VerkkokauppaKirjaudu

Gilla-sarja soveltuu myös lukion A-ruotsin opetukseen

Lukion B-ruotsin Gilla-sarja on juuri ilmestyneen Gilla B-ruotsin kertauskirjan myötä nyt valmis! Monipuolinen Gilla-sarja toimii myös A-ruotsin oppimateriaalina.

Miten Gilla-sarja soveltuu myös lukion A-ruotsin opetukseen?

 • Gilla-sarja tarjoaa monipuolista ja eritasoista tekstisisältöä. Gilla 3 -oppimateriaalista lähtien tekstit on on jaettu niin, että kussakin teemassa on perustason A-teksti ja haastavampi B-teksti
 • Teksteihin, teemasanastoihin ja kielioppiin liittyvät tehtävät ovat kolmessa vaikeustasossa. Tämä jaottelu helpottaa oppimateriaalin eriyttämistä myös A-ruotsin opiskelijoille.
 • Opittavaa sanastoa on laajasti. Sarjan kattavat teemasanastot on jaoteltu vaikeustasoihin. Tämä helpottaa sanaston laajamittaista ja syventävää omaksumista.
 • Kieliopin teoria on sarjassa käyty läpi perusteellisesti ja selkeästi. Kielioppiosioissa on runsaasti syventävää materiaalia. 
 • Gilla-sarjassa on laaja valikoima suullista kielitaitoa harjoittavia tehtäviä.
 • Oppimateriaalissa on monipuolisia kirjoitustehtäviä. Erilaisiin tekstilajeihin tutustutaan kattavasti, ja kirjoittamisen opiskelun apuna on konkreettisia ohjeita ja esimerkkejä.
 • Gillassa on paljon pelillisiä ja toiminnallisia tehtäviä.
 • Runsaat opettajan aineistot auttavat hyödyntämään Gillaa monipuolisesti erilaisten opiskelijoiden tarpeiden mukaan.

Lisäksi digimateriaaleissa opiskelijan oman työskentelyn tukena on

 • laajat Quizletit sanastoista ja kielioppiaiheista
 • kääntökortit sanaston opiskeluun
 • PowerPoint-diat kieliopin kertaamiseen.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0