Verkko-opiskelun joustavuus tehostaa oppimista

Etäoppimismahdollisuuksilla voidaan tukea ja tasa-arvoistaa opiskelua. Kehittyvät oppimisteknologiat lisäävät vuorovaikutteisuutta: oppiminen ei tapahdu tyhjiössä. Voiko etäopiskelu olla yhtä tuloksekasta kuin lähiopiskelu?

Mikko Myllymäen tuore tietotekniikan alan väitöstyö todistaa, että vähintään.

Myllymäen tutkimuksessa aikuisopiskelijoiden oppimistulokset paranivat, kun heillä oli jokaisen luennon kohdalla mahdollisuus valita, tulevatko koulutuspaikalle, seuraavatko tietokoneeltaan reaaliaikaista luentoa vai katsovatko myöhempänä ajankohtana luentotallenteen. Joustavat mahdollisuudet vähensivät poissaoloja, mikä tehosti kurssien läpäisyä ja paransi arvosanoja.

Tutkija tulkitsee avainsanaksi juuri valinnanvapauden. Myös Editalla uskomme vahvasti, että valinnan mahdollisuuksia lisäämällä voidaan karsia oppimisen esteitä.

Arkeen mahtuva koulutus – vastaanottava mieli

Editan juridisten Edilex Pro -seminaarien osallistujilla on jo muutaman vuoden ajan ollut mahdollisuus osallistua seminaareihin etänä, omalta tietokoneeltaan. Etäosallistujat voivat lähettää luennoitsijoille kysymyksiä reaaliaikaisesti. Myös webinaaritallenne on osallistujien katsottavissa parin viikon ajan. Siihen voi keskittyä itselle sopivana ajankohtana.

Etäosallistujien määrä vaihtelee koulutuksen mukaan, mutta webinaariosallistujia oli keväällä 2018 jo noin 50 % osallistujista. Tyypillinen etäosallistujamme on kiireinen asianajaja tai muu asiantuntija, joka haluaa säästää aikaansa.

Kollegani teki laskelman siitä, kuinka paljon Edilex Pro -seminaarien asiakas säästää matkakilometrejä, jos osallistuu webinaariin sen sijaan, että tulisi paikan päälle Helsinkiin. Hän laski osallistujien organisaatioiden osoitteiden perusteella, kuinka monta kilometriä keskimääräinen asiakas joutuisi kulkemaan seminaariin. Keskiarvoksi edestakaiselle seminaarimatkalle tuli 508 kilometriä.

Keskiarvomatka vastaa suurin piirtein Helsingin ja Jyväskylän välistä edestakaista etäisyyttä, ja sen hiilidioksidipäästö omaa autoa käyttämällä olisi noin 80 kg.

Uskomme, että valintatilanteessa matkakuluja ja ympäristövaikutuksia ratkaisevampaa on aika. Edestakainen matka omalla autolla Helsingin ja Jyväskylän välillä kestää reilut kuusi tuntia, junalla matkaan menee seitsemisen tuntia.

Junassa on toki usein mahdollista käyttää matka-aikaa työntekoon. Normaalin työpäivän ylittävät tunnit vaativat monelta kuitenkin erityisjärjestelyitä muun elämän suhteen. Jos pitää esimerkiksi hakea lapsi päiväkodista, työpäivän pituudessa ei ole paljonkaan joustovaraa.

Mikro-oppimista työssä

Elämä helpottuu, kun osallistumisen tavan voi valita itse. Lisäksi pidän tärkeänä, että etenkin työssäoppija voi koostaa pienistä palasista yksilöllisiä oppimissisältöjä. Älykkäät oppimisratkaisut mahdollistavat itselle sopivimpien sisältöjen valitsemisen esimerkiksi erilaisista digikirja-, videokoulutus-, webinaari- ja harjoitusmoduuleista.

Harvassa työssä pärjää kovin pitkälle pelkän ammatti- tai yliopistotutkinnon varassa. Koko ajan pitää oppia uutta. Tekniikat kehittyvät, lainsäädäntö muuttuu, työntekijöiltä vaaditaan entistä monipuolisempaa osaamista. Työuran murroskohdissa asiantuntijalle voi tulla tarve ottaa haltuun esimerkiksi esimieheltä tai bisnesvastaavalta kaivattavaa tietotaitoa ja näkemystä.

On hyödyllistä voida oppia uutta sitä mukaa kuin tiedontarve tulee työssä vastaan. Oppimistulokset ja -motivaatio kasvavat, kun opittua pääsee suoraan soveltamaan oman työn arjessa.

Aina ei tosin ole helppoa tietää, mitkä kurssit kannattaisi valita ja millainen koulutus kehittäisi parhaiten omaa asiantuntemusta. Voisiko tekoäly auttaa oppijaa mahdollisimman mielekkään oppimispolun rakentamisessa? Osaamisvaatimusten ja yksilön osaamisen välisen aukon kuromisessa auttavia tekoälyratkaisuja kehitetään Suomessa aktiivisesti. Kannattaa olla kuulolla.

Pullakahvit yhdelle?

Tietoa on helppo välittää verkossa, mutta onnistuuko taitojen harjoittelu tietokoneella? Entä miten käy, jos puuttuu oppimiselle tärkeä vuorovaikutus opettajan ja muiden oppijoiden välillä? Ihminen ei opi tyhjiössä, ilman interaktiota muiden kanssa.

Nämä pedagogiset kysymykset on tarpeen esittää. Kehittyvä oppimisteknologia tarjoaa kuitenkin jatkuvasti kehittyviä mahdollisuuksia vuorovaikutteisiin, käytännönläheisiin harjoituksiin.

Digiopiskelun lisääntyminen ei myöskään tarkoita, että tietotekniikka täysin korvaisi kahvintuoksuiset lähikohtaamiset oppimisen äärellä. Onhan se nyt empiirisesti todistettu fakta, että oikeassa tilanteessa ja seurassa nautittuna pulla parantaa oppimistuloksia.

Tutustu Editan verkkokoulutustarjontaan

Edilex Pro -koulutukset: https://shop.edita.fi/koulutukset/lakitieto

Digitaalinen englannin oppimateriaali Business Bites, joka on saanut Kokoa-sertifikaatin tunnustukseksi korkeasta pedagogisesta laadustaan ja käytettävyydestään: https://shop.edita.fi/tuote/business-bites-i-digikirja-6-kk