Verkkokurssit

Opetus- ja kasvatusalan verkkokurssit

Tarjoamme laajan valikoiman opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille suunnattuja verkkokursseja. Verkkokurssit tukevat sekä yksilön että koko yhteisön osaamisen kehittämistä opetussuunnitelmien mukaisessa työssä.

Miksi valita Editan verkkokurssi?

Verkkokurssimme auttavat ottamaan haltuun uudistuvat lait ja määräykset sekä keskeiset kehittämislinjaukset, jotka koskettavat laajasti opetus- ja kasvatushenkilöstöä. Ne tukevat tehokkaasti kuntakohtaista osaamisen kehittämistä ja vahvistavat yhteisen ymmärryksen rakentumista.

Editan verkkokurssi on tehokas ja motivoiva tapa edistää sekä henkilöstön osaamisen kehittämistä että yhteistä näkemystä työyhteisössä.

6 syytä osallistua Editan verkkokurssille:

  1. Ajantasainen, selkeä tieto yhdistettynä käytännön sovellutuksiin: Verkkokurssimme  sisältävät tuoreinta lakeihin, opetussuunnitelmiin ja kansallisiin kehittämislinjauksiin perustuvaa tietoa sekä arjen pedagogisia sovellutuksia.
  2. Joustavuus: Verkkokurssejamme voi suorittaa sekä itsenäisesti että yhdessä sopivassa tahdissa ajasta ja paikasta riippumatta.
  3. Yksilöllisyys ja yhteisöllisyys: Yksilötehtävät motivoivat pohtimaan uutta tietoa oman työn ja ammatillisen kehittymisen näkökulmasta. Yhteisölliset kehittämistehtävät tukevat työyhteisön yhteisen ymmärryksen rakentumista. 
  4. Tehokas ja taloudellinen tapa oppia: Verkkokurssi mahdollistaa yhdenvertaisesti koko organisaatiolle tarvittavat tiedot ajankohtaisesta aiheesta. 
  5. Veso-kelpoisuus: Verkkokurssin yksilöllisen osuuden kesto on noin 1/2 veso-päivää, ja osallistuja saa kurssista todistuksen.
  6. Käyttäjäystävällinen ja moderni oppimisalusta: Opiskeluympäristönä on helppokäyttöinen ja selkeä Priima-oppimisalusta.

Verkkokurssien rakenne

Verkkokurssi koostuu moduuleista, jotka sisältävät videoita, tekstiosuuksia sekä yksilötehtäviä. Jokaisen moduulin lopussa on tiimin, varhaiskasvatusyksikön tai kunnan yhteiseen työskentelyyn soveltuvia yhteisöllisiä pohdintatehtäviä. Niiden avulla voidaan luoda yhteisiä käytänteitä ja ymmärrystä sekä tarkastella ja kehittää toimintatapoja.

”Kouluttajina verkkokursseilla on kouluttajaverkostomme asiantuntijoita, joilla on tietoperustan lisäksi kokemus arjen käytännön työstä. Kurssilla on mahdollista jakaa arjen käytänteitä ja oppia näin toisilta.”

Tarja Tuomainen, kehityspäällikkö, opetus- ja kasvatusalan koulutukset

Palautteita verkkokursseista

”Sisällöt oli avattu selkeästi ja ytimekkäästi. Sain selkeitä työkaluja joilla kirjata vasua sekä työkaluja joilla voin vaatia lapsen tuen toteutumista” (Kolmitasoinen tuki varhaiskasvatuksessa)

”Kerrankin kurssi, joka oli konkreettinen ja antoi selkeitä työkaluja opetukseen. Erinomainen!” (Monikielinen oppilas luokassa)

”Selkeä ja loistava kokonaisuus. Hyvät lyhyet tietopaketit! (Opettajan tunnetaidot)

Kysy lisätietoa verkkokursseista

Asiakaspalvelu, opetus- ja kasvatusalan koulutukset

050 328 3440

Tarja Tuomainen

Kehityspäällikkö, kouluttajayhteydenotot ja OPPIVA-verkosto