VerkkokauppaKirjaudu

Lukion Syke motivoi opiskelemaan ja tukee opiskelijan hyvinvointia

Lukiossa opiskelu on usein kiireistä ja stressaavaa. Lukion Syke -sarjassa terveystiedon opiskelun yksi tärkeimmistä tavoitteista on terveyteen liittyvän itsetuntemuksen kehittäminen ja oman hyvinvoinnin edistäminen. Lukion Syke tukee opiskelijoiden hyvinvointia myös tekemällä terveystiedon opiskelusta mielekästä ja innostavaa.

Lukion Syke painottaa opiskeluhyvinvoinnin merkitystä

 • Opiskeluhyvinvointi on oppimisen perusta, joka edellyttää opintojen ja muun elämän tasapainoa. Sarjassa tarjotaan runsaasti tietoa opiskelukyvyn eri puolista: omista voimavaroista, opiskelutaidoista, opetuksesta ja opiskeluympäristöstä. 
 • Terveystiedon opiskeluvinkit, ohjeet opiskelun tauottamiseen ja käytännölliset tehtävät auttavat suunnittelemaan opiskelua. Tehtävissä harjoitellaan omien opiskeluvahvuuksien ja sopivien opiskelutekniikoiden tunnistamista.
 • Opiskelun tavoitteet tuodaan selkeästi esiin jokaisen aihealueen ja luvun alussa. Säännöllisen itsearvioinnin avulla seurataan omaa oppimista tavoitteiden saavuttamiseksi.
 • Terveysosaamisen tavoitteet ohjaavat opiskelua ja kehittävät opiskelijan itsetuntemusta ja vastuullisuutta terveyteen liittyvissä valinnoissa.

Lukion Syke tarjoaa tietoja ja taitoja oman hyvinvoinnin edistämiseen

 • Terveyskäyttäytyminen vaikuttaa keskeisesti moniin terveyden osa-alueisiin. Lukion Sykkeessä pohditaan, millaiset tekijät vaikuttavat jokapäiväisiin terveysvalintoihin ja miten niitä voi muuttaa paremmin terveyttä tukeviksi.
 • Hyvinvointia tukevat elintavat otetaan monipuolisesti haltuun: Tutustutaan ravitsemussuosituksiin ja opitaan tekemään ruokavalintoja, jotka edistävät hyvinvointia ja jaksamista. Liikunnan terveysvaikutuksiin tutustuminen auttaa liikkumaan suositusten mukaan, löytämään mieluisat liikuntalajit ja välttämään passiivista elämäntapaa. Lisäksi perehdytään unen ja levon terveysvaikutuksiin ja keinoihin parantaa omaa unirytmiä. Päihteiden ja riippuvuuksien välttäminen tukee kokonaisvaltaista hyvinvointia.
 • Arjen terveystaidot auttavat hoitamaan omatoimisesti tavallisia oireita sekä ehkäisemään sairauksia pitämällä yllä hyvää yleiskuntoa. Kun hallitsee arjen terveystaidot, osaa myös hakea tarvittaessa ammattiapua.
 • Digihyvinvointiin ja terveysviestintään kiinnitetään monipuolisesti huomiota: opitaan rajoittamaan älylaitteiden käyttöä ja panostamaan kasvokkaisiin kohtaamisiin. Samalla harjoitellaan tulkitsemaan monimuotoista terveysviestintää ja sen vaikutuskeinoja.

Lukion Syke antaa välineitä mielen hyvinvoinnin tukemiseen

 • Mielen hyvinvointia ja mielenterveyttä suojaavia ja kuormittavia tekijöitä tarkastellaan monipuolisesti. Oppikirjoissa käydään läpi keinoja tukea mielen hyvinvointia myönteisen asennoitumisen, hyvien tunnetaitojen ja resilienssin avulla.
 • Mielenterveyttä kuormittaviin tekijöihin annetaan tietoa ja käytännön neuvoja. Teksteissä ja tehtävissä käsitellään hyödyllisiä keinoja stressinhallintaan ja kriiseistä selviytymiseen ja taitoja hakea apua vaikeissa elämäntilanteissa.
 • Hyvinvointia tukeva ympäristö syntyy monista tekijöistä, kuten terveyttä tukevasta fyysisestä ympäristöstä, turvallisuudesta ja sosiaalisesta tuesta. Lukion Syke ohjaa kiinnittämään huomiota hyvinvointia tukeviin ja kuormittaviin asioihin omassa elinympäristössä.

Lukion Syke toimii myös opettajan hyvinvoinnin tukena

 • Selkeät oppikirjat helpottavat opetusta. Havainnolliset ja tiiviit opetustekstit perustuvat ajankohtaiseen tutkimustietoon ja auttavat sopivan laajuisten opintojaksojen rakentamisessa. Lukion Sykkeen avulla opetussuunnitelman tavoitteet toteutuvat.
 • Lukion Syke valmentaa luotettavasti ylioppilaskokeeseen. Tiedonkäsittelyn taitojen opettamiseen on tarjolla kattavat esimerkit ja tehtävät. Kertauskirjan yo-tehtävien mallit ja vastausohjeet tukevat abien ohjaamista ja kertausopintojakson suunnittelua.
 • Runsas opettajan aineisto tukee opettajan työtä. Opetuksen tueksi on tarjolla muokattavat esitysaineistot, työskentelyvinkit, tehtävien vastaukset sekä lisämateriaalia opintojakson suunnitteluun ja arviointiin.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 0