Laatua luomassa – lukion englannin opettaja ensimmäisen oppimateriaaliprojektinsa äärellä

Olin ensimmäistä vuotta lukion englannin opettajana, kun oppikirjasarja vaihtui uuden opetussuunnitelman myötä. Tutustuessani uuteen sarjaan löysin siitä kehittämiskohteita ja aloin miettiä, miten voisin itse muokata oppimateriaalia opetukseeni sopivammaksi. Ilokseni huomasin, että antamani palaute koettiin arvokkaaksi kustantamossa ja siksi odotankin innolla palautetta Quest-sarjastamme.

Tästä huomasin, että vaikka olin opettajana nuori, osasin jo tehdä vahvoja tulkintoja oppimateriaalista ja sen laadusta. Minussa heräsi myös halu olla jonain päivänä mukana valmistamassa lukion oppimateriaalia, mutta uskoin sen tapahtuvan vasta pidemmän ajan kuluttua. Pari vuotta myöhemmin olin kuitenkin jo Editan tiimissä luomassa uutta lukion englannin oppimateriaalisarjaa, Questiä.

Oppikirjailijaksi lähtiessäni yksi tavoitteeni oli perehtyä syvemmin lukion uuden opetussuunnitelman tavoitteisiin. Olemme tekijäryhmässä paneutuneet lukion uuden opetussuunnitelman moduulikohtaisiin tavoitteisiin kiinnostuneina ja huolellisesti. Perinpohjaisen syventymisen ja tiimimme vankan kokemuksen pohjalta olemme luoneet uudenlaista lähestymistapaa opiskeluun ja opettamiseen, tehneet arvovalintoja sekä suunnitelleet sisältöjä ja kokonaisuuksia, jotka ottavat huomioon erilaisista maailmoista lukioon tulevat opiskelijat. 

Oppikirjailijan roolin hahmottaminen on vienyt aikaa. Oppikirjan ensimmäistä osaa tehdessämme aikaa meni hurjasti suunnitteluun, sisällön luomiseen ja muokkaamiseen ja yhtenäisen linjan rakentamiseen. Nyt kun olen vuoden luonut ja kehittänyt oppikirjamateriaalia, näen, kuinka yllättävän haastavaa ja aikaavievää uusien oppimateriaalien tuottaminen on. Olen kuitenkin nauttinut tekijätiimin kanssa käymistämme pedagogisista pohdinnoista, jotka tukevat oman ammattitaidon kehittymistä. Oppimateriaalien tekeminen auttaa myös irrottautumaan arjesta. 

Olen iloinen, että saan olla mukana luomassa uutta oppimateriaalia. Koen, että nuorena opettajana tuon uudenlaista, tuoretta ja ajankohtaista näkökulmaa tekijäryhmäämme. Olen päässyt syventämään omaa osaamistani ja oppimaan kollegoilta sekä saanut vertaistukea oman opetuksen organisointiin. Questin oppikirjailijana minusta on tärkeää, ettei jokaisen uuden opettajan tarvitse keksiä pyörää uudelleen. Siksi me Questin tekijät olemme luoneet kattavan materiaalipankin niihin hetkiin, kun oma muistitikku on vielä tyhjä tai jää vahingossa kotiin. 

Laters!

Emmi Heino

Emmi Heino työskentelee englannin lehtorina Kokkolan aikuislukiossa ja on Editan uuden lukion englannin sarjan, Questin, oppikirjailija.

Liittyy aiheisiin