Mitä on digitaalisuus alakoulussa? Näin Edita ja Qridi tuovat yhdessä aitoa lisäarvoa oppimiseen

Tällä hetkellä keskustelu käy kuumana siitä, pitäisikö perusopetuksessa siirtyä digistä kokonaan pois. Entä pitäisikö puhelimet kieltää koulussa kokonaan? Editan alakoulun liiketoimintapäällikkö Reena Linna ja Qridin toimitusjohtaja Henri Karjalainen pitävät tärkeänä sitä, että jo pienille lapsille opetetaan digitaitoja ikätaso huomioiden. 

Osana Editan uusia alakoulun oppimateriaaleja Edita ja Qridi tuovat yhdessä saataville uudenlaisia digitaalisia työkaluja. Editan Qridi -alusta yhdistää työkalut ja laadukkaat oppimateriaalisisällöt, ja se on kehitetty palvelemaan alakoulun kohderyhmää ikätason mukaisesti.

Digitaidot ovat arjen taitoja

– Digitaalisuus lisääntyy jatkuvasti yhteiskunnassamme. Digitaidot ovat arjen taitoja, joita tulee oppia ihan pienestä asti. Sitä ei voi enää välttääkään, Reena toteaa. 

Digitaitoihin liittyy sekä välineiden käyttö että niiden turvallisuus. Jos näitä asioita ei oteta esille heti pienille lapsille, ne voivat jäädä irralliseksi myöhemmin, koska ne ovat joka tapauksessa läsnä arjessa ihan koko ajan. On tärkeää, että lapset saavat kokemuksia digin hyötykäytöstä vapaa-ajan peli- tai viihdekäytön rinnalle. 

Koulu on hyvä paikka harjoitella ja suomalaisen toimijan opetuskäyttöön kehittämä alusta on turvallinen ympäristö. 

Väline muiden joukossa

Sekä Reena että Henri ovat yhtä mieltä siitä, että opetuksen digitaalisuus ei saisi missään nimessä olla itseisarvo, vaan lisäarvoa tuova väline siinä missä muutkin oppimisen välineet. Mitä pienemmistä oppilaista on kyse, sitä enemmän korostuu, että digi ei saa viedä huomiota, vaan sen tulee olla oppimisen apuna.

– Peruskoulussa ja varsinkin pienillä oppilailla oppiminen on hyvin moniaistillista, tapahtuu fyysisissä oppimisympäristöissä ja on kokonaisvaltaisempaa kuin esimerkiksi toisella asteella. Digissä vietetty aika on huomattavasti paljon lyhyempi kuin kaikki muu tekeminen, mutta se tuo rakennetta opetukseen, Henri pohtii. 

Läpinäkyvyyttä ja vaivattomuutta

Käytännössä uusi digitaalinen alusta mahdollistaa muun muassa oppimisen näkyväksi tekemisen. Oppimisprosessia voidaan tallentaa esimerkiksi valokuvin, videoin ja ääniklipein. Näin edistymistä voidaan seurata läpinäkyvästi ja lisätä vuoropuhelua myös koteihin. Digialustalle kertyy myös puhdasta dataa suorituksista. 

Digin kautta yksilöllisten oppimispolkujen rakentaminen helpottuu. Kun jokainen saa omaan osaamiseen sopivia tehtäviä, tulee oppimisesta motivoivampaa. Lisäksi digiin voidaan tuoda mukaan lasten mielestä hauskoja elementtejä, mikä tekee koulutyöstä mielekkäämpää.

– Tarjoamme vaivattomuutta myös opettajalle, kun oppilasryhmät siirtyvät alustalle automaattisesti Wilmasta. Lisäksi tehtävistä, itsearvioinneista ja vertaispalautteista taltioituva data helpottaa arviointia ja vapauttaa opettajan aikaa olennaiseen, Henri sanoo.

Monta tapaa käyttää

Entä ne puhelimet kouluissa? Usein tässä keskustelussa unohdetaan se puoli, että jos puhelimet kielletään kokonaan, vain ne oppilaat, joiden koululla on varaa hankkia riittävä määrä tietokoneita tai muita laitteita saavat opetella digitaitoja systemaattisesti.

– Mielestäni se ei ole oikein. En puolla sitä, että pienten oppilaiden pitäisi käyttää koulussa omia puhelimia, vaan voidaan esimerkiksi yhteisesti katsoa jotain työkaluja digistä ja hyödyntää niitä kotitehtävissä, Reena sanoo. 

– Useimmilla on kuitenkin kotona jokin laite, kuten vanhemman älypuhelin. Jos ei ole, koulun tehtävä on tarjota heillekin digitaalisten laitteiden käyttökokemuksia. Yhdenvertaisuus on tässäkin tärkeintä! 

Qridi toimii erilaisilla laitteilla, kuten tietokoneella, tabletilla ja puhelimella. Tämä yhdenvertaistaa kouluja ja oppilaita. 

Liittyy aiheisiin