaalin rakenne

Oppimateriaalissa on kolme osaa. Ensimmäinen osa perustuu digitaaliseen opettajan materiaaliin ja sen rakenne sekä teemat ovat yhtenäisiä alkuopetuksen Eläköön! Ympäristö -sarjan kanssa.

Teemat nostavat esille keskeisiä taitoja, jotka liittyvät koululaiseksi kasvamiseen, itsestä ja ympäristöstä huolehtimiseen, arjen taitoihin sekä tunne ja vuorovaikutustaitoihin. Materiaali mukailee luontevasti vuoden kiertoa ja mahdollistaa esi- ja alkuopetuksen yhteistyön. 

Lisäksi oppimateriaalissa on omat osionsa kielellisille ja matemaattisille valmiuksille, ja ne ovat yhtenäisiä oppilaan tehtävävihkon kanssa. Osioita ei ole sidottu aikaan ja ne joustavat ryhmän taitojen ja tarpeiden mukaan. Tehtävävihkon kynätehtävät ja digitaalisen opettajan materiaalin toiminnalliset harjoitukset tukevat tärkeiden taitojen ja valmiuksien oppimista.

Selaa näytesivuja

Oppikirjailijat

Veera Lammio

Nurmijärvi

Vahvuuteni oppimateriaalityössä liittyvät pitkään kokemukseeni eri ikäisten lasten opettamisesta sekä taitoon ja luovuuteen suunnitella mielekkäitä ympäristöopin oppimiskokonaisuuksia. Olen luokanopettaja, maantieteen ja biologian aineenopettaja.

Haluan tuoda ympäristöopin opetukseen lisää toiminnallisia ja kokemuksellisia työtapoja. Mielekkäät ja innostavat työtavat edesauttavat lasten ympäristöherkkyyden kehittymistä. Lisäksi vahvuuksiani ovat ehdottomasti taito- ja taideaineet ja niiden linkittäminen sekä monipuolinen hyödyntäminen ympäristöopin teemoihin liittyen. Erilaisten oppilaiden huomioiminen ja eriyttäminen on lähellä sydäntäni.

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on koko oppimateriaalin yhtenäisyys ja selkeys. Materiaali on valmiiksi suunniteltu siten, että se on eheä ja mielekäs kokonaisuus.

Materiaalin sisältö liittyy pienen koululaisen arkeen ja vuodenkiertoon. Materiaalista löytyy paljon toiminnallisia ideoita, joista opettaja voi valita omalle ryhmälleen sopivimmat. Materiaali huomioi erilaiset oppijat ja se sopii hyvin erilaisielle ryhmille yhdysluokista joustavaan esi- ja alkuopetukseen.  

Jenni Sahonen-Räty

Kaarina

Vahvuuteni oppimateriaalityöhön kumpuavat pitkästä kokemuksestani luokanopettajana alkuopetuksessa. Olen työskennellyt muun muassa nivelvaiheopettajana esi- ja alkuopetuksessa sekä koulussa, jonka oppilaista suurin osa on maahanmuuttajataustaisia.

Minua kiinnostavat erityisesti oppimisprosessi ja oppilaan aktiivinen rooli siinä. Tykkään miettiä keinoja saada oppilaat innostumaan oppimisesta sekä tehdä mahdottomalta tuntuvasta mahdollista.

Tarve eriyttää ja huomioida monenlaisia oppilaita samanaikaisesti synnyttivät aikoinaan sosiaaliseen mediaan Liitupölyttäjä-nimisen ryhmän, joka on toiminut omana tutkimusmatkanani kohti innostavaa, eriyttävää ja toiminnallista oppimateriaalia. 

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on oppiaineiden linkittyminen luontevasti toisiinsa. Eriyttäminen on sisäänrakennettu siten, että jokaisella on mahdollisuus innostua, onnistua ja oppia – jokaisella on mahdollisuus loistaa! 

Jenni Sutinen

Kuopio

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen vahva osaaminen, leikki ja toiminnallisuus sekä luovuus ja kekseliäisyys. 

Parasta Eläköön!-materiaalissa on kokonaisvaltaisuus, valmiit erityttämisen keinot, kekseliäs ja tuore näkökulma materiaalissa sekä vahva toiminnallisuuden ja leikinomaisuuden yhdistäminen opetukseen. 

Anna Toriseva

Urjala

Vahvuuksiani oppimateriaalityössä ovat pitkä työkokemus pienten lasten kanssa työskentelystä sekä erityispedagoginen osaaminen. Osaan huomioida opetuksessa ne, joilla on haasteita oppimisessa, ja jokaisen oppilaan vahvuuksia hyödyntäen löytää parhaan tavan oppia ja iloita omasta oppimisesta.

Eläköön!-materiaalissa on parasta sen monipuolisuus, vahva pedagoginen perusta sekä eriyttämisen mahdollisuudet. Materiaali ottaa huomioon kaikki oppilaat ja tarjoaa kaikille mahdollisuuden onnistua ja iloita omasta oppimisestaan. Materiaali on eheä paketti esiopetuksesta alkuopetukseen.

Eläköön! Eskari mahdollistaa yhteistyön lähikoulusi kanssa

Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuus auttaa rakentamaan yhtenäisen koulupolun eskarista kouluun ja innostaa pienimmät oppilaat oppimaan tärkeitä taitoja leikin ja toiminnan kautta.