Ainutlaatuinen kuvitus herättää Vinkkelin kylän asukkaineen henkiin

Oppimateriaalien upea kuvitus ja tarinat sijoittuvat Vinkkelin kylään, jossa seikkailevat samat hahmot kaikissa oppiaineissa.

Ainutlaatuinen kuvitus herättää Vinkkelin kylän asukkaineen henkiin

Eläköön!-kokonaisuuden ihana kuvitus kertoo yhtenäistä tarinaa eri oppiaineiden materiaaleissa, niin painetuissa kirjoissa kuin digitaalisissa materiaaleissakin. Olemme halunneet luoda innostavan ja selkeän visuaalisen maailman, joka on sekä oppilaiden että opettajien mieleen.

Katso video kuvittajien työstä

Kuvittajat

Jenni Hänninen

Kuopio

Olen tehnyt Eläköön!-materiaalien matematiikan kuvituksia.

Mielestäni oppimateriaalin kuvituksen tehtävä on herättää mielenkiinto, auttaa ymmärtämään ja helpottaa opitun muistamista.

Parasta Eläköön!-kokonaisuudessa on se, että eri aineiden taustalla on vain yksi yhtenäinen ja kiehtova maailma. Tämä vie mielestäni opetuskirjallisuuden ja oppimisen ihan uudelle tasolle.

Tuuli Hypén

Turku

Olen tehnyt Eläköön!-kokonaisuudessa hahmosuunnittelua, tehtäväkuvituksia, sarjakuvaa ja paljon pieniä kuvapankkikuvia.

Kuvitus tukee oppimista monella tavalla. Se välittää tärkeää tietoa maailmasta, ohjaa huomion olennaisiin asioihin ja motivoi oppimaan. Itselleni koulussa matematiikka oli aina kaikkein vaikein kouluaine ja muistelen lämmöllä niitä oppimateriaaleja, joissa juuri kuvitus auttoi hahmottamaan haastavia abstrakteja asioita.

Mielestäni on erinomaista, että Eläköön!-oppimateriaaleissa samat hahmot ja sama tekemisen rytmi toistuu asteelta toiselle niin, ettei joka vuosi tarvitse opetella kokonaan uutta tekemisen tapaa ja tutustua uuteen hahmokavalkadiin. Oppimateriaaleja varten on rakennettu kokonainen fiktiivinen kylä, joka on rakenteiltaan pysyvä, mutta kuitenkin elää ja hengittää luokka-asteiden ja vuodenaikojen mukaan.

Elina Jasu

Lieto

Tässä projektissa olen tehnyt kuvituksia pääasiassa ympäristöoppiin. Ympäristöopin kuvitukset sisältävät kuvia kunkin jakson teemoista sekä lajikuvia kasveista, sienistä ja eläimistä. Lisäksi kuvitin joitakin suomen kielen lukuharjoituksia.

Kuvitus toimii oppimateriaalissa monin tavoin. Se selventää ja tukee luettua tekstiä, mutta myös välittää tietoa ja kertoo tarinaa omalta osaltaan. Parhaimmillaan kuvitus myös innostaa ja inspiroi, toimii esikuvan tavoin. Nämä kaikki ovat mielestäni tärkeitä seikkoja varsinkin oppikirjakuvituksessa.

Mielestäni Eläköön!-kokonaisuus pyrkii aidosti uudistamaan oppimateriaalia, ei vain uudistamisen vuoksi vaan todella tukeakseen niin opettajan kuin oppilaankin työskentelyä. Pidän siitä, että sarjan ilme ja kuvitus on haluttu pitää selkeänä, jolloin oppijan huomio ohjautuu oleelliseen. 

Tekijänä kokonaisuuden hyväksi puoleksi on nostettava myös sen takaa löytyvä innostunut ja osaava tiimi, jonka osana on ollut todella mukavaa työskennellä.

Ina Majaniemi

Jyväskylä

Olen tehnyt kuvituksia Aapiseen  ja pikkuisen myös työkirjaan. 

Kuvituksen merkitys oppimateriaaleissa on todella suuri. Etenkin pienille oppilaille kuvitus luo puitteet ja kokonaisen maailman, jossa uusia asioita opitaan, vaikkei osaisi lukea vielä tavuakaan. Kuvitus toimii myös mielikuvituksen herättelijänä ja mukavasti houkuttelee lasta tutkimaan ja ihmettelemään lisää.

 Eläköön!-kokonaisuudessa on parasta sen kokonaisuvaltaisuus, miten kolme eri oppiainetta on saatu yhdistettyä samaan maailmaan. Materiaali on rakennettu niin, että jää aikaa ihmettelyyn ja tärkeimpiin asioihin keskittymiseen. Hienoa on myös, että Eläköön!-kokonaisuuden maailma on lähellä pienen koululaisen omaa arkea: iloine, suruine ja seikkailuineen. Se, että jokaista arvostetaan juuri sellaisena kuin on, välittyy myös läpi tarinan ja kuvitusten.

 

Pekka Rahkonen

Nokia

Olen vastannut Edi-hahmosta, Vinkkelin kaupungin yleiskuvista sekä työstänyt muun muassa harjoitustehtäviä ei oppiaineiden materiaaleihin.

Kuvituksen merkitys varsinkin alakoulun oppikirjoissa on ratkaiseva. Jokainen varmaan muistaa vieläkin omalta kouluajaltaan itseä ihastuttaneita oppikirjojen kuvituksia, vaikka opetettavat asiat olisivat sattuneet jo unohtumaan.

Eläköön!-kokonaisuudessa on parasta sen läpi eri oppiaineiden kulkeva yhteneväinen tarinallisuus, hahmot sekä kuvitus. Lisäksi Eläköön!-kokonaisuus tarjoaa pienelle koululaiselle mahdollisuuden hypätä turvalliseen, rauhalliseen ja kaikki huomioivaan ja mukaanottavaan Vinkkeli-maailmaan.