Matka-sarja motivoi elämänkatsomustiedon opiskeluun

Lukion elämänkatsomustiedon oppimateriaalisarja Matkan sisällöt ja tehtävät innostavat opiskelijoita katsomusten, yhteiskunnan ja oman elämänkatsomuksen tarkasteluun. Opettajan aineistot tarjoavat lisää keskustelunaiheita pohdittavaksi oppitunnilla. Ne antavat tukea opiskelijoiden motivoinnin herättämiseksi ja vahvistamiseksi.

  • Teksti rohkaisee teemojen omakohtaiseen pohdintaan muun muassa tekstin lomaan nostetuilla ajatuksilla. Havainnollistavat esimerkit sitovat käsiteltävät asiat arkeen ja käytäntöön ja herättävät keskustelua.
  • Monipuolinen ja ajankohtainen kuvitus herättää kiinnostuksen ja avaa teemoihin uusia näkökulmia. Useisiin kuviin liittyy myös pohdintakysymyksiä, jotka virittävät lukijan luvun aihepiiriin ja kannustavat tarkastelemaan omia mielipiteitä. 
  • Tieto-sivut esittelevät teemaan liittyviä näkökulmia, ilmiöitä ja keskeisiä kysymyksiä. Ne syventävät opittua ja tarjoavat kiehtovaa lisätietoa. 
  • Runsaat ja monipuoliset tehtävät auttavat muodostamaan omia näkökulmia, ottamaan uusia asioita haltuun ja syventämään omaa ymmärrystä. Tehtävissä opiskelija pääsee pohtimaan omaa elämänkatsomustaan.
  • Digikirjan automaattisesti tarkistuvilla ekstratehtävillä, kuten ristikoilla ja monivalinnoilla, opiskelija voi harjoitella oppikirjan keskeisimpiä asioita itsenäisesti ja omaan tahtiin.
  • Digikirjan lisätehtävät ohjaavat myös tutustumaan erilaisiin elämänkatsomustiedon aineistoihin kuten videoihin ja ajankohtaisiin uutisartikkeleihin. Näin Matka ohjaa opiskelijaa tutustumaan häntä kiinnostavaan lisätietoon.
  • Äänikirjojen avulla Matkaa voi kuunnella milloin ja missä vain! Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille. 
  • Opettajan aineisto sisältää lisää motivointivinkkejä, kuten keskustelua herättäviä pohdintakysymyksiä. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppitunnin alussa johdattamaan tunnin aiheeseen.
Lukion elämänkatsomustiedon oppimateriaali Matka 5

Matka 5 Digikirja on ilmestynyt!

Matka 5 on Editan uusi oppikirja elämänkatsomustiedon moduuliin ET5 Uskonnot ja uskonnottomuus. Kirjassa perehdytään uskonnon määritelmään ja tutustutaan sekä maailman suuriin uskontoperinteisiin että uskonnottomuuden keskeisiin piirteisiin. Oppikirjassa esitellään myös uskonnon tieteellistä tutkimusta ja tarkastellaan uskonnon vaikutusta niin arkisessa elämässä kuin yhteiskunnassa ja politiikassa.

Tutustu ja tilaa maksuton kahden viikon koekäyttö >>