Case: Kerava mukana systeemitason kehittämisohjelmassa

Syväoppimisen ohjelma opettaa tulevaisuustaitoja

Kansainvälinen Syväoppimisen ohjelma eli NPDL (New Pedagogies for Deep Learning) auttaa koulun toimintakulttuurin kehittämisessä opetussuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Suomessa ohjelmassa on ollut mukana lähes 200 oppilaitosta ja päiväkotia noin kolmestakymmenestä kunnasta. Syväoppimisen ohjelmasta vastaa Suomessa Edita koulutukset.

Kerava on Suomen ensimmäinen kaupunki, josta Syväoppimisen ohjelmaan osallistuivat kaikki kaupungin varhaiskasvatusyksiköt, suomenkieliset perusopetuksen koulut sekä lukio ja aikuislukio. Keravan kaupungin perusopetusjohtaja Terhi Nissisen mukaan tämä on taannut sen, että keravalaisessa koulujen verkostossa kukaan ei jää yksin pohtimaan muutostarpeita ja opetussuunnitelman toteuttamista käytännön työssä.

”Ohjelman avulla varmistetaan kaupunkimme päiväkotien, peruskoulujen sekä lukion ja aikuislukion opettajien osaamisen kehittyminen ja ymmärrys päiväkodin ja koulun toimintakulttuuriin liittyvistä tekijöistä”, Terhi Nissinen toteaa.

Nissinen uskoo, että Syväoppimisen ohjelman ansiosta Kerava pystyy takaamaan jokaiselle kaupungin lapselle ja nuorelle yhdenvertaiset mahdollisuudet laadukkaaseen opetukseen. Ohjelmalla on ollut innostunut vastaanotto kaupungin opettajien ja kasvattajien keskuudessa.

Tulevaisuustaitoja ja parempi maailma

Monimutkaistuvassa, digitaalisessa maailmassa tarvitaan uusia taitoja. Opetuksen haaste on tarjota jokaisella oppilaalle mahdollisuus näiden taitojen oppimiseen. Syväoppimisen ohjelma pyrkii vastaamaan tähän antamalla opettajille konkreettisia työkaluja erityisesti taitojen tarkasteluun, opetukseen ja arviointiin sekä digitaalisuuden hyödyntämiseen.

”Syväoppiminen auttaa oppilaita ottamaan haltuun tietoja ja taitoja, joiden avulla he menestyvät ja kukoistavat tulevaisuudessa. Ohjelman on tarkoitus herättää myös keskustelua ja pohdintaa oppimisen ja opetuksen tarkoituksesta. Onko koulu olemassa päättötodistuksia varten vai siksi, että lapset voisivat isoina tehdä maailmasta paremman paikan?”, Terhi Nissinen pohdiskelee.

Työkaluja ja tukea kaikille

Syväoppimisen ohjelma kestää kaksi vuotta, mikä on Terhi Nissisen mukaan sopiva aika ottaa haltuun syväoppiminen ja ajattelu opetuksen ja oppimisen uudistumisesta. Nissinen kuitenkin korostaa, ettei Syväoppiminen ei ole hanke, joka päättyy kahden vuoden jälkeen, vaan se on koulun, oppimisen ja opetuksen uudistamista pitkäjänteisesti ja jatkuvasti. Keravalla on jatkettu tulevaisuusorientoitunutta tapaa ajatella, kasvaa ja oppia vielä ohjelman päättymisen jälkeenkin.

”Ohjelman aikana loimme kehittäjäopettajillemme käytännön resurssit ja rakenteet, joiden myötä he voivat opetustyönsä ohella panostaa koulun ja opetuksen kehittämiseen”, Terhi Nissinen kuvailee ohjelman antia.

Nissinen suosittelee Syväoppimisen ohjelmaa kaikille opetuksen järjestäjille, jotka haluavat seurata ja arvioida opetussuunnitelman toteutumista ja opetuksen uudistumista oppivalle organisaatiolle ominaisella tavalla. 

”Opetuksen järjestäjän näkökulmasta minulla on hyvä olo siitä, että pystymme tarjoamaan opetushenkilöstölle työkaluja ja tukea vaativaan opetustyöhön, rehtoreille tukea ja sparrausta muutosjohtamiseen ja kaikille oppilaille mahdollisuuden oppia tulevaisuuden taitoja ja mahdollisesti myös ehkäistä syrjäytymistä.”

Nissinen uskoo, että suurimman hyödyn Syväoppimisen ohjelmasta saa silloin, jos mukaan yhteisölliseen uudistamiseen lähtee Keravan tavoin koko kunnan opetustoimi.