VerkkokauppaKirjaudu

Editan englannin oppimateriaalille tunnustus pedagogisista ansioista


Digitaalinen englannin oppimateriaali Business Bites on saanut Kokoa-sertifikaatin tunnustukseksi korkeasta pedagogisesta laadustaan ja käytettävyydestään. Erityisesti merkonomitutkinnon opintoihin suunnattu oppimateriaalikokonaisuus julkaistaan digikirjana osissa, joista opiskelija voi koostaa itselleen sopivan yhdistelmän.

Erityistä kiitosta Business Bites saa laadukkaasta teksti-, video- ja äänimateriaalista, jotka tekevät oppimiskokemuksesta dynaamisen, sekä hyvin mietityistä tehtävänannoista, joissa ohjataan usein luovaan työskentelyyn – joko itsenäisesti tai ryhmässä.

Lisäksi arvioijien mukaan oppimateriaali sisältää runsaasti käytännön esimerkkejä, ja siinä hyödynnetään ansiokkaasti myös kirjan ulkoisia resursseja. Digikirjan käyttöliittymä on hyvin optimoitu käytettäväksi eri päätelaitteilla.

Sertifikaatin taustalla akateeminen tutkimus ja arviointimalli

Arvioinnin kohteena ollut materiaalin ensimmäinen osa Business Bites I on suunniteltu peruskoulupohjaisten liiketoiminnan opiskelijoiden yhteisiin englannin opintoihin (OPS 2018). Se soveltuu kaikille, jotka haluavat kerrata tai opiskella englannin perusasioita digitaalisesti. Aiheita ovat itsestä ja opinnoista kertominen, työhön ja työnhakuun liittyvä viestintä sekä tuotteista ja palveluista kertominen.

Kokoa on kansainvälisesti toimiva riippumaton asiantuntijaorganisaatio, jonka luoman sertifikaatin kriteerit perustuvat 2000-luvun taitoihin (21st century skills) ja suomalaiseen pedagogiikkaan. Arviointimalli on kehitetty yhteistyössä suomalaisten yliopistotutkijoiden kanssa, ja siinä oppimateriaalia tarkastellaan oppimistavoitteiden, pedagogisen lähestymistavan ja käyttökokemuksen näkökulmasta. Sertifikaatti voidaan myöntää oppimateriaalille, joka täyttää vaaditut pedagogiset laatustandardit. Arvioijina toimivat tehtävään koulutetut pedagogiikan ja käytettävyyden ammattilaiset.

Business Bites rohkaisee käyttämään englantia

”Globaalissa maailmassa englanti on yhteinen kieli, jota puhutaan yhtä monella tapaa kuin on puhujia. Viestinnässä tärkein tavoite on ymmärtää ja tulla ymmärretyksi, ja vain harjoittelemalla voi tulla paremmaksi viestijäksi.”, sanoo kirjan tekijä Linda Heinonen.

”Olemme pyrkineet luomaan mahdollisimman aitoja ja käytännönläheisiä tekstejä ja harjoituksia. Niissä otetaan huomioon myös tiimityötaidot ja tiedonhakutaidot, jotka ovat yleisiä työelämätaitoja alasta riippumatta.”, jatkaa Maaria Vesterinen.

Taustalla tekijöiden kehittävä ote opetukseen

Linda Heinonen (FM) on toiminut liike- ja IT-englannin opettajana ammatillisella toisella asteella kymmenen vuotta. Hän toteuttaa opetuksessaan yhteisöllisiä lähestymistapoja kuten flipped learning ja ScrumAtSchool. Hän on myös kouluttanut Scrumin soveltamista opetuksessa kollegoilleen ammatillisissa oppilaitoksissa.

”Olen kiinnostunut teknologian tuomista mahdollisuuksista oppimiseen, mikä olikin tärkeä motivaation lähde alkaa tuottamaan uudenlaista digitaalista oppimateriaalia, kun sellaista mahdollisuutta minulle tarjottiin”, Linda kertoo.

Maaria Vesterinen (FM) on työskennellyt liike-englannin opettajana ammatillisella toisella asteella vuodesta 1994. Hän on opiskellut englannin kieltä ja kielitiedettä Essexin sekä Readingin yliopistoissa. Maariaa kiehtovat erityisesti kielen oppimisen strategiat ja toiminnalliset oppimismenetelmät.

”Oppimateriaalien kehittäminen ja uusimman teknologian hyödyntäminen kielten oppimisessa kiinnostavat minua, ja digikirjan tekemisessä nämä kaksi asiaa yhdistyivät luontevasti”, Maaria iloitsee.

Tutustu Business Bitesiin:  https://shop.edita.fi/tuote/business-bites-i-digikirja-6-kk

Lisätietoa Kokoa-sertifikaatista: https://kokoa.io/products/business-bites-1

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0