VerkkokauppaKirjaudu

Uusi Arkki, Minerva ja Matka ohjaavat vankasti ylioppilaskokeisiin

Uusi Arkki-, Minerva- ja Matka-sarjojen asiantuntevat sisällöt ja monitasoiset tehtävät valmentavat luotettavasti uskonnon, filosofian ja elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeisiin. Sarjojen monipuoliset oppimateriaalit auttavat jokaista abia pääsemään tavoitteisiinsa.

Uusi Arkki -sarjan valtit uskonnon ylioppilaskokeeseen

 • Kolmeen tasoon jaotellut tehtävät harjoittavat ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Digikirjassa saa harjoitusta myös muun muassa monivalinta- ja aineistotehtävistä.
 • Käsitteiden hallitseminen on ylioppilaskokeessa keskeistä, ja Uuden Arkin avulla niitä on helppo harjoitella. Käsitteet on määritelty selkeästi, ja niitä kerrataan myös tehtävissä.
 • Erilaisia uskonnon aineistoja kuten tekstikatkelmia, tilastoja, graafeja, kuvia ja digikirjassa myös videoita harjoitellaan tulkitsemaan ja analysoimaan. 
 • Ajankohtaiseen uskonnontutkimukseen tutustutaan Uudessa Arkissa esimerkiksi jokaisen oppikirjan Tutkimustieto-osioissa. 
 • Teema-osiot kokoavat ja kertaavat moduulien keskeiset tiedot ja taidot, mistä on apua ylioppilaskokeeseen valmistautuessa.

Minerva-sarjan valtit filosofian ylioppilaskokeeseen

 • Kolmeen tasoon jaotellut tehtävät harjoittavat ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Tehtävät tukevat keskeisten asioiden omaksumista, harjoittavat filosofisia taitoja sekä ohjaavat ymmärtämään ja soveltamaan opittuja asioita.
 • Käsitteiden hallitseminen on ylioppilaskokeessa keskeistä, ja Minervan avulla niitä on helppo harjoitella. Käsitteet on määritelty selkeästi, ja käsitekartat tukevat niiden oppimista. Käsitteitä kerrataan myös tehtävissä. 
 • Ylioppilaskokeessa vaadittavia argumentoinnin ja perustelun taitoja harjoitellaan kaikissa Minerva-sarjan kirjoissa. 
 • Erilaisia filosofian aineistoja kuten tekstikatkelmia ja kuvia harjoitellaan tulkitsemaan ja analysoimaan.
 • Havainnollistavat esimerkit auttavat filosofian keskeisten tietojen oppimisessa. Mielenkiintoiset ja monipuoliset esimerkit selventävät abstraktejakin asioita.
 • Tiivistelmät kokoavat ja kertaavat opiskeltavien aiheiden keskeiset tiedot, taidot ja käsitteet.

Matka-sarjan valtit elämänkatsomustiedon ylioppilaskokeeseen

 • Kahteen tasoon jaotellut tehtävät harjoittavat ylioppilaskokeen eri tehtävätyyppejä. Digikirjassa saa harjoitusta myös muun muassa käsite- ja aineistotehtävistä.
 • Käsitteiden hallitseminen on ylioppilaskokeessa keskeistä, ja Matkan avulla niitä on helppo harjoitella. Käsitteet on määritelty selkeästi ja niitä kerrataan myös tehtävissä. 
 • Ylioppilaskokeessa vaadittavia argumentoinnin ja perustelun taitoja harjoitellaan kaikissa Matka-sarjan kirjoissa. Tekstit ja tehtävät tukevat opiskelijaa tarkastelemaan myös omia kokemuksiaan ja näkemyksiään katsomuksellisista aiheista. 
 • Erilaisia ylioppilaskokeessa keskeisiä aineistoja kuten tekstikatkelmia ja kuvia harjoitellaan tulkitsemaan ja analysoimaan.
 • Ajankohtaiset esimerkit katsomuksellisista aiheista tukevat käsiteltävien asioiden oppimista. Esimerkit näyttävät myös mallia siitä, miten käsiteltävät asiat sidotaan arkeen ja käytäntöön.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0