Koulukoulu-kurssi avaa peruskoulun oven oppilaiden huoltajille

Elokuun 13. päivä oli hartaasti odotettu päivä Simran Toivoselle; hän aloitti silloin peruskoulun ensimmäisen luokan. Simran on viihtynyt koulussa erinomaisesti, ja hänen mielestään parasta koulussa on oppiminen ja kaverit.

“Koulussa parasta on, että oppii lukemaan ja matikkaa ja asioita. Saa kavereita, ja kavereiden kanssa on hauskaa leikkiä välitunnilla ja iltiksessä“, Simran Toivonen summaa ensimmäisten kouluviikkojen antia.  

Opintielle kävi myös Simranin isä, Edita Publishingin toimitusjohtaja Kalle Toivonen. Kalle suoritti Koulukoulu-verkkokurssin pian kurssin julkistuksen jälkeen elokuussa.
Simran ja Kalle Toivonen ovat iloinneet koulunalusta ja sen tuomista ensimmäisistä itsenäisyyden askelista.
Koulukoulu on oppilaiden huoltajille suunnattu maksuton verkkokurssi tämän päivän peruskoulusta. Kurssin toteuttamisesta vastaa Edita Publishing Oy yhdessä Oppiva-verkoston kanssa, ja sen on rahoittanut Opetushallitus osana #paraskoulu 2.0 -ohjelmaa. Kurssin tavoite on auttaa huoltajia päivittämään tietonsa peruskoulusta ja antaa heille uusia eväitä lastensa koulunkäynnin tukemiseen.

Peruskoulu on muuttunut jokaisella vuosikymmenellään 1970-luvulta lähtien. Joskus muutos on ollut vähäisempää, toisinaan on tapahtunut nopeasti isompia muutoksia. Muutoksilla pyritään siihen, että peruskoulu tarjoaa oppilaille mahdollisimman hyvät lähtökohdat siihen tulevaisuuteen, joka sillä hetkellä on ennakoitavissa.

Muutoksista huolimatta koulurakennuksen tunnistaa edelleen kouluksi. Kallen mukaan myös Simranin luokkahuone pulpetteineen on pitkälti saman näköinen kuin hänen aloittaessaan ensimmäisen luokan kansakoulussa. Moni asia koulun sisällä on kuitenkin muuttunut. Erityisesti Kalle Toivonen iloitsee peruskoulun opettamista arvoista, joita myös Koulukoulu-kurssi hänen mukaansa avaa mainiosti.

”Maailma on muuttunut sitten omien kouluvuosien. On hienoa, että sama muutos näkyy myös peruskoulujen arjessa. On helppo allekirjoittaa monikulttuurisuuteen, avoimuuteen ja suvaitsevuuteen kasvattavan peruskoulun arvot. Ja on helppo olla ylpeä suomalaisesta peruskoulusta”, Kalle Toivonen iloitsee.

Koulukoulu-kurssi oli Kallen mukaan sujuva suorittaa. Hän antaa hyvä arvosanan myös kurssin tekniselle toteutukselle ja visuaalisuudelle. Kalle suositteleekin lämpimästi Koulukoulun suorittamista kaikille peruskoululaisten huoltajille, koska kurssin avulla oppii, miten peruskoulussa nykyisin toimitaan, minkälaisia elämänarvoja siellä opetetaan ja miten siellä tuetaan yksittäisen oppilaan kasvua. Näin huoltajan on helpompi kotona vahvistaa samaa viestiä.

”Taitoja voi oppia, mutta asennetta on vaikeampi opetella. Elämässä on hyvä oppia avarakatseisuutta. Sillä pärjää, vaikka jossain yksittäisessä oppiaineessa olisi vaikeuksia. Jos suhtautuu elämään positiivisesti ja on sitkeä, pärjää kyllä.”

Lisätietoa Koulukoulu-kurssista: koulukoulu.fi