Arviointi tekee tavoitteet näkyviksi – helpota urakkaa ottamalla opiskelijat mukaan

Arvioinnin arvo tulee siitä, että opettaja ja opiskelija saavat sen kautta palautetta omasta työstään, sanovat Najat Ouakrim-Soivio ja Tarja Tuomainen. Arviointiurakkaa voi keventää ottamalla arviointi huomioon systemaattisesti opetuksen suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Arviointi voi tuntua työläältä, mekaaniselta ja tylsältäkin osalta opettajan työtä. Editan kouluttaja Najat Ouakrim-Soivio ja kehityspäällikkö Tarja Tuomainen kannustavat katsomaan arviointia laajemmin. Se on ennen kaikkea tavoitteellisen toiminnan tekemistä näkyväksi. 

– Eihän mitään tavoitteellista toimintaa voida tehdä ilman, että asetetaan tavoite ja todetaan se saavutetuksi. Arviointia tarvitaan sekä opettajan työn että opiskelijan oppimisen näkökulmasta, Ouakrim-Soivio sanoo. 

Myös opiskelijoiden tulisi ymmärtää, mitä esimerkiksi laaja-alaisen osaamisen tavoitteet ovat ja miten niitä arvioidaan. Systemaattinen arvioinnin suunnittelu osana opetuksen suunnittelua tekee tavoitteita ja työskentelytapoja näkyväksi. 

Arviointi liittyy myös motivaatioon

Arviointi on kiinteä osa opettajan omaa ammatillista kehittymistä, sillä sen kautta saa palautetta omasta työstä. Onko opetukseni sellaista, joka auttaa opiskelijoiden tavoitteiden saavuttamista? Jos ei, mitä pitäisi tehdä? Parhaimmillaan opettaja pystyy muuttamaan opetusta lennosta heti oppitunnilla. 

– Se on sitä arviointiosaamisen kehittämistä ja omaa ammatillista reflektiota. On opettajan oman työn motivaation näkökulmasta tärkeää, että työ on suunnitelmallista, ja nähdään, toimiiko opetus, Tuomainen sanoo. 

Myös virheiden korjaaminen on tärkeää oppimisen kannalta. 

Itsearviointi on työelämätaito

Yksi keino helpottaa arviointiurakkaa on tehdä sitä yhdessä opiskelijoiden kanssa. Tämä ei tarkoita vastuun siirtämistä opiskelijoille.

– Opiskelijat ovat aika kivoja ja hyviä työkavereita. Kun heidät saa ymmärtämään, miksi itsearviointia tehdään, se tuottaa oikeasti arvoa ja iloa. Myös vertaisarviointia opiskelijat tekevät mielellään, kun sen oppivat, Ouakrim-Soivio sanoo.

Opiskelijoiden osallistamisessa kaikki lähtee tavoitteiden avaamisesta. Seuraavaksi koulun kulttuurin tulisi olla sellainen, jossa opiskelijoita ohjataan aktiivisuuteen eli ottamaan palautetta vastaan, toimimaan sen mukaan ja kysymään, jos ei ymmärrä. Itsearviointi on paitsi oppimaan oppimisen taito myös työelämätaito.

– Jos opiskelija on kuvitellut saavansa paremman arvosanan ja tulee kysymään perusteita, se on hirveän hyvä merkki. Yleensä opiskelija ei kysy siksi, että kyseenalaistaa opettajaa, vaan se kertoo siitä, että oma ajattelu on lähtenyt liikkeelle, Tuomainen sanoo. 

Liittyy aiheisiin