Työyhteisön osaamispääoma ja jakamisen kulttuuri rakentavat hyvinvointia – Tutustu uuteen kouluttajakoulutukseen!

Työyhteisön yhteinen osaamispääoma ja jakamisen kulttuuri rakentavat hyvinvointia opetusalan yhteisöön. Editan uusi kouluttajakoulutus vahvistaa näitä teemoja – työyhteisön osaamista, jakamisen kulttuuria ja osallisuuden kokemusta.

Opetusalan henkilöstölle tarkoitettu kouluttajakoulutus toimii oppimisalustana osaamisen jakamiselle, vuorovaikutukselle ja ammattilaisena kasvamiselle yhdessä. Se tarjoaa työyhteisölle työkaluja yhteisen osaamispääoman kasvattamiseen ja jakamisen kulttuurin rakentamiseen. 

Koulutus on suunnattu opetusalalla työskenteleville, joilla on jo perusosaaminen koulutuksen teemasta. Tavoitteena on vahvistaa osallistujien keinoja viedä tuore osaaminen eteenpäin koko omalle työyhteisölle.

Vertaisverkostosta ja osallisuuden kokemuksesta hyvinvointia koko työyhteisöön

Koulutuksessa korostuvat dialogisuus, kokemus osallisuudesta sekä merkityksen vahvistaminen omassa työyhteisössä. Se vahvistaa opetusalan henkilöstön yhteistä suuntaa ja resilienssitaitoja kohti koko työyhteisön toimintakykyä ja hyvinvointia arjen työssä. Koulutus tuottaa osallistujalle hyötyä yhdistämällä tuoreinta tutkimus- ja teoriatietoa sekä käytännönläheisiä työkaluja arjen työhön.

– Oman osaamisen syventämisen ja työyhteisöön vietävien työkalujen lisäksi kouluttajakoulutus tarjoaa osallistujalle aktiivisen vertaisverkoston, kertoo Editan kehityspäällikkö Tarja Tuomainen.

Kouluttajakoulutuksen vaikuttavuuden vuoksi siihen osallistumista suositellaan työparina tai työryhmänä, sillä se tukee osaamisen jakamista omassa työyhteisössä. Myös yksin osallistuminen on mahdollista.

Koulutusten kehityspäällikkö

Lisätietoja


Tarja Tuomainen, kehityspäällikkö, Edita Oppiminen

tarja.tuomainen@edita.fi 

p. 040 860 2214

>> Tutustu koulutuksiimme

Liittyy aiheisiin
Kouluttajakoulutus
Tutustu ja ilmoittaudu Early Bird -hintaan 8.3.2024 mennessä: 

Rohkea opettajuus ja neuromoninaisuuden tunnistava kouluarki – syväosaajia kouluyhteisöihin

Koulutus vahvistaa osallistujien osaamista neuromoninaisuuden tunnistamisessa ja neurokirjon oppilaiden tukemisessa. Samalle se toimii oppimisalustana osaamisen jakamiselle ja ammattilaisena kasvamiselle yhdessä.