VerkkokauppaKirjaudu

Minerva-sarja motivoi filosofian opiskeluun

Lukion filosofian oppimateriaalisarja Minervan sisällöt ja tehtävät innostavat opiskelijoita perehtymään filosofian menetelmiin. Lisäksi monipuoliset opettajan aineistot tarjoavat muun muassa lisää keskustelunaiheita pohdittavaksi oppitunnilla. Ne antavat tukea opiskelijoiden motivoinnin herättämiseksi ja vahvistamiseksi.

  • Jokainen oppikirjan luku alkaa motivointikuvalla ja siihen liittyvällä pohdintakysymyksellä. Motivointikuva herättää kiinnostuksen aiheeseen ja virittää lukijan luvun aihepiiriin. 
  • Minervassa painotetaan filosofian taitoja, kriittistä ajattelua ja taitavaa argumentaatiota. Taito-sivut ohjaavat harjoittelemaan filosofian taitoja käytännön tilanteissa. Myös tehtävät harjoittavat taitoja ja kehittävät ajattelua monipuolisesti.
  • Kiinnostavat esimerkit auttavat soveltamaan filosofiaa arjen tilanteisiin ja herättämään keskustelua. 
  • Monipuolinen ja ajankohtainen kuvitus herättää kiinnostuksen ja avaa teemoihin uusia näkökulmia.
  • Tieto-sivut tarjoavat aihetta koskevaa lisätietoa ja syventävät opittua.
  • Digikirjaan kuuluu runsaasti linkkejä muun muassa erilaisiin videoihin ja ajankohtaisiin uutisartikkeleihin. Näin Minerva ohjaa opiskelijaa tutustumaan häntä kiinnostavaan lisätietoon.
  • Äänikirjojen avulla Minervaa voi kuunnella milloin ja missä vain! Äänikirja on saatavilla kaikkiin sarjan osiin sekä digikirjan että painetun oppikirjan käyttäjille. 
  • Opettajan aineisto sisältää lisää motivointivinkkejä, kuten keskustelua herättäviä pohdintakysymyksiä. Niitä voi hyödyntää esimerkiksi oppitunnin alussa johdattamaan tunnin aiheeseen.
Liittyy aiheisiin
Tykkäsitkö? 1