Hyvää uutta lukuvuotta!

Jokainen lukuvuosi on erilainen ja jää mieleen eri asioista. Mennyt lukuvuosi lienee yksi erikoisimmista ja mieleenpainuvimmista. Myös alkavaan lukuvuoteen liittyy totutusta poikkeavaa epävarmuutta. Lukuvuosi 2019–2020 toi kuitenkin esiin monet suomalaisen koulujärjestelmän vahvuudet ja ennen kaikkea opettajien vankumattoman ammattitaidon, jolla poikkeustilanteestakin selvittiin ihailtavasti. Näiden kokemusten valossa on syytä olettaa, että alkavaan lukuvuoteen käydään kaikissa kouluissa jopa entistä vahvempina.

Edita haluaa antaa kaiken tukensa oppilaiden, opettajien ja muun henkilökunnan työhön ja oppimisen tukemiseksi. Olemme laaja-alainen oppimisen kumppani. Tarjoamme koulutukseen ja kasvatukseen laadukkaita oppimateriaaleja perusopetuksesta korkea-asteelle sekä monipuolisia opetus- ja kasvatusalan koulutuksia.

Editalla on pitkä kokemus oppimateriaalien kustantamisesta. Monet palkitut oppimateriaalimme ovat tukeneet monipuolista ja hyvää oppimista jo vuosikymmenien ajan. Syksystä 2021 alkaen tarjoamme laadukkaita oppimateriaaleja entistä useampiin lukion oppiaineisiin. Meiltä ilmestyy LOPS 2021:n mukaiset materiaalit englantiin, ruotsiin, äidinkieleen ja historiaan sekä matemaattis-luonnontieteellisistä aineista pitkään matematiikkaan, fysiikkaan ja kemiaan. Myös kaikki aiemmin julkaistut lukion oppimateriaalimme päivitetään vastaamaan uutta opetussuunnitelmaa.

Monille opetus- ja kasvatusalan ammattilaisille on työuran aikana tulleet tutuksi aiemmin Opetushallituksen alaisuudessa järjestetyt Educode-koulutukset, silloin nimellä Opeko. Edita on omistanut Educode-koulutukset vuodesta 2014 alkaen, ja tämän vuoden alusta yhdistimme nuo koulutukset Edita-brändin alle. Koulutuksissa keskitymme erityisesti ajankohtaisiin, usein opetussuunnitelman ja lainsäädännön muutoksista nouseviin pedagogisiin tarpeisiin. Tärkeässä asemassa ovat myös monipuoliset johtamisen koulutukset oppilaitosten ja kuntien opetustoimien kehitystarpeisiin. Syksystä 2020 alkaen Edita Koulutukset tarjoaa lisäksi lukion LOPS-työhön ja muuttuviin tarpeisiin räätälöityjä palveluita.

Edita on Suomessa opetussektorilla juuri sopivan kokoinen toimija. Meillä on laaja valikoima tuotteita ja palveluita oppimisen ja kasvun tukemisen tarpeisiin. Olemme samalla kuitenkin ketterä ja muutoskykyinen toimija, joka pystyy vastaamaan alan jatkuvaan kehittymistarpeeseen. Filosofiamme on toimia osaavana ja monipuolisena kasvun ja oppimisen kumppanina, ja olemme aktiivisessa vuorovaikutuksessa niin opetuksen järjestäjien, oppilaitosten kuin valtakunnallisten päätöksentekijöiden kanssa. Näin voimme parhaiten palvella asiakkaitamme, joiden kanssa meillä on yhteinen päämäärä: opettaa ja kasvattaa lapsia heidän tulevaisuuttaan varten.

Lähdemme innokkaana kohti uutta kouluvuotta ja annamme parhaan tukemme LOPS-työhön tarjoamalla opettajien työn tueksi laadukkaat materiaalit ja ratkaisut.

Hyvää lukuvuotta kaikille!

Yhteistyöterveisin,

Tomi-Pekka ​

 

Tomi-Pekka Niukkanen
Liiketoimintajohtaja,
Edita Oppiminen

LUKIO

Kumppanisi uuteen LOPSiin

Lukioissa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan elokuussa 2021. Edita on mukana LOPS21 -muutoksessa julkaisemalla uusia ja uudistettuja oppimateriaalisarjoja sekä uuden digialustan. Tutustu uusiin lukion oppimateriaaleihimme ja seuraa LOPS-kuulumisiamme lukuvuoden aikana. 

AMMATILLINEN

Lähihoitajakoulutukseen uusia materiaaleja

Lähihoitaja kasvun ja osallisuuden edistäjänä on uusi oppimateriaali lähihoitajakoulutuksen kasvun ja osallisuuden edistämisen tutkinnon osaan.

KOULUTUKSET

Uusi Arvointiavaimia -verkkokurssi

Perusopetuksen arviointiluvun täsmennykset tulivat voimaan 1.8.2020. Mistä arviointiluvun uudistuksessa on kysymys? Vastauksen muun muassa tähän kysymykseen sekä konkreettisia työkaluja oppilaan oppimisen ja osaamisen arviointiin saat Arviointiavaimia-verkkokurssilta.