Millainen on tulevaisuuden alakoulu? Näitä taitoja tullaan tarvitsemaan aina

Tätä mieltä on Editan oppimisen liiketoimintajohtaja Tomi-Pekka Niukkanen. Koska emme tiedä miltä tulevaisuus näyttää, vaan se käy itse asiassa jatkuvasti entistä epävarmemmaksi, on myös opetuksen vastattava tähän haasteeseen.

– Emme tiedä, millaisessa maailmassa tämän päivän ekaluokkalaiset elävät aikuisena. Koulu on kuitenkin olemassa ennen kaikkea lasten tulevaisuutta varten.

Tässä onkin perusopetuksen ydin: valmistaa lapsia heidän tulevaisuuttaan varten. Nippelitietoa tärkeämpiä ovat ennen kaikkea taidot selviytyä muuttuvassa yhteiskunnassa.

– Tarvitseeko koululaisen osata ulkoa esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltioita, Pohjanmaan jokia tai Euroopan kuninkaallisten hallitsijavuosia? Vai onko tärkeämpää osata arvioida kriittisesti verkosta löytämäänsä tietoa näistä samoista faktoiksi esitetyistä asioista? Niukkanen pohtii.

Alakoulu herättää tiedonjanon

Niukkanen sanoo, että parasta onkin varustaa lapset sellaisilla taidoilla, että he pystyvät kerryttämään itse osaamistaan läpi elämän.
Digitaalisessa maailmassa monilukutaito ja tiedonhaun taidot korostuvat entisestään. Kaikki löytyy Googlesta, jos vain osaa etsiä. Olennaista on kuitenkin myös taito arvioida tietoa kriittisesti, muokata ja hyödyntää sitä omiin tarpeisiin.

– Alakoulussa tuetaan lasten ihmisenä ja kansalaisena kasvamista, johon kuuluu itsetuntemuksen ja tunnetaitojen harjoittelu, taitovalikoiman kasvattaminen ja esimerkiksi kyky suhtautua väitettyyn tietoon oikealla tavalla kriittisesti, Niukkanen sanoo.

– Alakoulun tärkein tehtävä onkin luoda perusta elinikäisten taitojen oppimiselle. Tavoitteena on herättää lapsen tiedonjano sekä vahvistaa positiivista kuvaa itsestä oppijana.

Oppimateriaali huippuammattilaisten työvälineenä

Niukkasen mielestä on erityisen tärkeää, että oppimateriaali on tehty ihan kaikille. Sen tulee ottaa huomioon erilaiset oppijat – ja opettajat. Laadukas oppimateriaali on opettajan luotettava työväline kuin kirurgille kirurginveitsi.

– Opettajan ammatti vaatii hyvin korkeaa ammattitaitoa. Oppimateriaalin tulee helpottaa ja tukea opettajan työtä.
Alakoulun oppimateriaalille olennaista onkin se, miten se auttaa oppilaita kasvamaan ihmisenä ja kerryttämään taitoja. Kaiken oppimisen ja kasvun pohjalla ovat Niukkasen mukaan äidinkieli ja matematiikka.


– Vaikka eläisimme tulevaisuudessa minkälaisessa maailmassa tahansa, taitoa viestiä erilaisissa tilanteissa sekä matemaattista ja loogista ajattelua tarvitaan aina.
Edita tekee uuden aluevaltauksen aloittamalla alakoulun oppimateriaalien tekemisen. Etsimmekin parhaillaan vetäjää uudelle liiketoiminnalle. Oletko se sinä?

Lue lisää ja hae osoitteessa edita.fi/paras!

Liittyy aiheisiin