Ääni: Lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja

Suomen kieli ja kirjallisuus

Ääni – taitoja toimia moniäänisessä maailmassa

Ääni on Editan uusi lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja. Ääni-sarja antaa opiskelijalle valmiuksia toimia nykyisessä moniäänisessä maailmassa: ajatella kriittisesti ja ilmaista itseään rohkeasti.

Taitoja toimia moniäänisessä maailmassa

Ääni on uusi lukion suomen kielen ja kirjallisuuden oppimateriaalisarja. Ääni keskittyy monipuolisen luku- ja kirjoitustaidon harjoitteluun. Sarja antaa opiskelijalle valmiuksia toimia nykyisessä moniäänisessä tekstimaailmassa: ajatella kriittisesti ja ilmaista itseään rohkeasti.

Sarjan tekstit, ohjeet, tehtävät ja aineistot ohjaavat tulkitsemaan kokonaisvaltaisesti puhuttuja, kirjoitettuja ja audiovisuaalisia tekstejä sekä innostavat lukemaan kauno- ja tietokirjallisuutta. Ääni kehittää suunnitelmallisesti kielitietoisuutta ja vankkaa vuorovaikutusosaamista: sarja pyrkii vahvistamaan opiskelijoiden myönteistä viestijäkuvaa ja kielellistä identiteettiä.

Ääni-oppimateriaalit tuovat opiskelun tavoitteet näkyviin. Sarja ohjaa opiskelijaa asettamaan omia tavoitteitaan ja kehittää itsearviointitaitoja.

Äänen lähtökohdat

 • Ääni rohkaisee oman äänen löytämiseen: Sarja ohjaa oman ilmaisun kehittämiseen ja kirjoittajana kasvamiseen.
 • Ääni motivoi suomen kielen ja kirjallisuuden opiskeluun: Opiskelijalähtöinen Ääni ohjaa näkemään opiskeltavien asioiden merkityksen omalle elämälle. Sarja tukee yksilöllistä opiskelua ja tarjoaa taitoja menestyä ylioppilaskokeessa.
 • Ääni kannustaa lukemaan: Runsaat aineistot innostavat lukemaan kaunokirjallisuutta, tietokirjallisuutta ja mediatekstejä. Monipuoliset tehtävät ohjaavat niin eläytyvään kuin kriittiseen ja analyyttiseen lukemiseen.
 • Ääni antaa opettajalle välineitä arvioinnin tueksi: Jokaisen moduulin tavoitteet ja hyvän osaamisen kuvaukset on kirjattu selkeästi näkyviin. Opettajan aineisto tarjoaa materiaaleja arvioinnin ja opetuksen suunnittelun tueksi.
 • Ääni keskittyy tekstien tulkintataitoihin: Ääni tarjoaa konkreettisia välineitä tekstien tulkintataitojen harjoitteluun. Selkeät ohjeet, tekstiesimerkit ja innostavat tehtävät ohjaavat tulkitsemaan kokonaisvaltaisesti puhuttuja, kirjoitettuja ja audiovisuaalisia tekstejä.
 • Ääni vahvistaa tekstien tuottamisen taitoja: Kirjoittamista opiskellaan vaiheittain havainnollisten ohjeiden ja tehtävien avulla. Tehtävissä tuotetaan monipuolisesti niin kirjoitettuja, puhuttuja kuin audiovisuaalisia tekstejä.
 • Ääni kehittää monipuolista vuorovaikutusosaamista: Selkeät tekstit ja innostavat tehtävät kehittävät ryhmäviestintä- ja esiintymistaitoja sekä vahvistavat opiskelijoiden myönteistä viestijäkuvaa.
 • Ääni kehittää kielitietoisuutta: Ääni harjoittaa kielitietoista ajattelua ja kielenkäytön havainnointitaitoja eri tiedonaloilla. Kielitietoinen lähestymistapa vahvistaa opiskelijan kielellistä identiteettiä.

Sarjan rakenne

 • Äänen oppikirjat sopivat joustavasti moniin opiskelutapoihin: Ääni-sarjaan kuuluu painetut oppikirjat ja digikirjat jokaiseen moduuliin. Oppikirjat sisältävät kattavat tekstit ja tehtävät kätevästi yhdessä paketissa, mikä auttaa hahmottamaan opiskelun tavoitteet.
 • Ääni Kielenhuolto etenee yksilöllisesti: Kielenhuollon oppimateriaali sisältää keskeiset tiedot ja kattavan tehtäväpaketin koko lukion ajaksi. Ääni Kielenhuolto harjoittaa omien tekstien muokkaamisessa tarvittavia taitoja ja etenee opiskelijan taitojen mukaan. 
 • Ääni yhdistää joustavasti digiä ja painettua: Sarjaan sisältyvät sekä painetut oppikirjat että digikirjat, joita voi hyödyntää joustavasti monenlaisiin opetus- ja opiskelutapoihin. Opiskelijan digiaineistot tarjoavat äänikirjan ja tehtävien audiovisuaaliset aineistot myös painetun oppikirjan käyttäjille.
 • Opettajan aineisto tukee monipuolista arviointia: Äänen opettajan aineistot tarjoavat välineitä monipuoliseen arviointiin uuden opetussuunnitelman mukaan sekä lisämateriaalia opintojaksojen suunnitteluun.
 • Ääni tuo opiskelun tavoitteet näkyviin: Moduulin hyvän osaamisen kuvaus on koottu havainnollisesti ajattelun taitojen mukaan, mikä auttaa opiskelijaa asettamaan omat tavoitteensa. Säännöllinen itsearviointi ja digikirjojen analytiikkanäkymä auttavat näkemään omien taitojen kehittymisen. 
 • Monipuolinen sisältö tukee tavoitteita: Oppikirjojen tekstit, tehtävät ja jokaisen osan opiskelutavoitteet muodostavat selkeän kokonaisuuden. Havainnolliset ohjeet, avatut tekstiesimerkit ja syventävät lisätietoartikkelit ohjaavat tulkitsemaan ja tuottamaan monipuolisia tekstejä.
 • Aineistot tuovat erilaiset tekstit tutuiksi: Äänen runsaat ja monimuotoiset aineistot kehittävät tekstien kokonaisvaltaista tulkintaa lukion alusta lähtien.
 • Äänen tehtävät yhdistävät eri taitoja: Sarjan tehtävät on jaoteltu ajattelun taitojen mukaan, mikä tukee yksilöllistä opiskelua. Tehtävät yhdistävät oppiaineen eri taitoja.
 • Äänessä on huomioitu S2-opiskelijat: Digikirjojen S2-tehtäväpaketit ja sanastot tukevat S2-opiskelijan oppimista.

Demot

Oppimateriaalien demot
Ääni 1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
Tutustu digikirjaan
Oppimateriaalien demot
Ääni 1 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni Kielenhuolto
Tutustu digikirjaan
Oppimateriaalien demot
Ääni 2 Kieli- ja tekstitietoisuus
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 3 Vuorovaikutus 1
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 4 Kirjallisuus 1
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 5 Tekstien tulkinta 1
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 6 Kirjoittaminen 1
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 7 Vuorovaikutus 2
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 8 Kirjallisuus 2
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 9 Vuorovaikutus 3
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 10 Kirjoittaminen 2
Tutustu näytesivuihin
Oppimateriaalien demot
Ääni 11 Tekstien tulkinta 2
Tutustu näytesivuihin

Digikirjat

Äänen digikirjojen monipuoliset toiminnallisuudet tukevat opetussuunnitelman pedagogisia tavoitteita ja valmentavat ylioppilaskirjoituksiin.

Kaikista digikirjoista on saatavilla 12 kuukauden ja 48 kuukauden lisenssit.

 • Digikirjan tehtävät tallentuvat automaattisesti. Opiskelija voi seurata edistymistään analytiikkanäkymästä, mikä tukee itsearviointia.
 • Opettaja voi seurata analytiikasta opiskelijoiden edistymistä sekä arvioida tehtäviä ja antaa niistä palautetta.
 • Kommentointityökalulla on helppoa antaa palautetta opiskelijoiden teksteistä. Opettaja voi luoda myös oman kommenttikokoelman.
 • Digikirjassa on painetun kirjan sisältöjen lisäksi kertaustehtäviä, videoita sekä linkkejä kiinnostavan lisätiedon äärelle.

 • Äänikirjana voi kuunnella oppikirjan opetustekstit ja tehtävien aineistot.
 • Helppokäyttöisessä digikirjassa voi tehdä hakuja, korostuksia ja omia muistiinpanoja.
 • Keskeisten käsitteiden selitykset aukeavat käsitettä napsauttamalla.

Opiskelijan digiaineistot

Opiskelijan digiaineistot tarjoavat pääsyn digitaalisiin aineistoihin painetun oppikirjan käyttäjille. Se sisältää tehtävien digitaaliset ja audiovisuaaliset aineistot sekä äänikirjan.

Opettajan aineisto

Jokaiseen moduuliin kuuluu opettajan aineisto, joka on kätevästi osa opettajan digikirjaa.

Opettajan aineisto sisältää

 • esitysaineistoja ja työskentelyvinkkejä
 • oppikirjan tehtävien vastaukset
 • arviointia tukevaa materiaalia
 • lisämateriaalia ja vinkkejä opintojakson suunnitteluun.

Digikokeet

Ääni-sarjan jokaiseen moduuliin on saatavissa digikokeet. Digikoealustalla opettaja voi selata valmiita koetehtäviä, valita haluamansa koetehtävät omaan kokeeseensa ja julkaista kokeen opiskelijaryhmälleen. Opiskelijat voivat tehdä kokeen luokassa tai etänä. Itsetarkistuvat tehtävät pisteytyvät automaattisesti, ja avoimista tehtävistä opettaja voi antaa pisteet ja palautetta. Lisäksi digikokeiden käyttäjille on tarjolla samat koetehtävät ladattavina Abitti-kokeina.

Ääni

Sarjan osat

Ääni 1 – S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
Ääni 1 – S21 Tekstien tulkinta ja kirjoittaminen
Ääni 2 – S22 Kieli- ja tekstitietoisuus
Ääni 2 – S22 Kieli- ja tekstitietoisuus
Ääni 3 – S23 Vuorovaikutus 1
Ääni 3 – S23 Vuorovaikutus 1
Ääni 4 – S24 Kirjallisuus 1

Hinnat ja edut

Editan LOPS 2021 -oppimateriaalit voit hankkia joustavasti painettuina tai digitaalisina. Digikirjoihin on saatavilla pitkä (48 kk) tai lyhyt (12 kk) lisenssi, jonka hinta on opiskelijakohtainen. Lyhyttä 12 kuukauden lisenssiä voidaan jatkaa 48 kuukauden mittaiseksi jatkolisenssillä (+36 kk).

Voit tilata LOPS 2021 -digikirjat myös edullisena pakettina! Digipaketti on 12 kuukauden pituinen lukuvuosilisenssi, joka sisältää lukion äidinkielen ja kirjallisuuden kaikkien moduulien digikirjat.

Materiaalejamme voi tilata suoraan meiltä tai välittäjiltä.

Käyttäjänä saat etuja

Jos koulusi hankkii Ääni-sarjan oppimateriaalit vähintään 10 opiskelijan käyttöön, saat opettajana maksutta

 • painetun oppikirjan
 • digikirjan
 • opettajan aineiston, joka sisältyy opettajan digikirjaan.

Lisäksi ensikäyttäjäetuna tarjoamme Arviointiavaimia lukioon -verkkokurssin. Tämän verkkokurssiedun saat maksutta käyttöösi ottamalla yhteyttä Opettajapalveluun, kun olet rekisteröitynyt Editan verkkokauppaan.

Oppikirjailijat

Oppikirjailija Kaisu Otsamo
Kaisu Otsamo

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden lehtori, opettajankouluttaja ja YTL:n sensori. Arviointikouluttajana olen tutustunut koulun arviointityöhön ja kehittänyt vuosien ajan monipuolista arviointikulttuuria. Olen työskennellyt pitkään Helsingin normaalilyseossa mutta ehtinyt opettaa eri-ikäisiä nuoria eri puolilla Suomea vuosien varrella.

Opettajankouluttajana olen saanut seurata uransa alkuvaiheessa olevien opettajaopiskelijoiden polkua ja käydä mielenkiintoisia keskusteluja oppiaineemme uusimmista tuulista vuosittain. Sensorin työ on auttanut ymmärtämään yksityiskohtaisesti, millaisia tietoja ja taitoja oppiaineemme opiskelu edellyttää opiskelijoilta ja opetukselta.

Oppimateriaalin tekeminen on monipuolinen ja innostava projekti, koska oman oppiaineen eri puolia pääsee tarkastelemaan yksityiskohtaisesti ja oppii uutta. On mielenkiintoista tehdä tehtäviä, joita on ehkä jossain muodossa kokeillut opetuksessaan mutta joita voi vielä kehittää. Yhdessä tekeminen antaa uusia näkökulmia omaankin opetukseen.

Ääni-oppimateriaalin keskeinen tavoite on osoittaa tekstien tulkinnan, vuorovaikutustaitojen, kielitietoisuuden ja kirjoittamisen polkuja, joita kulkemalla saa mahdollisuuksia edetä omien taitojen mukaisesti. Ääni kannustaa tekemään itselleen tavoitteita, arvioimaan omaa osaamistaan ja ottamaan selvää, kun jokin asia jää epäselväksi. Ääni-oppikirjoista saa tukea oman äänen löytymiseen ja taitojen kehittämiseen.

Oppikirjailija Pirjo sallinen
Pirjo Sallinen

Työskentelen Helsingin ranskalais-suomalaisessa koulussa yläkoulun ja lukion äidinkielen lehtorina. Opetan myös S2-oppilaita ja -opiskelijoita. Aiemmin olen opettanut äidinkieltä, kirjallisuutta ja ilmaisutaitoa eri koulussa pääkaupunkiseudulla sekä suomea toisena ja vieraana kielenä erilaisille aikuisryhmille.

Äidinkielen ja kirjallisuuden oppiaineessa sytyn ja innostun oppiaineen monipuolisuudesta. On hienoa opettaa niin vuorovaikutustaitoja kuin ajattelun taitoja, harjoittaa kirjoittamista ja lukea yhdessä opiskelijoiden kanssa erilaista kirjallisuutta. Kannustan opiskelijoitani kielen ilmiöiden ja rakenteiden havainnointiin ja pohdintoihin niiden syistä. Toivon edistäväni opettajana opiskelijoiden itsetuntemusta ja haluan valaa uskoa harjoittelemisen mahtiin.

Oppimateriaalin tekeminen on innostavaa, ja se on saanut minut tarkkailemaan lähes kaikkea oppiaineeseemme liittyvää eri tavoin. Äänen keskeinen tavoite on ottaa opiskelija mukaan oman oppimisensa suunnittelijaksi, ja eri taitoja harjoitellaan kattavasti ja monipuolisesti koko lukion ajan. Oppimateriaali tarjoaa mahdollisuuksia eriyttää ja rakentaa opetusta monella tavalla, ja toivon, että se tarjoaa myös opettajalle iloa ja apua arkeen.

Oppikirjailija Päivikki Välttilä
Päivikki Välttilä

Työskentelen äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana Helsingin normaalilyseossa. Aiemmin olen työskennellyt kirjoittajana ja toimittajana.

Suhtaudun intohimoisesti erilaisiin tapoihin kertoa asioita ja tarinoita. Se sai minut myös lähtemään mukaan oppikirjaprojektiin. Toivon, että Ääni auttaa opiskelijoita löytämään kiinnostavia, rohkeita ja vinoja näkökulmia maailmaan, kieleen ja tarinoihin. Opettaessa mottoni voisi olla mieluummin överit kuin vajarit, koska vain kokeilemalla ja heittäytymällä voi löytää uutta.

Oppikirjailija Sakari Lehtonen
Sakari Lehtonen

Olen alun perin turkulainen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, joka työskentelee nykyisin Vaskivuoren lukiossa. Moniaineksisella oppiaineellamme on tärkeä tehtävä lukion eri oppiaineita yhdistävänä tekijänä. Lisäksi se muun muassa kehittää nuoren kriittistä ajattelua ja lukutaitoa, rohkaisee itseilmaisuun sekä monipuolistaa hänen näkemystään maailmasta.

Oppikirjan tekemisessä minua motivoi luova työ sekä halu kehittyä ja hyödyntää osaamistani. Ennen kaikkea haluan olla mukana tuottamassa tuoretta ja ajantasaista opetusmateriaalia. Uuden sarjan tekstit ja tehtävät innostavat toivoakseni opiskelijaa pohtimaan ja hoksaamaan asioita itse, tiedostamaan suomen kielen ja kirjallisuuden opiskelun mielekkyyden sekä löytämään oman äänensä!

Oppikirjailija Irina Piippo
Irina Piippo 

Olen kielen sosiaalisesta elämästä laaja-alaisesti kiinnostunut tutkija ja päivätyökseni johdan Suomen Lähi-idän instituuttia Beirutissa, Libanonissa. Olen väitellyt yleisestä kielitieteestä tohtoriksi ja tutkinut viime vuosina monikielisyyttä maahanmuuton konteksteissa.

Minulle kieli on toimintaa, joka kietoutuu tiiviisti tapoihin, joilla kieltä käyttävät yhteisöt ja yksilöt hahmottavat ja muokkaavat ympäröivää maailmaa. Tästä syystä kielitietoisuus eli tietoisuus siitä, mitä kaikkea kielellä vuorovaikutuksessa tehdään ja kuinka sillä vaikutetaan, on tärkeä osa kaikkien kielten taitoa. Toivon, että Ääni-oppimateriaali herättää uteliaisuutta kieltä kohtaan ja innostaa kielenkäytön havainnointiin monenlaisissa arjen tilanteissa.

Oppikirjailija Vilja Laaksonen
Vilja Laaksonen 

Olen viestinnästä innostuva tutkija, toimitusjohtaja ja kahden pienen lapsen äiti. Uskon, että kaikki tärkeä elämässä kytkeytyy vuorovaikutukseen. Siksi suhtaudun intohimoisesti viestintään. Olen väitellyt puheviestinnän puolelta tohtoriksi ja kouluttanut niin lapsia kuin aikuisiakin viestinnän teemoista. Arvostan elämänlaajuista oppimista, ja minulla on tohtorin tutkinnon lisäksi kaksi kandidaatin ja kaksi maisterin tutkintoa sekä pedagoginen pätevyys. Yrityksissä ja korkeakouluissa työskennellessäni olen konkreettisesti nähnyt viestinnän merkityksen niin kotimaassa kuin kansainvälisessä kontekstissa.

Viestinnän tutkijana toivon, että voimme lisätä yksilöiden hyvinvointia ja yhteisöjen toimivuutta paremman vuorovaikutuksen avulla. Olen ylpeä siitä, että voin osaltani edistää näitä asioita tämän oppimateriaalin avulla. Ei ole yhtä oikeaa tapaa esiintyä tai toimia ryhmän jäsenenä. Siksi toivon, että jokainen löytäisi oman äänensä ja tapansa olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa.

Oppikirjailija Taika Martikainen
Taika Martikainen

Olen Helsingin kuvataidelukion äidinkielen, kirjallisuuden ja suomen kielen lehtori. Aiemmin olen opettanut äidinkieltä Sibelius-lukiossa sekä suomen kieltä työväenopistossa ja korkeakouluissa. Teen väitöskirjaa suomalaisesta lasten- ja nuortenkirjallisuudesta, jonka arvostus on minulle sydämen asia. Luotan lujasti perustaitoihin: Kun ihminen osaa lukea ja kirjoittaa sekä puhua ja kuunnella, elämä kantaa. Näin nuorella on edellytykset kasvaa aikuiseksi, joka osaa toimia demokraattisen yhteiskunnan jäsenenä muita ja itseään kunnioittaen.

Äänen vuorovaikutusmoduulit ohjaavat taitavaan, rohkeaan ja eettiseen vuorovaikutukseen. Äänen takana on helppo seistä: saa tehdä hyvin, saa tehdä hyvää.

Oppikirjailija Teemu Ikonen
Teemu Ikonen 

Olen yleisen kirjallisuustieteen dosentti ja kirjallisuudentutkija sekä yksi Ääni-sarjan kirjallisuuden oppimateriaalin oppikirjailijoista. Viime vuosien julkaisuihini kuuluvat toimittamani Menetelmällisen kirjallisuuden antologia (2018) sekä nykyisyyden ajatteluun keskittyvä Kirjallisuuden aika (2020).

Olen tutkijana ja opettajana pyrkinyt laaja-alaisuuteen, tekemään kirjallisuuden suuria muutoksia ymmärrettäväksi ja yhdistämään erilaisia teoreettisia lähestymistapoja lukemisen ja siitä kirjoittamisen tueksi. Olen opettanut kirjallisuudenhistorian, -teorian ja tekstianalyysin kursseja Helsingin ja Tampereen yliopistoissa 25 vuoden ajan ja nähnyt tässä työssä sen, miten kirjallisuuden asema on muuttunut suomalaisten nuorten elämässä. Tuon työryhmään tutkimukseen perustuvia ideoita siitä, miten kirjallista ilmaisua voidaan oppia yhtaikaa perinteikkäällä ja uutta keksivällä tavalla.

Oppikirjailija Janne Seppänen
Janne Seppänen

Olen visuaalisen journalismin professori ja mediatutkija Tampereen yliopistosta. Lisäksi työskentelen medialukutaidon valmentajana ja viestintäkonsulttina.

Mediassa minua on aina kiehtonut se, miten sen viestimät merkitykset asettuvat osaksi elämäämme. Kysymys ei ole pelkästään siitä, miten käytämme medioita ja miten ne meihin vaikuttavat. Näihin kysymyksiin vastaaminen on tärkeää, mutta ne ovat osa vieläkin isompaa problematiikkaa. Miten ylipäätään elämme mediayhteiskunnassa, jossa media on läsnä joka puolella? Media on lähtemättömästi asettunut osaksi paitsi jokaisen ihmisen arkea myös erilaisten organisaatioiden toimintaa.

Medialukutaito on taitoa ymmärtää medioiden merkitys niin oman elämän kuin koko yhteiskunnan kannalta. Mukanaolo Äänen tiimissä tarjoaa erinomaisen mahdollisuuden kirjoittaa ajantasaisia oppimateriaaleja mediasta. Ne tarjoavat lukiolaisille työkaluja analysoida mediatekstejä kriittisesti sekä ymmärtää itseään ja elämäänsä osana mediayhteiskuntaa.

Oppikirjailija Silvia Hosseini
Silvia Hosseini

Työskentelin yli kymmenen vuotta äidinkielen ja kirjallisuuden lehtorina, kunnes siirryin kirjallisuusalan moniottelijaksi. Nykyisin toimin kirjailijana, kirjallisuuskriitikkona ja kirjoittamisen opettajana. Olen kirjoittanut kaksi esseekokoelmaa, toimittanut Varo kertomusta! -podcastin sekä esiintynyt puhujana ja keskustelijana.

Oppikirjailijana tavoitteenani on antaa lukiolaisille ideoita ja välineitä erilaisten tekstien luomiseen ja työstämiseen sekä kirjoittamisen haasteiden helpottamiseen. Kirjoittaminen on vaikeaa, mutta siinä voi tulla taitavaksi harjoittelemalla. Kirjoittajan persoonallinen ääni löytyy kirjallisuutta lukemalla ja kokeilemalla erilaisia tyylejä. Eri tekstilajeilla on omat käytänteensä, joita on hyvä noudattaa, mutta taidokas teksti on paljon enemmän kuin vain sujuvaa – esimerkiksi vivahteikasta ja yllättävää, kuritontakin.

Oppikirjailija Katri Karvonen
Katri Karvonen

Olen äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä oppikirjailija. Jo vuosien ajan työpaikkanani on ollut Helsingin normaalilyseo. Ohjaavana opettajana pääsen keskustelemaan tulevien äidinkielen opettajien kanssa ja siten reflektoimaan myös omaa työtäni.

Luku- ja kirjoitustaito ovat kansalaistaitoja, joiden opettaminen ja oppiminen on todella tärkeää. Haluan välittää lukiolaisille viestin, että näitä taitoja voi harjoitella ja oppia. Uskon pitkäjänteiseen työhön ja opettajan apuun; toivoakseni kannustan opiskelijoitani kehittämään taitojaan.

Minusta on kiinnostavaa pohtia, millä keinoilla vaikeita kokonaisuuksia pilkotaan ja pureskellaan sellaisiksi, että oppiminen on mahdollista. Siksi on innostavaa olla mukana tekemässä Ääni-sarjaa.

Oppikirjailija Jonna Lehtinen
Jonna Lehtinen

Olen Vihdin lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja ja Ääni-sarjan kielenhuollon oppimateriaalin toinen tekijä. Työpolkuni pitää sisällään niin koulutus- ja markkinointitöitä järjestössä kuin yliopiston kirjallisen viestinnän opettamistakin. Erityisesti innostun kielenhuollosta ja kirjallisuudesta – sekä ajattelun taitojen vahventamisesta.

Oppiaineessamme viehättää sen monitasoisuus. Se on vahvasti kiinni yhteiskunnassa, nykyajassa ja historiassa, ja samaan aikaan se on yksilön kokemusta – itseilmaisua, identiteettiä ja ihmisenä olemisen pohdintaa. Kaikkea voi äikäntunnilla tarkastella!

Kielenhuollossa ajatuksenani on sääntöjen ja ohjeiden sitominen johonkin ja samalla kielitieteen esille tuominen. Säännöt eivät synny tyhjästä, takana on tiedettä. Opettajan arjessa arvostan oppimateriaalien selkeyttä, helppokäyttöisyyttä sekä monipuolisuutta. Äänen kielenhuollon oppimateriaalia tehdessä olemmekin miettineet erilaisia opiskelutilanteita ja ennen kaikkea erilaisia opiskelijoita.

Oppikirjailija Kristiina Ruotsalainen
Kristiina Ruotsalainen

Olen espoolaisen Kuninkaantien lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja sekä toinen Ääni-sarjan kielenhuollon oppimateriaalin tekijöistä. Erityinen intohimoni on kirjoittamisen opettaminen, ja siinä kehittyäkseni olen aloittamassa väitöskirjatutkimusta abiturienttien tekstien sidoksisuudesta. Haluan rikkoa sitkeästi elävää mielikuvaa kirjoittamisesta taitona, johon vaaditaan jonkinlaista mystistä synnynnäistä lahjakkuutta. Tärkeintä kirjoittamisen oppimisen ja opiskelun kannalta on into kirjoittaa. Se taas syntyy konkreettisista harjoituksista ja onnistumisen elämyksistä – sekä tietenkin hyvien tekstien lukemisesta.

Kielenhuollossa minulle tärkeää on paitsi kielitietoisuuden välittäminen myös ohjeiden selkeys, ja ne ovat olleet ohjenuoriani oppimateriaalin teossa.  Lukion opettajan työssä olen usein kaivannut keinoja kielenhuollon opetuksen yksilölliseen eriyttämiseen. Siihen tarpeeseen olemmekin nyt Äänen kielenhuollon materiaalissa pyrkineet konkreettisesti vastaamaan.

Kiinnostuitko? Ota yhteyttä!

Katso kaikki yhteystiedot

Opettajapalvelumme on avoinna ma klo 9–16 ja ti-pe klo 8–16.

020 450 010

(8,35 snt/puhelu + 16,69 snt/alkava min + mpm)