Oppimateriaalit ovat Edita Oppimisen ydintä

Edita Oppiminen on fokusoinut toimintaansa ja keskittyy jatkossa oppimisen ydinliiketoimintaan eli oppimateriaalien kustantamiseen. Näin ollen yhtiö jatkaa laadukkaiden oppimateriaalien tuottamista esiopetukseen, alakouluun, yläkouluun, lukioon ja ammatilliseen koulutukseen.

Päätöksen myötä opetus- ja kasvatusalan koulutukset jäävät yhtiön valikoimasta vähitellen pois. Yhtiö on myös ollut tekemässä yläkoulun oppimateriaaleja uusiin oppiaineisiin, mutta osana toiminnan fokusointia päättänyt olla julkaisematta näitä uusia tuotteita. Päätös koulutusten ja yläkoulun uusien oppimateriaalihankkeiden keskeyttämisestä johtuu Edita Oppimisen halusta tehostaa liiketoimintaansa ja vahvistaa asemaansa niissä oppimateriaaleissa, joiden tekemiseen se jatkossa keskittyy.

Tulevina vuosina yhtiön toiminnan keskiössä on siis sen olemassa olevien oppimateriaalisarjojen vahvistaminen sekä loppuvuodesta 2023 markkinoille tuodun uudentyyppisen esi- ja alkuopetuksen oppimateriaalikokonaisuuden kehittäminen.

Editan tarjoamaan ajantasaiseen oppimateriaalivalikoimaan voi tutustua täällä.

Lisätietoja:

Tomi-Pekka Niukkanen
Toimitusjohtaja
Edita Oppiminen Oy