VerkkokauppaKirjaudu

Eläköön! Nämä oppimateriaalit ottavat huomioon myös vanhemman

Editan uusi Eläköön!-oppimateriaalikokonaisuus on ennennäkemätön esi- ja alkuopetuksen materiaali. Oppimateriaalit ottavat ensimmäistä kertaa aidosti huomioon myös pienen koululaisen vanhemman. 

Perusopetuksen opetussuunnitelma ohjaa vahvasti kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön. Yhteistyössä onkin pohjimmiltaan kyse kasvatuskumppanuudesta: lasta kasvattavien aikuisten tulisi olla aina samalla puolella. Kaikilla on kuitenkin sama tavoite, lapsen paras!

Uusi oppimateriaalikokonaisuus lisää koulutyön ja arvioinnin läpinäkyvyyttä koteihin digitaalisen alustan huoltajan näkymän kautta. Alustalla myös vanhempi pääsee seuraamaan ja tukemaan oman lapsen edistymistä uudenlaisten digitaalisten työkalujen avulla.

Konkreettinen näkymä kouluarkeen

Eläköön!-kokonaisuuteen kuuluvan digialustan kautta vanhemmat saavat monipuolisesti ja konkreettisesti tietoa siitä, mitä koulussa tapahtuu. Lapsi voi äänittää esimerkiksi lukuläksyjään säännöllisin väliajoin, jotta voidaan seurata, kuinka lukemisesta tulee koko ajan sujuvampaa. Myös digitehtävien analytiikan avulla on mahdollista seurata kuinka lapsen oppiminen edistyy.

– Näin kodeissa pystytään ymmärtämään, miten arvosana muodostuu, kun tiedetään pitkin lukuvuotta, mikä sujuu ja mitä pitää vielä treenata, kertoo Editan alakoulun liiketoimintapäällikkö Reena Linna.

Oppilalla ja huoltajilla on myös oikeus saada tietoa arviointiperusteista. Kun tieto välittyy avoimesti, koko perheen luottamus ja arvostus koulua kohtaan kasvaa.

Omat vahvuudet esiin

Pienille koululaisille oppiaineiden sisältöjen lisäksi on tärkeää harjoitella myös koululaistaitoja, arjen taitoja ja itsestä huolehtimisen taitoja. Eläköön!-oppimateriaalit tukevat kodin ja koulun yhteistä kasvatustyötä nostamalla esille myös näitä tärkeitä elämäntaitoja. 

Miten lapsi itse arvioi sitä, nukkuuko hän riittävästi? Entä miten itsearviointi suhteutuu huoltajan tai opettajan arvioon?

Kun taidoista keskustellaan yhteisen datan pohjalta, koulu ja koti voivat ohjata lasta samaan suuntaan. Myös lapsi oppii tunnistamaan omat vahvuutensa ja kehityskohteensa. Näin lapsi huomaa, että olemme kaikki ainutlaatuisia ja yhdenvertaisesti arvokkaita. 

Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1