VerkkokauppaKirjaudu

Ääni motivoi opiskelemaan ja tukee lukiolaisen hyvinvointia

Hyvät opiskelutaidot tukevat opiskelijan hyvinvointia ja jaksamista. Äidinkielen ja kirjallisuuden Ääni-sarja ohjaa opiskelijaa asettamaan omia opiskelutavoitteita ja innostaa toimimaan moniäänisessä tekstien maailmassa. Motivaation tukeminen ja opiskelutaidoissa harjaantuminen auttavat työskentelemään tavoitteellisesti opintojaksoilla, joihin kuuluu monenlaisten tekstien analysointia, laajoja puhe- ja kirjoitustehtäviä sekä kokonaisteosten lukemista. Opetussuunnitelman laaja-alaiseen osaamiseen kuuluva hyvinvoinnin teema on myös tärkeä osa Äänen jokaisen moduulin tavoitteita.

Äänen pedagogiset ratkaisut motivoivat opiskelemaan

Ääni-sarjassa ohjataan opiskelijaa asettamaan tavoitteita, suunnittelemaan opiskelua ja valitsemaan itselleen sopivimmat opiskelutekniikat. Äänen monipuoliset sisällöt motivoivat opiskelijaa löytämään kiinnostavaa luettavaa, tulkitsemaan erilaisia tekstejä ja ilmaisemaan itseään rohkeasti.

  • Tavoitteet ja opiskelusuunnitelma: Ääni tuo opiskelun tavoitteet näkyviin ja ohjaa opiskelijaa tunnistamaan omia vahvuuksiaan, asettamaan tavoitteita ja aikatauluttamaan omaa työskentelyään. Itselle sopivien opiskelutekniikoiden tunnistaminen edistää myös opiskeluhyvinvointia. 
  • Itsearviointi: Säännöllinen itsearviointi auttaa näkemään oman kehittymisen äidinkielen ja kirjallisuuden eri taitoalueilla ja motivoi opiskelemaan.
  • Lukemaan innostaminen: Kattavat kirjalistat ja kiehtovat esimerkkitekstit tarjoavat jokaiselle sopivaa luettavaa.
  • Monitasoiset tehtävät ja innostavat aineistot: Runsaat tehtävät tarjoavat valinnanvaraa eri taitojen harjoitteluun ja tukevat omia tavoitteita. Tehtävien aineistoina on kiinnostavia ja monimuotoisia tekstejä, jotka antavat oivaltamisen iloa.
  • Ääni Kielenhuolto: Kielenhuollon oppimateriaalin avulla opiskelijan on helppo tunnistaa ne asiat, joissa tarvitsee harjoittelua. Yksilöllisesti etenevä Ääni Kielenhuolto tarjoaa onnistumisen kokemuksia opiskeluun.
  • Omat tavoitteet yo-kokeeseen: Abimoduulit Ääni 9–11 motivoivat asettamaan omia tavoitteita ja valmistautumaan huolellisesti ylioppilaskokeeseen. Ääni 9–11 tekevät tutuiksi ylioppilaskokeen tehtävätyypit, tavoitteet ja arviointikriteerit ja tarjoavat vankan kertauksen tekstien analysoinnin, tulkinnan ja tuottamisen taidoista.

Ääni tukee opiskelijan hyvinvointia

Ääni-sarjan jokaisessa oppikirjassa on tuotu näkyviin hyvinvointiosaamisen tavoitteet. Opiskelijan hyvinvoinnin tukeminen kulkee jatkuvasti mukana vuorovaikutustaitojen, tekstien tulkinnan ja tuottamisen sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden harjoittelussa.

  • Vuorovaikutusosaaminen: Ääni ohjaa opiskelijaa syventämään viestijäkuvaansa ja tunnistamaan omia vahvuuksiaan puhujana ja ryhmäviestijänä. Vuorovaikutustaitojen harjoittelu tukee hyvinvointia ja ihmissuhteita niin opiskelussa kuin arjessakin. 
  • Tekstien tuottaminen: Tehtävissä syvennytään kirjoitusprosessiin ja ohjataan opiskelijaa löytämään sanottavaa ja tuottamaan monipuolisesti omaäänisiä kirjoitettuja, puhuttuja ja audiovisuaalisia tekstejä. Ääni auttaa luomaan kirjoitusrutiineja ja tapoja nauttia kirjoittamisesta. 
  • Tekstien tulkinta: Äänen avulla opiskelija tunnistaa omia vahvuuksiaan lukijana ja tekstien tulkitsijana. Sarja rohkaisee etsimään kiinnostavaa luettavaa ja lukemaan tilanteeseen sopivalla tavalla teksteihin eläytyen ja niitä analysoiden.
  • Kieli- ja kulttuuritietoisuus: Äänen tekstit ja tehtävät syventävät opiskelijan käsitystä kielitaidosta, monikielisyydestä ja omasta kieli-identiteetistä. Harjoittelemalla opitaan tunnistamaan omia kielellisiä vahvuuksia.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0