Tervehdys lukion opettajat!

Tervehdys lukion opettajat!

Ihminen oppii jatkuvasti ja kaikkialla, tahattomasti ja tavoitteellisesti. Sellaisia asioita, joista on kiinnostunut, on helpompi oppia, mutta hyviä tuloksia tulee, kun harjoittelee sitkeästi ja ymmärtää, että oppimisen eteen on tehtävä työtä. Omaa oppimistaan voi edistää esimerkiksi opiskelemalla yhdessä kaverin kanssa tai käyttämällä monipuolisia, tietoa muokkaavia opiskelutapoja.

Näin Editan lukion psykologian oppimateriaali Skeema kertoo oppimisesta – ja antaa paljon lisää mielenkiintoista tietoa ja vinkkejä aiheesta.

Nyt kun lukioon on tulossa uusi opetussuunnitelma LOPS 2021, Editassa on tekeillä suuri määrä lukion oppimateriaaleja eri oppiaineisiin. Uudet sarjat ovat Kaari matematiikkaan, Kvarkki fysiikkaan, Ioni kemiaan, Ääni äidinkieleen ja kirjallisuuteen, Quest englantiin, Gilla ruotsiin ja Opus historiaan. Lisäksi uudistamme suositut oppimateriaalimme uuteen opetussuunnitelmaan: Kanta yhteiskuntaoppiin, Skeema psykologiaan, Lukion Syke terveystietoon, Uusi Arkki uskontoon ja Minerva filosofiaan.

​Kaikissa oppimateriaaleissamme on keskiössä oppiminen: miten oppimateriaali rakennetaan, jotta se edistää oppimista? Oppimateriaaleja laativat innostuneet ja kokeneet opettajat, tutkijat ja muut asiantuntijat, ja heillä on tukenaan Editan osaava toimitus ja markkinointi. Yhdessä pohdimme, minkälaiset sisällölliset, pedagogiset ja digitaaliset ratkaisut auttavat opiskelijaa oppimaan ja tukevat opettajaa opetustyössä. Opetussuunnitelman tavoitteet ja ylioppilaskokeen vaatimukset ovat tärkeitä kehyksiä työlle.

Hyvä oppimateriaali herättää kiinnostuksen oppiaineeseen, esittää tiedot selkeästi ja havainnollisesti ja harjoittaa monipuolisesti taitoja. Haluamme, että Editan oppimateriaaleilla oppimisesta tulee mahtava kokemus!

Kuulemme mielellämme teiltä, hyvät opettajat, mitä mieltä olette oppimateriaaleistamme ja miten voimme tehdä jatkossakin läheistä yhteistyötä kanssanne ja tukea työtänne.

Hyvää kouluvuotta kaikille, pysytään terveinä!

Ystävällisin terveisin,

Hanna

 

Hanna Sokratous
Vastaava kustannuspäällikkö,
Peruskoulun ja lukion oppimateriaalit