VerkkokauppaKirjaudu

Lukiouudistus tulee – Muuramen lukio valmiina

Lukioissa aloitetaan uuden opetussuunnitelman mukainen opetus elokuussa 2021. Uudistuksen tavoitteena on kehittää lukio-opetusta niin, että se tukee opiskelijoiden hyvinvointia, sujuvoittaa siirtymistä jatko-opintoihin, kehittää opiskelijoiden työelämävalmiuksia ja tukee jokaisen opiskelijan hyvinvointia, yksilöllisiä tarpeita ja oppimista. Lukiouudistus tarkoittaa erikokoisia muutoksia eri lukioiden kohdalla. Joissain lukioissa on jo nyt toimittu pitkälti uudistuksen mukaisesti, toisissa joudutaan tekemään isompia muutoksia.

235 oppilaan Muuramen lukiossa uudistuksen käytäntöön panoa valmistellaan levollisin mielin, sillä suurin osa uudistuksessa mainituista asioita on jo toteutettu – osa kymmenkunta vuotta sitten.

”Odotan, että siirtyminen tulee olemaan helppoa, sillä samaa touhua on meillä tehty jo pitkään”, Muuramen lukion rehtorina yksitoista vuotta toiminut Aki Puustinen toteaa.

Aki Puustinen on toiminut Muuramen lukion rehtorina yksitoista vuotta.

”Tämän talon pitää olla opiskelijoiden näköinen”

Lukiouudistuksessa esiin nostettu opiskelijoiden osallisuus on Muuramen lukiossa koettu tärkeäksi jo pitkään. Osallisuus on oleellinen osa Muuramen lukion toimintakulttuuria ja yhteisöllisyyttä.

”Tämän talon pitää olla opiskelijoiden näköinen. Lukio ei ole henkilökuntaa varten, siksi opiskelijoiden pitää olla mukana kaikilla tasoilla”, Aki Puustinen painottaa.

Puustinen pitää opiskelijoiden osallisuutta tärkeänä merkityksellisyyden näkökulmasta. Osallisuus vahvistaa merkityksellisyyden tunnetta, mikä puolestaan sitouttaa lujemmin myös opintoihin.

Käytännön tasolla opiskelijoiden osallistumiselle lukion kehittämiseen on Muuramen lukiossa jo pitkät perinteet. Opiskelijat ovat läsnä esimerkiksi opekokouksissa, mitä Puustinen pitää luonnollisena, käsitelläänhän kokouksissa juuri opiskelijoita koskevia asioita.

Opiskelijat saavat myös tehdä aloitteita, jotka kaikki käsitellään. Rehtorin mukaan suurin osa aloitteista myös toteutetaan, viimeksi esimerkiksi uudet biljardikepit katkenneiden tilalle ja lisää sohvia oleskelutiloihin. Nämä uudistuksen tarpeet olisivat saattaneet jäädä henkilökunnalta huomaamatta. Rehtorin mukaan opiskelijat osaavat tehdä järkeviä ja toteuttamiskelpoisia aloitteita. He ymmärtävät, mihin voivat vaikuttaa.

Aki Puustinen korostaa myös osallisuuteen linkittyvän luottamuksen osoittamisen tärkeyttä.

”Nuoret vesat saattavat vielä hapuilla. Luottamus antaa mahdollisuuden kasvaa ja käyttää potentiaaliaan.”

Laaja-alaisissa taidoissa eniten mietittävää

Uudistuvassa lukiossa opintoihin sisällytetään kaikille oppiaineille yhteiset laaja-alaisen osaamisen taidot, jotka koostuvat kuudesta eri osa-alueesta. Vaikka esimerkiksi kestävän kehityksen näkökulma on jo arkipäivää Muuramen lukiossa, Aki Puustinen myöntää, että laaja-alaisissa taidoissa on Muuramen lukiossa eniten uutta ja mietittävää. 

”Suurin juttu meille tulee olemaan laaja-alaiset taidot ja ilmiöpohjaisuus. Se, miten yhteys eri kurssien välillä toteutetaan, tosin tästäkin meillä on jo joitain kokemuksia.”

Ilmiöpohjaisuuteen liittyen Muuramessa pohditaan nyt esimerkiksi sitä, millä tasolla moduuleita luodaan ja miten tiivistä yhteistyö eri opettajien välillä tulee olemaan. Harkinnassa on, toteutetaanko yhteistyö esimerkiksi yhteisopettajuuden muodossa vai jollain toisella tavalla. Opettajien välinen yhteistyö sinänsä ei sekään ole Muuramen lukiossa uusi asia. Tälläkin hetkellä lukion erikoisuudesta, yrittäjäopinnoista, vastaavat opettajaparit.

Yritysyhteistyöstä ja osuuskunnasta mainioita kokemuksia

Muuramen lukiossa on pitkät perinteet lukiouudistukseen kuuluvista opiskelijoiden yhteiskunnallisen osaamisen vahvistamisesta ja työelämälähtöisyydestä.

Paikalliset yritykset toimivat lukion kummiyrityksinä ja tarjoavat harjoittelumahdollisuuksia opiskelijoille. Aki Puustinen kertoo, että Muuramen lukiolla on aina useampi yritys rosterissa. Hänen mukaansa yrityksiltä oppii paljon, mutta myös yritykset saavat osansa kummiyritystoiminnasta. Esimerkiksi toimintaan kuuluvilla kummiyrityskahveilla paikalliset yrittäjät ovat tutustuneet paremmin toisiinsa. Rehtori iloitsee myös siitä, että moni opiskelija löytää kummiyritysten kautta ensimmäisen työpaikkansa.

”Viimeksi kun kävin paikallisella kuntosalilla, näin siellä hommissa useamman lukiomme nykyisen ja entisen opiskelijan. Opiskelijat ovat hyvää työvoimaa.”

Opiskelijoiden ylläpitämä kahvila Café de Keijo.

Työelämälähtöisyys ja yrittäjyys korostuvat myös osuuskuntatoiminnassa, jota Muuramen lukiossa on pyöritetty 17 vuotta. Osuuskuntaa perustettaessa Muuramen kunta myönsi lukiolle 250 euroa vippiä, minkä jälkeen toiminta on lähtenyt hyvin pyörimään. Viime lukuvuoden jälkeen liikevaihtoa oli kertynyt yli 250 000 euroa. Tyypillisiä opiskelijoiden tekemiä töitä ovat muun muassa siivouspalvelu, puutarhanhoitotyöt, kahvitukset, tietotekniikkatyöt, lumityöt sekä erilaiset yritysten ja kuntalaisten avustamistehtävät. 

Osuuskuntatoiminnan kautta opiskelijat pääsevät harjoittelemaan esimerkiksi asiakkaan kohtaamista ja saavat arvokasta työkokemusta. Viime lukukaudella taloussihteerin tehtäviä hoiti lukion ensimmäisen vuoden opiskelija. Osuuskunta myös maksaa opiskelijoille palkkaa tehdystä työstä.

Summatiivinen arviointi unholaan etäopetuksen myötä

Lukiouudistuksen myötä oppimisen arvioinnilta vaaditaan monipuolisuutta.

”Nyt alkaa summatiivisen arvioinnin loppu. Opetus ei voi muuttua, jos arviointi ei muutu”, rehtori Aki Puustinen huomauttaa.

Hänen mukaansa kevään etäopetusjakso oli oiva keino siirtymisessä kohti formatiivista arviointia. Keväällä opiskelijat tekivät kokeita kotonaan, jolloin heillä oli käytössään kaikki mahdolliset apuneuvot. Siksi koetehtävät oli pakko laatia toisenlaisiksi kuin luokkahuoneessa tehtävissä kokeissa. Muutenkin kevään etäopetusjaksosta saatiin erinomaista oppia opetuksen kehittämistä varten.

”Niin hyvää kriisiä kuin korona, ei kannata jättää käyttämättä hyödyksi”, Aki Puustinen tiivistää kevään annin.

Yhteistyötä yli maa- ja oppiasterajojen

Keskeisellä sijalla lukiouudistuksessa ovat myös kansainvälisyys ja yhteistyö korkeakoulujen kanssa. Korkeakouluyhteistyön tavoitteena on auttaa opiskelijaa löytämään oma mielenkiinnon kohteensa ja mahdollinen jatko-opiskeluala.

Muuramen lukiossa korkeakouluyhteistyötä on tehty jo muutama vuosi. Lukiolaiset voivat halutessaan suorittaa tiettyjä Jyväskylän yliopiston ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun tarjoamia verkkokursseja. Vaikka tarjontaa on, rehtori myöntää, että opiskelijat ovat suorittaneet korkea-asteen kursseja suhteellisen vähän.

”Opiskelijat valitsevat mieluummin lukion kursseja, joilla on tarjolla live opetusta.”

Verrattain pieneksi lukioksi Muuramen lukio tekee paljon kansainvälistä yhteistyötä. Jokaisella lukion opiskelijalla on mahdollisuus saada opintojensa aikana kansainvälinen kontakti. Tämä saattaa toteutua esimerkiksi ”minivaihtona”, jossa opiskelija opiskelee tietyn ajan ruotsinkielisessä lukiossa Suomessa. Kaukaisempia yhteistyökouluja löytyy esimerkiksi Hollannista ja Italian Cremonasta.

Aktiivisesta kansainvälisestä yhteistyöstä on rehtori Aki Puustisen mukaan kiittäminen opettajia, jotka vetävät kansainvälisiä projekteja muiden hommiensa lisäksi.

Muuramen lukiossa suhtaudutaan avoimesti myös uusien oppimisympäristöjen kehittämiseen, ja lukiolla on yhteistyöhanke esimerkiksi Puolustusvoimien kanssa virtuaalitodellisuuteen ja tekoälyyn liittyen. Toimeliaan tuntuisen lukion rehtori kuitenkin summaa, että kaikkein paras oppimisympäristö on hyvä ilmapiiri.

”Kun ilmapiiri on kunnossa, tapahtuu kaikkea kivaa.”

Edita – kumppanisi uuteen LOPSiin

Lukioissa siirrytään uuteen opetussuunnitelmaan elokuussa 2021. Edita on mukana LOPS21 -muutoksessa julkaisemalla uusia ja uudistettuja oppimateriaalisarjoja sekä uuden digialustan.

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0