Palkittu Koulukoulu-verkkokurssi luo yhteistä ymmärrystä suomalaisesta peruskoulusta

Syksyllä 2020 lanseerattu Koulukoulu on maksuton verkkokurssi, joka päivittää koululaisten huoltajien tiedot peruskoulun arjesta. Kurssin tavoitteena on lisätä jaettua ymmärrystä tämän päivän koulunkäynnistä ja sitä kautta synnyttää entistä parempaa yhteistyötä kodin ja koulun välille. 

Koulukoulu-verkkokurssi palkittiin huhtikuussa Grafian Vuoden huiput -gaalassa kekseliäästä nimestään. Palkinnon perusteluissa todetaan, että nimi on helposti lähestyttävä, yksinkertainen ja ymmärrettävä. Se on demokraattinen, informatiivinen mutta leikkisä.  

– Nimi on selkeä, ja ideana on, että se on koulu koulusta. Minusta se on hauska ajatus, kertoo Editan kehityspäällikkö Tarja Tuomainen.

Koulukoulu on siis kaikille avoin lyhyt verkkokurssi, joka avaa suomalaista peruskoulua. Tarja kertoo, että idean taustalla on se, miten vuoden 2016 Perusopetuksen opetussuunnitelman uudistukset, kuten avoimet oppimisympäristöt, ilmiöoppiminen ja itseohjautuvuus, ovat toistuvasti nousseet mediaan negatiivisessa sävyssä. 

– Yksittäisiä tapauksia on yleistetty ja hieman väärinymmärretysti on nostettu esiin esimerkiksi, että peruskoulu jättäisi oppilaat oman onnensa nojaan. Oli siis tarvetta avata, mistä on kysymys ja mihin muutokset perustuvat, Tarja sanoo.

Oppija aktiivisena toimijana

Tarja vetää myös Oppiva-verkostoa, joka on 32 kunnan yhteinen valtakunnallinen kehittämisverkosto. Verkoston osaajista ja yhteistyökumppaneista koostuva monialainen osaajajoukko ideoi viestintäkampanjan, jonka tavoitteena on rakentaa yhteistä ymmärrystä oppimisen tueksi. Hankkeen rahoitus on osa Opetushallituksen #paraskoulu-ohjelmaa.

Kurssi tuo esiin peruskoulun taustan, lait ja määräykset sekä opetussuunnitelman keskeisen ytimen. Se koostuu teksteistä, videoista ja tehtävistä, joita tehdessään kurssilainen voi myös peilata omaa kouluaikaansa. Kurssia tehdessä voi samalla muodostaa oman käsityksen peruskoulusta. Omia vastauksia voi verrata muiden kurssilaisten vastauksiin.

– Ajatuksena on toteuttaa opetussuunnitelman oppimiskäsitystä, että oppija on itse aktiivinen toimija. Ei ole kyllä tai ei -vastauksia, vaan ohjataan ajattelemaan ja muodostamaan omaa käsitystä, Tarja kertoo.

Mukana on kouluille valmis toiminnallisten vanhempainiltojen materiaali sekä valmiit viestipohjat, joilla lähettää huoltajille tietoa kurssista. 

Enemmän yhteistä ymmärrystä

Kunnilta, kouluista sekä kurssin tehneiltä huoltajilta on tullut Koulukoulusta hyvää palautetta. Kurssi sisältää paljon asiaa, mutta sen voi tehdä osissa eikä suorittamiselle ole aikarajaa. Tällä hetkellä kurssi on tuotettu suomeksi ja ruotsiksi, mutta toiveena on tehdä Koulukoulusta tulevaisuudessa myös selkokieliversio ja muita kieliversioita.

– Kaiken ydin on se, että loisimme enemmän yhteistä ymmärrystä ja toisimme kouluja ja koteja lähemmäs toisiaan keskustelemaan lasten oppimisesta ja lasten vuoksi. Että olisimme enemmän tosiasioiden kuin uskomusten varassa, ja että huoltajat osaisivat paremmin kysyä asioita, Tarja sanoo.

– Toisaalta kurssi on kenelle tahansa koulutuksesta kiinnostuneelle hyödyllinen. Perusopetusta ja varhaiskasvatusta pidetään usein vähän itsestään selvänä, mutta yhteinen tehtävämme on pitää perustasta hyvä huoli. 

 

Katso myös:

Koulukoulu.fi

Uutinen: Koulukoulu aukesi – verkkokurssin tavoitteena lisätä huoltajien ymmärrystä peruskoulun toimintatavoista

Blogi: Koulukoulu-kurssi avaa peruskoulun oven oppilaiden huoltajille

Lisätietoja

Tarja Tuomainen
Kehityspäällikkö, Edita
Koulukoulun projektivastaava
tarja.tuomainen@edita.fI
040 860 2214