Opetusvinkit Mediataitoviikkoon

Mediataitoviikkoa vietetään 10.-16.2.2020. Mediakentän muutokset edellyttävät nuorilta laaja-alaisia ja ajassa kiinni olevia mediataitoja, joita harjoitellaan Satakielen eri tehtävissä monipuolisesti. Poimi tästä mediataitoviikon kunniaksi muutama Satakieli-sarjan tehtävä hyödynnettäväksi oppitunneille.

1. Mediabingo

Mediabingon avulla tutustutaan ajankohtaisiin tapahtumiin ja siihen, millaisia uutisia lukijoil­le päivittäin tarjotaan eri medioissa. Mitkä uutisaiheet myyvät ja tuottavat klikkauksia?

Selailkaa yksin tai pareittain verkkolehtiä ja uutissivustoja ja etsikää niistä bingoruudukon juttuaiheita. Kun löydätte jonkin bingoruudukkoon sopivan jutun, vastatkaa vielä huolellisesti kolmeen kysymykseen. Merkitkää kaikista jutuista muistiin myös lähdetiedot: julkaisun nimi, julkaisuaika, jutun kirjoittaja ja otsikko.

Kun pelaaja on löytänyt neljän suoran ja vastannut tarvittaviin kysymyksiin, hän huutaa ”bingo”. Nopein pelaaja voittaa! Huom! Bingorivissä eli neljän suorassa jokaisen löydetyn ju­tun pitää olla eri lähteestä.

Lataa Mediabingo-pohja tästä 

 

2. Mediakaupunki

Satakieli 7 -oppikirjan tehtävässä tutustutaan pienryhmissä mediamaailmaan ja tuotetaan mediatekstejä itse valitun teeman ympäriltä. Tehtävä tutustuttaa oppilaat tarkemmin valittuun viestintävälineeseen ja muutamaan sille tyypilliseen tekstilajiin. Mediakaupunki-tehtävän tavoitteena on myös harjaantua ryhmätyöskentelyyn, tavoitteelliseen keskusteluun sekä julkaisuprosessin suunnitteluun ja toteuttamiseen.

a. Jakautukaa ryhmiin ja valitkaa jokaiselle ryhmälle eri media alla olevasta listasta. Keksikää ryhmässä medianne kanavalle tai julkaisulle nimi.
b. Valitkaa aiheeksi jokin koulun ajankohtainen tapahtuma. Suunnitelkaa yhdessä, mistä näkökulmasta eri mediat tekevät juttuja tapahtumasta.
c. Pitäkää mediaryhmässänne toimituspalaveri. Valitkaa laatikosta tai keksikää itse kaksi tekstilajia, joita ryhdytte valmistamaan.
d. Suunnitelkaa ja toimittakaa juttunne: kirjoittakaa, kuvatkaa, videoikaa ja äänittäkää juttujen materiaali.
e. Hiokaa tekstit esityskuntoon ja esitelkää valmiit jutut muiden medioiden edustajille.
f. Pohtikaa, mitkä teksteistä voisi julkaista koulun verkkosivuilla, paikallislehdessä tai muissa lähimedioissa.
g. Käykää palautekeskustelu tehtävästä. Mitä opitte tiedon tuottamisesta?

Mediat ja tekstilajit

• Radio: uutiset, haastattelu ja mainos
• Televisio: saippuasarja, ajankohtaisohjelma ja mainos
• Sanomalehti: pääkirjoitus, uutinen ja sarjakuva
• Aikakauslehti: henkilöjuttu, lista tai ohje, galluptutkimus
• Verkkosivu: artikkeli, reportaasi, video
• Videopalvelu tai blogitoimitus: sketsi, arjen kuvaus ja haastattelu
• Kustantamo: runo, novelli ja satu

 

 

3. Vihapuhe asialliseksi

Satakieli 8 -oppikirjan tehtävässä pohditaan vihapuhetta verkkokeskusteluissa ja harjoitellaan asiatyylistä vastaamista vihapuhetta sisältäviin kommentteihin.

Etsikää pareittain verkosta vihapuhetta ajankohtaisesta keskustelusta.
a. Mikä on verkkokeskustelun aihe?
b. Millä sivustolla keskustelu on julkaistu?
c. Mistä tunnistatte kommentit viha­puheeksi?
d. Miten vihapuhetta on kommentoitu? Miten siihen voisi vastata?
e. Miten viestin voisi muotoilla asiallisesti? Laatikaa muutama kommentti, joissa vastaatte viestiin asiatyylillä.

4. Some-katastrofi

Satakieli 9 -oppikirjan tehtävässä pohditaan, millaisia seurauksia piittaamattomalla toiminnalla voi olla, ja eläydytään tilanteeseen kirjoittamalla kertomus aiheesta.

a. Listatkaa parin kanssa ongelmia, joihin sosiaalisessa mediassa piittaamattomasti toimiminen voi johtaa.
b. Valitse listalta yksi ristiriita tai ongelma. Suunnittele siihen perustuva kertomus seuraavien kysymysten avulla:
• Kenestä tapahtumat kertovat?
• Millainen tunnelma on?
• Mistä ongelma tai ristiriita alkaa?
• Mitä seurauksia ongelmasta on eri henkilöille?
• Miten muut reagoivat tilanteeseen?
• Mihin tapahtumat johtavat?
c. Kirjoita lyhyt kertomus some-katastrofista suunnitelmasi pohjalta.
d. Lukekaa tekstejä 3–4 hengen ryhmissä. Pohtikaa, millaisia seurauksia yksilön valinnoilla voi olla sosiaalisessa mediassa toimittaessa.

Mediataitoviikon verkkosivuilla on lisää materiaalia ja vinkkejä media-aiheiden käsittelyyn.