Taloushallinnon supernainen ja kaksikymppinen Käytännön kirjanpito

Aloitetaan stereotyyppisellä luonnehdinnalla: kaksikymppinen ihminen on nuori, elinvoimainen ja ajan hermolla. Kaksikymppinen oppikirja taas on vanha. Samalla se voi kuitenkin olla myös kaikkea muuta edellä mainittua: elinvoimainen ja ajan hermolla.

Tällainen on Soile Tomperin kirjoittama Käytännön kirjanpito, joka tänä keväänä saavutti oppikirjalle harvinaisen korkean iän, kaksikymmentä vuotta. Käytännön kirjanpito on ammattikorkeakouluopintoihin tarkoitettu kirjanpidon perusteos. Kirjaan kuuluu myös harjoituskirja, jonka työstämisessä on ollut mukana Tomperin opettajakollega Virpi Keskinen. Tänä kesänä tekstikirjasta ilmestyy jo 24. ja harjoituskirjasta 28. painos. Molemmat kirjat on myös käännetty ruotsiksi.

Korkeasta iästään huolimatta Käytännön kirjanpito on ajan tasalla. Kirjaa ja harjoituskirjaa on päivitetty vuosittain. Tomperi mainitseekin, että mielenkiintoa ja motivaatiota kirjoitustyöhön lisää kirjojen ajan tasalla pitäminen: ”Seuraan kaiken aikaa, mitä ympärillä tapahtuu, ja otan esimerkiksi lainsäädännön muutokset huomioon oppimateriaaleja päivittäessäni. Tänä keväänä ilmestyvässä Käytännön kirjanpidossa on huomioitu pien- ja mikroyritysten kirjanpitoon liittyvät säännökset.”

Oppikirjoja todelliseen tarpeeseen

Käytännön kirjanpidon tarina alkoi siitä, kun Editan kustantaja Iiri Ranta soitti Soile Tomperille alkukesällä 1995 ja kertoi, että nyt kaivattaisiin oppikirjaa kirjanpidon opetukseen. Pitkää suostuttelua ei tarvittu. Keväällä 1996 valmistuivat Käytännön kirjanpidon teksti- ja harjoituskirjat.

Soile Tomperi kokee tehneensä kaikki muutkin kirjansa opetuskentältä nousseeseen tarpeeseen. Kaikkiaan hänen tuotantoonsa kuuluu toistakymmentä nimikettä. Tomperi nimittää omaa tuotantoaan leikkimielisesti nimityksellä ”kootut jutut” ja kertoo näiden juttujen syntyneen omien opetustensa perusteella. Merkittävän osan opettajan urastaan Tomperi toimi taloushallinnon opettajana Hyvinkäällä Laurea-ammattikorkeakoulussa.

Sähköistä kehitystä

Soile Tomperi on oikea henkilö vastaamaan, kun haluaa tietää, mikä oppikirjojen teossa on vuosien saatossa muuttunut eniten. Vastaus tulee heti: ”Sähköisyys ja tekninen kehitys!”

Asiaa voi lähestyä ainakin kahdesta suunnasta. Toisaalta sähköisyys ja tekstinkäsittelyohjelmat ovat muuttaneet kirjan tekemistä verrattuna aikoihin, jolloin Tomperi kirjoitti ensimmäisen oppikirjansa matkakirjoituskoneella 1980-luvulla.

Toisaalta myös taloushallinto hoidetaan nykyään sähköisesti, mikä heijastuu kaikkiin alan oppimateriaaleihin. Painettujen kirjojen lisäksi Soile Tomperi onkin yhdessä Editan kanssa tehnyt kokonaan sähköisen Kirjanpidon tositeaineisto -nimisen oppimateriaalikokonaisuuden. Aineiston avulla opiskelija voi harjoitella kirjanpitoa kuvitteellisen, mutta aidontuntuisen yrityksen tositteilla, aidontuntuisessa sähköisessä työympäristössä.

Palkittu taloushallinnon tuntija

Oppimateriaalien teon ja opettamisen lisäksi Soile Tomperi on toiminut KHT-tilintarkastajana. Häntä voisikin hyvällä syyllä luonnehtia taloushallinnon supernaiseksi. Vuonna 2013 Tomperi sai Kauppakamarin kultaisen Elämäntyömerkin vuosien ansiokkaasta työstään elinkeinoelämän hyväksi.”Kaikki työni ovat tukeneet toisiaan ja auttaneet minua olemaan parempi opettaja, kirjantekijä ja tilintarkastaja. Luennot ovat ikään kuin syntyneet valmiiksi kirjoja tekemällä, ja tilintarkastuksista taas olen oppinut asioiden tärkeysjärjestyksen – mitä opiskelijan pitää osata, mikä taas ei ole yhtä tärkeää.”

Oppikirjailijana Soile Tomperi on palkittu Suomen tietokirjailijoiden oppikirjailijapalkinnolla vuonna 2002 ja Edita-palkinnolla pian Käytännön kirjanpidon ilmestymisen jälkeen. Hänet on myös palkittu aktiivisesta toiminnastaan kansainvälisessä naisten palvelujärjestö Zontassa.

Kirjantekijä kustannustoimittajan silmin

Kustannustoimittajan näkökulmasta Soile Tomperi on ihanteellinen yhteystyökumppani. Hänen asiantuntemukseensa voi aina luottaa. Pitkän kokemuksensa ansiosta hän tuntee myös kirjantekoprosessin läpikotaisin, mikä helpottaa työskentelyä merkittävästi. Soile on lisäksi hyvin tarkka.

Uskonkin, että koko Editan ammatillisten oppimateriaalien porukka seisoo sanojeni takana, kun kerron toivovani lisää lukuisia hyviä yhteistyövuosia Soilen kanssa. Tilanne on hyvä, koska Soile selvästi nauttii kirjojen teosta: ”Kirjoja on mielenkiintoista kirjoittaa. Se tuo onnistumisen tunnetta ja hyvää mieltä. Jotain mielekästä on kuitenkin tehtävä ”. Soile Tomperi antaa kiitosta myös kustantajalle ja toteaa, että yhteistyö Editan kanssa on aina ollut hyvää ja edesauttanut ja ylläpitänyt mielenkiintoa oppimateriaalien tekoon.

Maljan nosto mahtavalle kirjantekijälle ja onnea 20-vuotispäiväänsä juhlivalle Käytännön kirjanpidolle!

Tutustu Soile Tomperin kirjanpidon ja taloushallinnon tuotteisiin verkkokaupassamme.

Liittyy aiheisiin