Hyvä opet!

Muutama viikko sitten opettajat kautta maan kaikilla kouluasteilla tekivät töitä tutuilla työvälineillä tutuissa opetustiloissa. Tänään he vetävät oppitunteja kuka mistäkin käsin.

Opetuksessa käytetään monia erilaisia digitaalisia sovelluksia ja materiaaleja, joita kaikki opettajat eivät olleet aiemmin hyödyntäneet (lue myös blogi etäkoulun digiloikasta). Syyn tiedämme kaikki.

Tämä ei ole sormella osoittelua sen suuntaan, ettei digitaalisuutta olisi aiemmin osattu hyödyntää. Päinvastoin tämä on kiitos ja kumarrus teille opettajat. Olette uskomattomalla vauhdilla pistäneet pystyyn etäkoulut ympäri maan!

Olen oman kouluikäisen lapseni kautta huomannut, miten luovia, pedagogisesti perusteltuja ja monipuolisia oppitunteja eri aineiden opettajat ovat suunnitelleet ja toteuttaneet. Suurimmasta osasta kolmasluokkalaiseni selviytyy vieläpä itsenäisesti, mikä lienee tarkoituskin, onhan kyse etäopetuksesta, ei kotikoulusta.

Liikuntatunneille on sentään tarvittu opettajaksi heittäytyvä äiti. Tämän roolin olen mielelläni ottanut. Nuttura on tosin ilmeisesti ollut liian kireällä, koska kotikuntopiiri on kuulemma opettajan vetämää uuvuttavampi.

Hienosti toimivasta etäkoulusta huolimatta on tunnustettava se, että kasvokkaista vuorovaikutusta on vaikea korvata (kuuntele myös podcast oppilaan ja opettajan kohtaamisesta). Oma lapseni ainakin kaipaa jo takaisin kouluun kavereita ja opettajaa tapaamaan:

”Hauskinta on etäyhteydellä pidetyt tunnit, koska silloin näkee muita. On kiva jutella kavereiden kanssa ja kuulla, miten heillä on mennyt. Haluaisin kuitenkin nähdä vielä opettajan, ennen kuin kesäloma alkaa.”

Toivokaamme, että tämä toteutuu.

Tässä vaiheessa voimme joka tapauksessa nöyrästi sanoa: hyvä opet, te teitte sen!